BALIKESİR 2 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Şubemize; Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin 13.08.2021 tarih 564 ve 16.08.2021 tarih 568 sayılı yazıları ile 7. Olağan Genel Kurulumuzun 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılması bildirilmiştir.  Buna göre; Türk Eğitim Sen Balıkesir 2 No’lu Şube 7. Olağan Genel Kurulu; 14 Kasım 2021 Pazar günü, 09.00 – 17.00 saatleri arasında, aşağıdaki gündemle, Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 21 Kasım 2021 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın yapılacaktıryapılacaktır.

       

GÜNDEM:

A) Açılış

B) Saygı Duruşu Ve İstiklâl Marşı

C) Divanın Oluşması

Ç) Divanın Gündemi Okunması Ve Oylanması

D) Seçim Şeklinin Belirlenmesi

E) Konuşmalar

F) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

G) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

H) Yönetim Ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası

I) Zorunlu Organların (Yönetim, Denetleme Ve Disiplin Asil Yedek)

   Ve Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin (Üst Kurul) Seçimi

İ) Dilek Ve İstekler

J) Kapanış

 

 

                                                                        Zafer KAHRAMAN

                                                                           Şube Başkanı