ÇANKIRI ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Sendikamızın 7. Olağan Genel Kurulunun 13.11.2021 Cumartesi günü, 09.00-17.00 saatleri arasında, Çankırı Büyük Otel’de yapılmasına, salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 20.11.2021 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatlerde, çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN ÇANKIRI ŞUBESİ

7. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması

f) Denetleme Kurulu raporunun okunması

g) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

h) Konuşmalar

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış