BALIKESİR ŞUBE ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ İLE KURUM İDARİ KURULU DÜZENLEDİ.

Balıkesir Üniversitesi ile üniversitede yetkili sendika olan Türk Eğitim-Sen Üniversite Temsilciliği arasında Kurum İdari Kurulu yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlük binasında yapılan kurula (Balıkesir Üniversitesi) Kurulu İşveren Vekilleri olarak Kurul Başkanı Prof.Dr. İlter KUŞ, İşveren Vekilleri olarak Doç.Dr. Yusuf AYMANKUY, Abdülkadir KELEŞ; Yetkili Sendika Türk Eğitim-Sen BAÜN Temsilciliği olarak Kurul Başkan Vekili Mustafa ÖĞE, sendika temsilcileri Salim BAŞARAN, Mevlüt ALNIAÇIK, Nevzat AÇIL, Göksel Kemal GİRGİN katıldılar.

Türk Eğitim-Sen BAÜN Temsilcisi Mustafa ÖĞE Kurum İdari Kurulundaki görüşmeleri değerlendirerek şunları söyledi:

“4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu ile bu kanuna dayanılarak oluşturulan Kurum İdari Kurulları,  Yüksek İdari Kurul,  Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince, kurum düzeyinde yetkili sendika kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmekle görevlidir.

Bu sebeple ( Balıkesir Üniversitesi ) Kurum işveren vekilleri ile Türk Eğitim-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube BAÜN  Temsilcileri arasında oluşan 2018/1.dönem Kurum İdari Kurulunda  görüşmeye esas olmak  üzere; sendikamız tarafından çalışanların görüşü alınarak belirlenmiş konuları gündeme alarak üniversite yetkilileri ile  üniversite çalışanlarının çeşitli sorun ve taleplerini görüştük.

Üniversite çalışanları tarafından bizlere iletilen öğretim üyesi kadro atamaları, mobbing kurulu oluşturulması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, üniversite hastanesi, idari personel eksikliği ve hizmet içi eğitim çalışmaları, sosyal faaliyetler, üniversitede yapılan sınavlardaki görev dağılımları, servis güzergah ve durakları ve benzeri konuları Balıkesir Üniversitesi Kurum İşveren Vekillerine ilettik. Olumlu bir havada geçen görüşmede üniversite çalışanlarının çeşitli sorunlarını değerlendirdik.

Balıkesir Üniversitesi adına Kurum İşveren Vekilleri olarak Kurul Başkanı Prof.Dr. İlter KUŞ ve İşveren Vekilleri Doç.Dr. Yusuf AYMANKUY, Abdülkadir KELEŞ’ e teşekkür eder üniversite çalışanlarının sorunlarının acil çözümünü temenni ederiz.”