HÜSEYİN ÇELİK’İN “OTOMATİK PİLOT”U
Sayın Başbakan, nihayet Hüseyin Çelik inadından vazgeçerek görevden aldı ve yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak Nimet ÇUBUKCU’yu  getirdi.
Devir teslim töreninde Hüseyin ÇELİK’in sarf ettiği “devrim niteliğinde adımlar attık, işler otomatik pilota bağlanmıştır, yeni bakana yol haritası verilmiştir.” sözleri eğitim çalışanlarını kaygılandırdı ve tedirgin bir bekleyişe soktu.
Evet, Hüseyin ÇELİK döneminde otomatik pilota bağlanan işler vardır. Bunlar:
- Adam kayırmacılık ve kadrolaşma
- Haksız, hukuksuz ve usulsüz uygulamalar.
- Sendikalar arasında ayrım yapmak.
- Sözleşmeli öğretmenlik (kölelik)  uygulaması
- Memur, hizmetli, teknisyen ve şef gibi eğitim çalışanlarının mağdur edilmesi
- Ek ders ücretlerindeki kayıpların devamlılığı
-Eğitimde kar-zarar hesabı yapıldığının en büyük delili olan ücretli öğretmen uygulamasının katlanarak devam etmesi.
Velhasıl eğitim çalışanlarını mutsuz, huzursuz eden, motivasyonlarını bozan bir çok uygulama sayabiliriz.
Aslında Sayın Hüseyin Çelik devir teslimde “otomatik pilota bağladık” demekle şimdiye kadar nerede hata yaptıklarının ipucunu da veriyor. Ortaya koyduğu icraatlardan makine gibi çalıştıkları belli oluyor. Çünkü uygulamalarında duygu yok. Hangi vicdan, hangi inanç, hangi ahlak; yandaş kayırmacılığına, kul hakkına ve hukuksuzluğa cevaz verir? Bir empati yapabilseler, birbirinden ayrı düşürdükleri eşlerin yerlerine kendilerini koysalar eşleri birbirinden ayıran uygulamalara imza atabilirler mi veya kendini yetiştirmiş, yönetici olmak için kendini hazırlamış, hak etmiş  eğitim çalışanları duyuru beklerken 76.madde ile  “benim adamım” diyerek yönetici atayabilir mi?
Sayın Nimet ÇUBUKCU, Milli Eğitim Bakanlığı yapacak olan ilk kadın. İlk kadın Milli Eğitim Bakanı’nın ilk icraatı, bakanlığı otomatik pilottan çıkarıp dümenin başına geçmek olmalıdır.
Eğitim çalışanları umutlanmıştır. Heyecanlanmıştır. Bu değişimden beklentileri yüksektir. Çünkü “her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır”. Sayın Nimet ÇUBUKCU’dan bu anlamda beklenti yüksektir. Ancak Sayın Hüseyin ÇELİK’in devir teslimde sarfettiği; “işler otomatik pilota bağlanmıştır, yeni bakana yol haritası verilmiştir.” Sözleri kafaları karıştırmış; acaba “Eski tas eski hamam” mı olacak? sorusunu akıllara getirmiştir.
Yaklaşık yedi yıldır çalışma barışı bozulmuştur. İşyerlerinde gerilim artmıştır. Küskün, umutsuz bir kitle oluşmuştur.
Yeni bakan Nimet ÇUBUKCU;
Haksız hukuksuz uygulamalara son vermelidir,
İcraatları ile tüm eğitim çalışanlarını kucaklamalıdır,
Ortak aklı kullanmalı, eğitim çalışanlarının temsilcisi olan sendikaların görüşlerine sık sık başvurmalıdır,
Yönetici atama yönetmeliğine işlerlik kazandırarak, bir an önce Milli Eğitim Bakanlığı’nı vekâlet cenneti olmaktan kurtarmalıdır.
Evet. Altı yılı aşkındır, “Otomatik pilot”un uygulamalarından eğitim çalışanlarının anası ağlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yetmişüçüncü, Türk Eğitim Sen kurulduğundan bu güne onbirinci ve cumhuriyetin ilk kadın Milli Eğitim Bakanı’na duyurulur…