KARS ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yönetim Kurulu’nun 19/08/2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Türk Eğitim-Sen Seçim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki hükümler gereğince Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu 13 Kasım 2021 Cumartesi günü, 09:00 – 17:00 saatleri arasında Kars Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 Kasım 2021 Cumartesi günü, Kars Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde 09:00-17:00 saatleri arasında aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 26/10/2021

 

GÜNDEM:

 

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış