TOKAT ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPIYOR

Türk Eğitim-Sen Tokat Şubemizin Yedinci (7.) Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen Gündemi görüşmek üzere 13.11.2021 Cumartesi günü 11.00 - 17.00 saatleri arasında Tokat Merkez Öğretmenevi Restoran’da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 20.11.2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte; çoğunluk aranmaksızın, toplanacaktır.

 

                                 

                                                              Nurses YILDIZ                                              Hakan AKKAYA

                                           Şube Başkan Yardımcısı                                        Şube Başkanı

                                                (Teşkilatlandırma)

 

 

GÜNDEM:

A) Açılış

B) Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı

C) Divan’ın Oluşması

Ç) Divan’ın Gündemi Okuması ve Oylanması

D) Seçim Şeklinin Belirlenmesi

E) Konuşmalar

F) Plaket Töreni

G) Yönetim Kurulu Çalışma (Faaliyet) Raporunun Okunması

Ğ) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

H) Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası

I) Zorunlu Organların (Yönetim, Denetleme Ve Disiplin Asil Yedek)

   ve Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin (Üst Kurul) Seçimi

İ) Dilek ve İstekler

J) Kapanış