ESKİŞEHİR 2 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Şubemiz 7. Olağan Genel Kurulu; aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 13 Kasım 2021 Cumartesi günü, 09.00 – 18.00 saatleri arasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli toplantı salonunda (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi Odunpazarı / ESKİŞEHİR ) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14 Kasım 2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacaktır.

                                              

   GÜNDEM:

a) Açılış

b) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

c) Divanın oluşması

ç) Divanın gündemi okuması ve oylanması

d) Seçim şeklinin belirlenmesi

e) Konuşmalar

f) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması

g) Denetleme Kurulu raporunun okunması

h) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

ı) Zorunlu organların seçimi

i) Dilek ve istekler

j) Kapanış