ÇANAKKALE ŞUBE, ‘ENGELSİZ KAMU’ TEMALI KONFERANS DÜZENLEDİ.

Çanakkale Şube Başkanı Resul Demirbaş, Engelsizler Komisyonu, 30 Kasım 01 Aralık 2019 tarihleri arasında ‘İstek 1915 Çanakkale Okulları Konferans salonunda kamuda çalışan engellilerin katılımı ile ‘Engelsiz Kamu’ temalı çalıştay düzenledi.

Çalıştatayın 1. günün de konuşmacı olarak Engelsiz Erişim Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi’nde GETEM’in direktörlüğünü yapan Engin Yılmaz,  Kamu da Erişebilirlik konulu sunumu ile başladı. Aynı gün Türk Eğitim-Sen Çanakkale Şubesi Engelsizler Komisyonu Başkanı Özlem Göçmen’in İş yerinde Mobbing konulu sunumu ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Resul Demirbaş’ın konuşmaları ile sona erdi.

Çalıştayın 2. günün  ise  Engelli kamu çalışanlarının karşılaştıkları sorunlarla ilgili çalışma masaları kurarak sorunlar ve çözümler konusunda tartışılarak Uluslararası Engelliler günü olan 3 Aralık 2019 tarihinde  sonuç deklarasyonu ile çalıştay tamamlandı.

2 Günlük Çalıştayımız sonucunda Engelsiz Kamu için aşağıda belirttiğimiz sorunlar ve çözümünün Kamu İşvereni tarafından dikkate alınması gerektiği kamuoyu ile paylaşıldı.

KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ PERSONELİN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İsteğe bağlı tayin hakların engellilere verilmiyor.

Çözüm: Bakanlıklarla ilgili yasanın uygulanması hususnda gerekli görüşmelerin yazılı ve sözlü olarak görüşülmesi.

Yardımcı hizmetler görev tanımının tam olarak yapılmaması nedeniyle diğer personel ve öğrenciler tarafından söz konusu personelin gereksiz görülmesi.

Çözüm: Yardımcı Hizmetler statüsünün tamamen kaldırılması.

Sınavsız Devlet Memurluğu kadrolarına atamalarında engellilere öncelik verilmemesi.

Çözüm: Açılan kadrolardan belli oranlarda engellilere kontenjan sağlanması.

Lojmanlarda engellilere öncelik verilmemesi.

Çözüm: 10 yıl üzerinde çalışan engelli personellere lojmanlarda bellirli sayıda kontenjan tanınması.

Kamuda Çalışan Engellilerin 15 yıl çalıştıktan sonra emekli maaşlarının düşmesi, engellerinden dolayı başka bir işte çalışma olanaklarının olmaması.

Çözüm : Bazı kurumlarda uygulanan 3600 Ek Göstergenin tüm kurumlarda çalışan engellilerinde dahil edilerek emekli maaşlarının iyileştirilmesi.