KONYA 1 NO’LU ŞUBEDEN GENİŞLETİLMİŞ ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI SEYDİŞEHİR’DE YAPILDI.

Konya 1 No’lu Şube 3 Şubat 2018 Cumartesi günü, Seydişehir ilçesinde, Genişletilmiş Şube Temsilciler Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya; Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları, Şubemize bağlı İlçelerimizin İlçe Temsilcileri ve İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Konya 1 No’lu Şube Başkanı Tanfer Ata’nın Sendikal Faaliyetler, Şube Faaliyetleri, İlçe Temsilcilerinin Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları ile 2. dönemde yapılması gereken sendikal faaliyetler konularında yaptığı bilgilendirme Sunumundan sonra sorulara cevap verildi.