NEVŞEHİR ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yönetim Kurulu’nun 19/08/2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Türk Eğitim-Sen Seçim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki hükümler gereğince Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi Olağan Genel Kurulu 13 Kasım 2021 Cumartesi günü, 11:00 – 17:00 saatleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 Kasım 2021 Cumartesi günü, Yeni mah. Lise cad. Kalfaoğlu iş merkezi, No:6 Kat:6/9 adresinde  bulunan Türk Eğitim Sen Nevşehir şube binasında saat: 11:00-17:00 saatleri arasında aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 26/10/2021

 

GÜNDEM:

 

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış

 

TÜRK EĞİTİM SEN NEVŞEHİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU