İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE, TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE İLK ÇIKIŞI KONULU PROGRAM DÜZENLEDİ

İstanbul 2 No’lu Şube, Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışları ve günümüze kadar geçen zaman dilimi içerisinde yaşadıkları serüveni anlatılan bir program düzenledi. Programın konuşmacısı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl idi. 

Programın Orta Asya’da çektiği fotoğraflar ve yaptığı araştırmalarından örnekler sunan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, birçok millet tarih sahnesinden silinmişken Türklerin varlıklarını devam ettirebilmelerinin başlıca nedenlerini boylar halinde yaşamaları ve çok hızlı şekilde göç edebilmelerini anlattı.

Osmanlıyı anlamak için Göktürkleri bilmek gerektiğini belirten Taşağıl, “Geniş bir Türk tarihimiz var. Doğru bilgiler ile tarihimizi tanımalıyız" dedi.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı. Ayrıca İstanbul 2 No’lu Şube kitaplarını imzalayan  Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a teşekkür mahiyetinde plaket takdimi yaptı.