BURSA 2 NO’LU ‘İZNİK’TE ÖĞRETMENLERE ZULÜM VAR’ KONULU BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu ve İznik ilçe temsilcisi Faruk Boztepe 15.01.2018 tarihinde “İznik’te öğretmenlere zulüm var” konulu basın açıklaması yaptı. Türkoğlu ve Boztepe ortak yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti: “Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlar ! Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de Öğretmene şiddet, olmadık yol ve yöntemlerle devam etmektedir. Öğretmenler, bir çok fiziki ve psikolojik saldırıya maruz kalmakta, bu saldırılar karşısında savunmasız ve çaresiz bırakılmak istenmektedir. İlçemiz eğitim, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir sorunlar yumağı haline gelmiştir. Yandaşlık ve adam kayırma tam anlamıyla bir yönetim şekli olmuştur. İlçemizdeki okulların büyük bir çoğunluğunda çalışma barışı ve iş huzuru kalmamıştır. Bu ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. ÜYELERİMİZ SUDAN BAHANELERLE SÜRGÜNE GÖNDERİLİYOR! Ömrünü İlçemiz imam hatip okuluna adamış, yüzlerce hafız, imam, ilahiyatçı yetiştirmiş bir öğretmenimiz bir veli tarafından haksız yere çocuğunun yazılı notu değiştirilip yükseltilmesi istenmiş, isteği yerine getirilmeyince de türlü iftiralarla şikayet edilmiş neticede ifadesi alınan öğretmenlerin verdiği ifadelerin hiç birisi kale alınmayarak bir öğrencinin sözleri doğrultusunda ömrünü adadığı okulundan ve İznik ilçesinden sürgün edilmiştir. Diğer bir üyemiz ve aynı zamanda sendika yöneticimiz ise soruşturma müddetince tedbiren MustafaKemalPaşa’nın bir köyüne sürgün edilmiştir. Anlaşılan o ki, idari teklifler bir ceza ve intikam vesilesi haline getirilmekte, sözde soruşturmalarla hak aramanın önü kesilmek istenmekte sendikamıza, üyelerimize ve yöneticilerimize karşı hasmani tutum sergilenmektedir. İZNİK MİLLİ EĞİTİMİNİ KİM YÖNETİYOR? Eğitim adına sürekli skandallarla gündeme gelen sürekli kriz üreten kanun, mevzuat ve hukukun göz ardı edilerek çeşitli dernek, vakıf ve cemiyetlerin cirit attığı bir süreci yaşıyoruz. Okullarımızı istedikleri gibi yöneteceklerini düşünen bu tür yapılara keyfiliğe, ciddiyetsizliğe itiraz edenler ise bir şekilde baskıya mobbinge ve sürgüne uğruyor. İsteniyor ki, herkes biat etsin. Herkes teslim olsun. Herkes sussun. Biz haklarımız için mücadele etmeye, adaleti talep etmeye devam edeceğiz. Öğretmenin onuru, itibarı ve güvenliği bizim birinci önceliğimizdir. Bu hukuksuz uygulamalarla ilgili sendikamız her platformda mücadelesini sürdürecektir. Buradan bütün yetkilileri uyarıyoruz. Daha fazla çalışma barışı bozulmadan bu keyfi uygulamalara biran önce son verin. Makamlar sizin babanızın çiftliği değil milletin geçici emanetleridir.”