SİİRT ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL DÜZENLİYOR

Türk Eğitim Sen Siirt Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile 23 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00 da Güres Cd. Barınlar Apt. Kat:1 No:2 Siirt adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Aralık 2020 tarihinde saat 12:00 da Siirt Öğretmenevi Düğün Salonu’nda yapılacaktır.

GÜNDEM

1) Açılış

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3) Divanın Oluşması

4) Divanın Gündemi Okuması ve Oylaması

5) Konuşmalar

6) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

7) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

8) Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının İbrası

9) Seçim Şeklinin Belirlenmesi

10)  Zorunlu Organların (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Asil Yedek) Seçimi

11)  Dilek ve İstekler

12)  Kapanış