İZMİR 4 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim Sen İzmir 4 No’ lu Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu 13.11.2021 Tarihinde Balçova Termal Otelde saat 11:00’ de aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda toplanacaktır.  Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 20.11.2021 Tarihinde saat 12:00’ de Ege Üniversitesi Şube Temsilciliğinde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

 

                      GÜNDEM

-Açılış,

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

-Divan’ın Oluşması,

-Divan’ın gündemi okuması ve oylaması

-Seçim şeklinin belirlenmesi,

-Konuşmalar,

-Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması,

-Denetleme Kurulu Raporunun okunması,

-Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası,

-Zorunlu Organların Seçimi,

-Dilek ve İstekler,

-Kapanış.