TÜRK EĞİTİM-SEN KASTAMONU ŞUBESİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMİ

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Yönetim Kurulunun 18.08.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Türk Eğitim Sen Seçim Yönetmeliğindeki usuller ve Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin 13.08.2021 tarih ve  GTS.320.00/564 sayılı yazıları çerçevesinde Türk Eğitim Sen Kastamonu Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunun oluşturulması için yapılacak olan delege seçimleri, Kastamonu şube genel kurulunda şube zorunlu organlarının ve genel merkez genel kurul delegelerinin (üst kurul delegeleri) seçimi süreci için toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

- Şube Sekreteri Halit ÖZDEN, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Hasan Hüseyin KAPLAN ve Şube Mevzuat Sekreteri Mehmet MADEN tarafından “Delege Seçimleri Komisyonu” oluşturulmuştur.  

- “Delege Seçimleri Komisyonu” tarafından “Delege Seçimleri Yönergesi” hazırlanarak bu yönergeye göre delege seçimleri çalışmaları yürütülecektir..

DELEGE SEÇİMLERİ TARİHİNİN BELİRLENMESİ;

- Delege seçimleri, 16 Ekim 2021 Cumartesi günü tüm Seçim Bölgeleri ve Sandık Bölgelerinde tek günde yapılacaktır.

OY KULLANMA İŞLEMİNİN BAŞLAYIŞ VE BİTİŞ SAATLERİNİN BELİRLENMESİ;

- Delege seçimleri, tüm Seçim Bölgeleri ve Sandık Bölgelerinde; saat 09.00’da başlayarak, saat 17.00’de oy kullanmak için sırada bulunanların oy kullanması da sağlanarak 17.00’de sona erecektir.

DELEGE SEÇİMLERİ İLANI VE DUYURU ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ;

- Delege seçimlerinin duyurusu; delege seçimlerinden 15 gün önce 01 Ekim 2021 Cuma günü Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin www.turkegitimsen.org.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca  Whatsapp mesajı yoluyla üyelere duyurulacaktır. 

DELEGE ADAYI BAŞVURULARININ ŞEKLİ, BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ;

İşyerinin bulunduğu seçim bölgesinden 7. Olağan Genel Kurulu Kastamonu Şube  delege adayı olacak üyelerin başvuruları  04.10.2021-08.10.2021 (Pazartesi-Cuma) tarihleri arasında  5 gün sürecektir. Delege adaylığı başvuruları 08.10.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin www.turkegitimsen.org.tr internet sitesindeki Kastamonu ili duyurular kısmında Delege Seçimleri İlanı ekinde yer alan Delege Adayı Başvuru Dilekçesini bizzat delege adayı tarafından eksiksiz doldurularak şube yönetimine verilmesi, şube yönetiminin de başvuruyu gelen evrak defterine kaydederek evrak kayıt tarihi ve sıra numarasının yazıldığı alındı belgesini delege adayına vermesiyle tamamlanacaktır.

DELEGE ADAYLARI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ;

- Delege seçimlerinde Seçim Bölgeleri ve Sandık Bölgelerine göre delege seçimlerine yapılan başvurular 09 Ekim 2021 Cumartesi günü Şube Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Kararı ile değerlendirilerek;

a)-Seçim Bölgeleri ve Sandık Bölgelerine göre seçilecek delege sayısına eşit delege adayı başvurusu olması halinde adaylar o ‘Seçim Bölgesi’ne bağlı ‘Sandık Bölgesi’nde oy kullanacak üyelerin sayısı kadar oy almış kabul edilerek seçim yapılmayacaktır.

b)-Seçim Bölgeleri ve Sandık Bölgelerine göre seçilecek delege sayısından daha fazla delege adayı başvurusu olması halinde ‘Seçim Bölgeleri’ ve ‘Sandık Bölgeleri’ belirlenip bu bölgelerdeki delege aday listelerinin kesinleşmesinden sonra seçim hazırlıklarına başlanılacaktır.

DELEGE ADAY LİSTELERİ DUYURULMA TARİHLERİ;

- Seçim Bölgeleri ile Sandık Bölgelerinde, adayların soyadlarına göre alfabetik sıraya konularak oluşturulan Delege Adayları listeleri; delege seçimlerinin yapılacağı tarihten 7 gün önce yani 9 Ekim 2021 Cumartesi günü Şube binasında, her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere Askıya Çıkartma Tutanağı tutularak askıya çıkarılıp duyurulacak ve 3 gün askıdan kaldıktan sonra 11 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde askıdan indirme tutanağı tutularak askıdan indirilecektir. Sandık Kurulu Gündemi, Delege Seçimlerinde Uyulacak Kurallar ile Delege Seçimleri Sayısal Veriler Tablosu da aynı duyuruda askıya indirilip çıkartılacaktır.

HAZİRUN LİSTELERİ DUYURULMA TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ;

-Seçim Bölgeleri ve Sandık Bölgelerine göre 1 No’lu ‘Sandık Bölgesi’nden başlayarak iş yeri bütünlüğü bozulmadan, alfabetik iş yeri sıralamalı üyelerin; üye numarası, T.C. kimlik numaraları, ad ve soyadlarını ve iş yerini içeren ‘hazirun Listeleri’; delege seçimlerinin yapılacağı tarihten 5 gün önce yani 11 Ekim 2021 Pazartesi günü Şube binasında, her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere, Askıya Çıkartma Tutanağı tutularak askıya çıkarılıp duyurulacak ve 3 gün askıdan kaldıktan sonra 13 Ekim 2021 Çarşamba günü mesai bitiminde Askıdan İndirme Tutanağı tutularak askıdan indirilecektir.

LİSTELERE İTİRAZLARIN NASIL YAPILACAĞININ VE DEĞERLENDİRİLECEĞİNİN BELİRLENMESİ;

Oy kullanacak üyelerin bulunduğu Hazirun Listeleri ile Delege Aday Listelerinde ismi bulunmayanlar Delege Aday Listelerine veya başka sebeple itirazı olanlar itirazlarını ilan süreleri içerisinde,

Delege Aday Listeleri için, 09 Ekim 2021 Cumartesi gününden 11 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar,

Hazirun Listeleri için, 11 Ekim 2021 Pazartesi gününden 13 Ekim 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar itirazlarını yapabilirler.

Hazirun Listeleri ile Delege Aday Listelerine itirazlar ve itirazların değerlendirilmesi Türk Eğitim Sen Seçim Yönetmeliğinin “Listelere İtiraz” başlıklı 18. maddesine göre yapılacak ve değerlendirilecektir.

İtirazlar, şube başkanlığınca incelenir ve en geç iki gün içinde sonuçlandırılır. İtirazın haklı görülmesi halinde, itirazı yapan üyenin ismi listeye eklenir. Haklı görülmezse, durum üyeye ve gerekçeleriyle birlikte merkeze bildirilir. Merkez itiraz edenin üye olduğunu onaylarsa listeye alınır. İtiraz süresinden sonra oluşan listeler kesin listedir.

DELEGE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZLARIN NASIL YAPILACAĞININ VE DEĞERLENDİRİLECEĞİNİN BELİRLENMESİ;

Delege seçim sonuçlarına itirazlar ve değerlendirilmesi Türk Eğitim Sen Seçim Yönetmeliğinin “Delege Seçim Sonuçlarına İtiraz” başlıklı 24. maddesine göre yapılacak ve değerlendirilecektir.

Delege adayları; seçim sonuçlarının askıda kalma süresi olan 17 Ekim 2021 Pazar gününden             19 Ekim 2021 Salı günü mesai bitimine kadar, dilekçe ile doğrudan şubeye veya gerektiğinde genel merkeze itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz eden aday, iddialarını ispatlayacak bilgi ve belgeleri itiraz dilekçesine eklemek zorundadır. Şube yönetim kurulu itirazı mevcut belgelere göre 1 gün içinde karara bağlar. İtiraz üzerine verilen karar seçimin yapıldığı mahalde ve şube binasında ilan edilir. Merkeze yapılan itirazın sonucu şubeye bildirilmeden şube genel kurulu ile ilgili işlemlere başlanamaz. Merkez itiraz hakkındaki kararını, itirazın merkeze intikalinden itibaren yedi gün içinde şubeye bildirir. Ancak, bu süre içinde bildirilmeyen kararlar reddedilmiş sayılır. Seçim sonuçları, itiraz süresinin geçmesiyle kesinleşmiş olur.

DELEGE SEÇİMLERİ SANDIK KURULU GÜNDEMİNİN BELİRLENMESİ;

Türk Eğitim Sen Kastamonu Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunun oluşturulması için yapılacak olan delege seçimleri Sandık Kurulu Gündemi;

Gündem:

1- Şube yönetimince seçimden bir gün önce Sandık Kurulu Başkanlarına; her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere seçim sandığı, oy kabinleri ve seçim evrakları, oy kullanacak üye sayısı kadar mühürlenmiş oy pusulası ve mühürlenmiş oy zarfları,  Sandık Evrakları Teslim Etme Tutanağı tutularak teslim edilmesi,

2- Sandık Kurulunun oy kullanılacak salonlarda, her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere, Sandık Kurulunun oturacağı yerin, sandık yerinin ve oy kabinlerinin düzenlenmesi,

3- Gerekli evrakların ilgili yerlere asılması,

4- Oy verme işleminin gerçekleştirilmesi,

5- Sandık Kurullarının sandık bölgelerinde her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere oy tasnif işlemini yapması,

6- Seçim sonuçlarının ilanı,

7- Sandık Kurulu Başkanının, her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere; seçim sandığı, oy kabinleri ve seçim evrakları, paket lastiği ile ayrı ayrı paketlenmiş olarak kullanılmış ve kullanılmamış oy pusulası ve oy zarfları ile poşet dosya içinde Sandık Sonuç Cetvelinin bir örneğini elden şubeye Sandık Evrakları Teslim Alma Tutanağı tutularak teslim etmesi,”

 

olarakbelirlenmiştir.

DELEGE SEÇİM BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ;

- Kastamonu Merkez de; Merkez ilçede 4, Kastamonu Üniversitesinde 1 olmak üzere 5 seçim bölgesi belirlenmiştir.

- Üye sayısı az olan Hanönü ilçesi, Taşköprü ilçesi ile; Abana ilçesi, Bozkurt ilçesi ile; Cide ilçesi Şenpazar ilçesi ile; Doğanyurt ilçesi İnebolu ilçesi ile birleştirilmiştir. Bu ilçeler en yakın seçim bölgesinde birleştirilmek sureti 15 seçim bölgesi belirlenmiştir

- Toplamda 20 seçim bölgesi oluşturulmuştur.

SANDIK KURULU VE SANDIK BÖLGELERİ SAYILARININ BELİRLENMESİ;

- Seçimlerin tek elden yapılması, gereksiz iş yükü ve maddi masraftan kaçınmak, hızlı, güvenilir ve çabuk sonuç alınması için her bir Seçim Bölgesinde 16 Ekim 2021 Cumartesi günü şube yönetim kurulu kararı alınarak her bir Seçim Bölgesinde 250 üyeye kadar olmak üzere bir Sandık Kurulu ve Sandık Bölgesi oluşturulacaktır.

SEÇİM BÖLGELERİ VE SANDIK BÖLGELERİNE GÖRE SEÇİLECEK DELEGE SAYILARIN BELİRLENMESİ

Şube üye sayısı,  şube delege sayısı olan 100 delege sayısına bölünerek kaç üyeye bir delege düşeceği üye artışı ve eksilmesi de dikkate alınarak 21 üye olarak tespit edilmiş olup şubemizin olağan genel kuruluna ait 100 delegenin seçim bölgeleri ve Sandık Bölgelerine dağılımı belirlenmiştir.

Bu bağlamda;

 

Sandık No             Sandık Bölgesi                                                                              Delege Sayısı

    1                 Kastamonu Merkez     1 Nolu Seçim Bölgesi                                    : 10

    2                 Kastamonu Merkez                2 Nolu Seçim Bölgesi                                    : 10

    3                 Kastamonu Merkez                3 Nolu Seçim Bölgesi                                    : 10

    4                 Kastamonu Merkez                4 Nolu Seçim Bölgesi                                    : 10

    5                 Kastamonu Üniversitesi    5 Nolu Seçim Bölgesi                                         : 13

    6                 Ağlı                                         6 Nolu   Seçim Bölgesi                                  : 1

    7                 Araç                                        7 Nolu   Seçim Bölgesi                                  : 2

    8                 Azdavay                                  8  Nolu  Seçim Bölgesi                                  : 1

    9                 Bozkurt(2)-Abana(1)              9  Nolu  Seçim Bölgesi                                  : 3                   

    10               Cide(4)- Şenpazar(1)              10 Nolu  Seçim Bölgesi                                 : 5

    11               Çatalzeytin                              11 Nolu Seçim Bölgesi                                  : 1       

    12               Daday                                     12 Nolu Seçim Bölgesi                                  : 2       

    13               Devrekani                               13  Nolu Seçim Bölgesi                                 : 3      

    14                   İhsangazi                             14  Nolu Seçim Bölgesi                               : 2

    15               İnebolu(7)-Doğanyurt(1)  15 Nolu Seçim Bölgesi                                       : 8       

    16               Küre                               16 Nolu Seçim Bölgesi                             : 1

    17               Pınarbaşı                         17 Nolu Seçim Bölgesi                             : 1                 

    18               Seydiler                                   18 Nolu Seçim Bölgesi                             : 1

    19               Taşköprü(8)-Hanönü(1)         19  Nolu Seçim Bölgesi                            : 9

    20               Tosya                                      20 Nolu Seçim Bölgesi                                  : 7

                                                                                             TOPLAM                     : 100

 

Seçim bölgelerinde 1. Nolu sandık bölgesinden başlayarak iş yeri bütünlüğü bozulmadan alfabetik sıralama yapılır. Bu nedenle her seçim bölgesinin sandık bölgesinde çıkacak delege sayısı birbirinden farklı olabilir.

Sandık bölgelerine göre seçilecek delege sayılarına göre;  Seçilecek Delege Sayıları Listeleri oluşturulur. İş yeri bütünlüğü bozulmadan, alfabetik sıralama yapılıp, seçim bölgelerine ve işyerlerine göre delege sayılarını içeren Seçilecek Delege Sayıları Listesinde sadece bir iş yerinden seçilecek delege sayısı birden fazla ise bu listede belirtilir. Yani birden fazla delege sayısı seçebilecek işyerlerinin karşısına seçilebilecek delege sayısı yazılır diğerlerinin karşısı boş bırakılır.

SEÇİMLERİN YAPILACAĞI YERLER VE ADRESLERİN BELİRLENMESİ;

Kastamonu Merkez 1-2-3-4 ve Üniversite Sandıkları Merkez Ortaokulu toplantı salonunda kurulacak ve seçimler bu adreste yapılacaktır. Taşköprü ve Tosya ilçelerinde temsilcilik binalarında seçimler yapılacaktır. Diğer seçim bölgelerinde ilçe temsilcilerinin belirleyeceği kuruluşlarda seçimler yapılacaktır.

- Delege Seçimleri Komisyonu tarafından Delege Seçimleri İlanında yer almak üzere yapılan Seçim ve Sandık Bölgeleri Delege Sayıları, Sandık Kurulu ve Sandık Bölgeleri Sayıları, Seçim Tarihi, Yeri ve Adresi, Oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Delege Seçimleri Genel Bilgiler Tablosu oluşturulacaktır.

- Delege adaylarının kesinleşmesinden sonra sadece delege seçimi yapılacak Seçim Bölgelerinde seçim yapılacak yerlerin izin işlemlerinde sorun çıkması veya yoğunluk nedeniyle seçim yeri değiştirilebilecek ve tekrar duyurulacaktır.

SANDIK KURULLARININ NASIL OLUŞTURULACAĞININ BELİRLENMESİ;

- Delege adaylarının kesinleşmesinden sonra sadece delege seçimi yapılacak Seçim Bölgeleri ile Sandık Bölgelerinde  14 Ekim 2021 Perşembe günü Şube Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Kararı ile Sandık Kurullarında görev alacak Sandık Kurulu Başkanları, üyeleri ve yedek üyeleri belirlenecek ve Sandık Kurulu Görevlileri Listesine yazılacaktır.

- Bir Sandık Bölgesinden sorumlu Sandık Kurulunda biri başkan ikisi üye olmak üzere 3 kişi görevlendirilir. Her Sandık Kurulu içinde iki yedek üye belirlenecektir. Sandık Kurulu beş Sandık Bölgesinden sorumlu ise biri başkan olmak üzere 6 kişi görevlendirilir. 6 kişiden oluşan Sandık Kurulu üyeleri ikişerli üye olmak üzere birer Sandık Bölgesinin oy kullandırılması ve tasnif işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olur. Sandık Kurulu Başkanı ise koordinasyon görevini yürütür. Evraklar başkan ve iki üye tarafından imzalanır. Birden fazla Sandık Bölgesi olan binalarda birbirine yakın salonlarda Sandık Bölgeleri oluşturulur.

SANDIK KURULLARINCA DELEGE SEÇİLENLERİN NASIL BELİRLENECEĞİN BELİRLENMESİ;
İş yeri bütünlüğü bozulmadan, alfabetik sıralama yapılıp, seçim bölgelerine ve işyerlerine göre delege sayılarını içeren Seçilecek Delege Sayıları Listesinde sadece bir iş yerinden seçilecek delege sayısı birden fazla ise bu listede belirtilir. Yani birden fazla delege sayısı seçebilecek işyerlerinin karşısına seçilebilecek delege sayısı yazılır diğerlerinin karşısı boş bırakılır.

İşyerlerinin her birinden bir delege seçilebilir. Yalnız herhangi bir iş yerindeki bir delege adayının seçilebilmesi için aldığı oy ile o Sandık Bölgesinden seçilecek toplam delege sayısı içine girmesi gerekmektedir.

Buna göre; Sandık Bölgesinden seçilecek toplam delege sayısı kadar en yüksek oy alandan başlanarak delege adayları belirlenip karşılarına seçilip seçilmedikleri yazılır. Eşit oy alan adaylar arasındaki Sandık Kurulunca mahallinde hemen kura çekilir ve kura çekilerek belirlenen adayın karşısına kura ile seçildiği Sandık Sonuç Cetveline yazılır. Sonuçlar okunarak ilan edilir. Bu suretle delege seçilenler belirlenmiş olur.

Fakat; Bir iş yerinde 42 üye varsa, o şubede 1 delegeye 21 üye düşüyorsa, o işyerinde seçilebilecek delege sayısı 42/21=2’dir. Aynı iş yerinden seçilen delege sayısının örnek hesaptan fazla olması yani 3 olması durumunda, oy sayısı olarak bu 3. adaydan sonra gelen diğer bir işyerindeki aday delege seçilmiş olur. Bu kural seçilecek delegelerin bir işyerine yığılmasını önlemek ve seçilecek delegeleri tabana yaymak için Türk Eğitim Sen Seçim Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Örnek delege başvuru dilekçesi aşağıdadır. Formata aykırı talepler dikkate alınmayacaktır.

 

KASTAMONU ŞUBE BAŞKANLIĞINA

7. Olağan Şube Genel Kurulu gereğince, .…../10/2021 tarihinde yapılacak olan Şube delege seçimlerinde aday olmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

 

İşyeri Adı:                                                                                                                 …/10/2021

                                                                                                                                   Adı Soyadı

 

 

 

E-Mail adresi:

 

Telefon No: