ELAZIĞ GÜZEL SANATLAR LİSESİ VE SPOR LİSESİNDEKİ UYGUNSUZ İŞLEMLER

Elazığ Şube Başkanı Talat Efe, Elazığ’da yaşandığı iddia edilen olay ile ilgili bir açıklama yaptı. Efe açıklamasında şunları kaydetti: “VARAN1-Güzel sanatlar lisesi ve spor lisesinde (iki okul ilimizde aynı binada eğitim ve öğretim yaptıkları için tek müdürlük olarak görevine devam etmektedir.) Bir yıl önce beden eğitimi öğretmeni A.E kız öğrencilere tacizde bulunuyor diye imzasız bir mektupla şikâyet ediliyorlar. İşlem yapılmıyor. İkinci kez aynı mektup tekrar imzasız gönderiliyor. İlin yetkilileri inceleme ve soruşturma başlatıyorlar. Taciz olayının olduğunu söylemelerini isteyerek Milli eğitim müdürü Ahmet Bağlıtaş öğretmenleri tehdit ediyor. Muhakkikler ise taciz olmadığı kanaatini ifade ediyorlar. Valilik ve Milli eğitim müdürü dosyayı bu muhakkiklerden alarak Vali yardımcısının başkanlığında yeni bir üç kişilik muhakkik gurubuna veriyorlar. Gönüllü ifade vermek isteyen öğretmen ve öğrencilerin ve velilerin büyük çoğunluğun da ifadeleri alınmıyor. Taciz olayının olduğuna dair belge bulamıyorlar. Bakanlıktan maarif müfettişi istiyorlar. Bakanlık başlamış bir dosyaya muhakkik göndermeyeceklerini yazı ile valiliğe bildiriyor. Dosyayı Milli eğitim müdürlüğüne iade ediyorlar. Valilik Beden eğitim öğretmeni A.E’nin atamasının il dışına yapılması teklifini Milli eğitim bakanlığına yapıyor. Bakanlık öğretmenin atamasını Rize iline yapıyor. Valilik ve Milli eğitim müdürlüğü 3. Kez bu dosya için muhakkik görevlendiriyorlar. 3. Muhakkikler soruşturma yaparken kendi istedikleri gibi ifade vermeyen öğretmen ve öğrencilerin ifadelerini almıyorlar. Soyut kavramlar üzerinden algı yaratarak taciz ile ilgili bir belge bulamadan soruşturmayı bitiriyorlar. Geçmişi başarılarla dolu olan ve çok sayıda ödülü bulunan ve voleybol branşında çok başarılı bir çalıştırıcı olan Beden eğitimi öğretmeni A.E ‘ye kaba davranıştan öğrenci dövmekten maaş kesim cezası teklifinde bulunuyorlar. A.E’nin cezası Rize ilinde kınama olarak tebliğ ediliyor. Ülkemizde emsali olmayan bir olayla karşı karşıya kaldık. Taciz yaptı deniliyor. Bu konuda tacize uğrayan bir öğrenci ve şikâyetçi olan yok. Ortada sadece imzasız bir mektup var. İl yöneticilerimiz mektupta yazılanlarla, cezayı soruşturma bitmeden il dışına atamasının yapılması teklifini yapıyorlar. Olmayan suçu bulmak için üç kez muhakkik değişikliği yapılmış hiç birinde taciz emaresi ve mağdur bulamamışlar. Buldukları kaba davranış ve öğrenci dövme olayında da mağdur yok, şikâyetçi yok buna rağmen çok yanlı soruşturma yaptıklarından ceza teklifinde bulunmuşlardır. Taciz olayını valilik yargıya da taşımıştı (Soruşturma no: 2016/12319 karar no:2017/5628) 15.06.2017 tarihinde yargı, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir. Öğretmen arkadaşımızın ilimize dönmesi için açmış olduğum idari dava devam etmektedir. Verilecek kararı bekliyoruz. VARAN2- İl yöneticilerimiz Beden eğitimi öğretmeni A.E bu okuldan giderse okul huzura kavuşacak olayların biteceği zannediyorlardı. Milli eğitim müdürü Ahmet Bağlıtaş okulda ifadeler alınırken resim öğretmenleri İ.A ve İ.E ‘yi okulda ve makam odasında tehdit ediyor. Bu arada da İ.A ve İ.E okulun yatılı pansiyon ambarında muayene ve teslim alma komisyonunda görevliler. Gördükleri usulsüzlükler sebebiyle birçok evrakı imzalamamışlar. Ambarla ve diğer konularla ilgili yapılan şikâyet üzerine okulda soruşturma başlatılmış. Muhakkikler öğretmen ve öğrencilerin ifadelerine başvurmuşlar. İfadeye gelen öğrencilere o zaman ki müdür başyardımcı Y.C yönlendirmede bulunmuş. İfadeden çıkan öğrencilere nasıl ifade verdiklerini sormuş. Bu arada bir öğrenci korkudan ifade vermeye gitmekte gecikmiş. Resim öğretmeni İ.A öğrenciye, korkmasına gerek olmadığını, vicdanen bu konularda bildiği varsa gidip anlatmasını istemiş. Öğrenci de gidip ifadesini vermiştir. Bundan dolayı okulun müdür başyardımcı Y.C 5 yıla yakın bu okulun gıda müteahhitliği yapan M.B’yi telefonla arayarak İ.A’nın öğrencileri yönlendirdiğini söylemiştir. M.B’de telefonla İ.A’yı arayarak tehdit ve ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla İ.A da karakola giderek M.B hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bir gün sonra diş hastanesi kantinine sabah M.B ve bayan memur D.Ü birlikte giderek Kantin işletmecisinden bu konuyla ilgili aracı olmasını istemişler. Kantinci de M.B ve D.Ü oradan gittikten sonra İ.A’yı arayarak dış hastanesine gelmelerini söylemiş. İ.A ile A.E kantine gitmişler. İ.A çok hakaret ve tehdide uğradığı için barışmayacağını söylemiş. Bu arada kantinci ile M.B telefonla görüşmüşler. M.B’ye gelmemesini söylemiş. M.B buna rağmen kantine gelmiştir. Orada karşılaştıklarında, İ.A’nın iddiasına göre M.C, kendisine saldırmıştır. A.E’ninde karıştığı olayda karşılıklı yaralanma olmuştur. Karakolda alınan ifadelerde M.B bir gün önceki soruşturmayı ve İ.A’nın telefonunu Okul müdür başyardımcı Y.C’nin kendisine telefonla söylediğini ifade etmiştir. Konu şu anda yargıdadır. Bu olaydan sonra aynı gün okulun ambardan sorumlu eski bayan memuru D.Ü milli eğitim müdürü Ahmet Bağlıtaş’la Teftiş Kurulu başkanının yanında görüşmüştür. Bu görüşmeden sonra okulun müdür başyardımcı Y.C ile okula daha önce 5 yıl boyunca gıda müteahhitliği yapan M.B teftiş kurulu başkanın yanında yine milli eğitim müdürü ile görüşmüşlerdir. Bu görüşmelerde M.B’nin İ.A okuldan alınmasını teklif ettiği iddiası bulunmaktadır. Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekten de İ.A’şın ataması sınavla geldiği Güzel sanatlar Lisesi’nden Mustafa Kemal Ortaokulu’na yapılmıştır. Milli eğitim müdürünün, saldırıya uğrayan kendi personeli öğretmeni koruması, görüşüp konuyu öğretmenden öğrenmesi gerekirken bu olayı devlet memuru olmayanlarla görüşmesi de çok düşündürücüdür. Okul müdür başyardımcısı Y.C’nın ve okulun gıda müteahhitliğini yapan M.B ile milli eğitim müdürü ile görüşmesi düşündürücüdür. Bu ilişkiler tarafsız muhakkikler tarafından soruşturulmalıdır. Milli eğitim müdürü Ahmet Bağlıtaş’ın keyfi isteği üzerine hiç bir yasal dayanak olmamasına rağmen ilköğretim müfettişleri Ş.B. ve İ.T. yasal olmayan haksız ara raporlarına göre Güzel Sanatlar lisesine derece yaparak sınavla gelen İ.A ‘ın ataması Mustafa Kemal Ortaokulu’na yapılarak mağdur edilmiştir. Mağduriyetinin giderilmesi için İ.A hemen Güzel Sanatlar lisesine ataması yapılması gerekmektedir. İ.A.’ya haksızlık yapılması düşüncesi olmasaydı, soruşturma bitene kadar görevlendirme ile yeri geçici olarak değiştirilirdi. Yapılan tamamen art niyete dayalı bir işlemdir. Bizler gerçeğin açığa çıkmasını arzuluyoruz. Mali ve diğer konular için kurum dışında muhakkikler atanarak yapılacak soruşturmada suçlular muhakkak bulunmalıdır. Bu okuldaki olaylarda suçluların bulunması için emniyet ve istihbarattan da yardım alınabilinir. Gerçek bir soruşturma yapılırsa kimlerin ne suçlar işlendiği ortaya çıkacaktır. Yanlı soruşturma yapan Z.D hakkında soruşturma açılmalıdır. Bizler kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Maddi ve manevi tazminat davaları açacağız. Z.D Soruşturma raporunda tüm öğretmenlerin bu okuldan alınmasını teklif ediyor. Hâlbuki devlete sadakatli liyakat ve ehliyetli yöneticiler bu okula atandığında sorun kendiliğinden çözülecektir. VARAN3- Spor lisesi öğrencisi S.D.A. 9. Sınıfta sınıf tekrarı yapmıştır. 11 sınıfta 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda başarısızlıktan sınıfta kaldığı için yönetmelik gereği eğitim-öğretim ile ilişkisi kesilerek örgün eğitim dışına çıkarıldı. Notlar sisteme işlenmiş ama karneler verilmemişti.10 Haziran 2015 Çarşamba günü akşama doğru Okul Müdürü M.A. bazı öğretmenlerin notlarını sistemde değiştirerek öğrencinin sınıfta kalıp örgün eğitimin dışına çıkmasını istememektedir. Okul müdürünün yaptığı yanlışlık öğretmenlere sormadan yapmış olması. Ertesi gün öğretmenlere notlarını değiştirdiğini söylüyor. Not çizelgesini yenisinin çıktılarına imza atmalarını söylüyor. Öğretmenler kabul etmiyorlar. Okul Müdürü de müdür yardımcısı H.K.ye öğretmenlerin ilk notlarının sisteme girmesi talimatını veriyor. Öğrenci sistemde değiştirilerek yazılan notları görüyor. Sınıf geçtiğini de sistemden öğreniyor. Ertesi gün ilk notlar tekrar sisteme yazıldığında sınıfta kaldığını öğreniyor. Notları değiştiren öğretmenler hakkında idari ve adli soruşturma açılmasın için dilekçe veriyor. Yapılan idari soruşturma da öğrencinin tüm yazılı kağıtları ve performans-proje ölçekleri incelenmiş ve maddi hata bulunamamıştır.Muhakkik olan T.Y. ve İ.T. öğretmenler H.K. ,A.A., A.E., ve okul müdürü M.A. hakkında iş ve işlemlerin zamanında yapılmadığı için kınama cezası teklif edilmişti. Disiplin amiri uyarı olarak tebliğ etmişti. Öğretmenlerin itirazı üzerine Milli Eğitim Disiplin kurulunda görüşülerek suçsuz görülerek cezaları kaldırılmıştır. Daha sonra notu değiştirilen M.B hakkında soruşturma yapılmadığı için muhakkikler Z.D ve A.D. yapmış oldukları soruşturma sonuç kısmında ; A. E., M. A., A. A.ve H. K.’na disiplin teklif edildiğinden, idari teklif getirilmeyeceği, ancak Türk Edebiyatı öğretmeni M. B. hakkında teklif getirilmesi gerektiğinden; a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN; Sübuta eren bu fiilin 657 sayılı devlet Memurları kanunun 125/D-ı maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması ile tecziyesi, b)İDARİ YÖNDEN; A.A. ve H. K.’nun 5442 sayılı kanunun 8/C maddesine istinaden il içinde başka bir okul veya kuruma öğretmen olarak atamasının yapılması teklifinde bulunmuştur. Burada muhakkikler çok büyük bir hata yapmışlardır. Tekliflerinde H.K.ve A. A.hakkında daha önce disiplin cezası teklifi yapıldığından idari teklif getiremeyeceğini ifade etmiş olmalarına rağmen idari yönden yer değişikliği teklifinde bulunarak suç işlemişlerdir. Bu arkadaşların çalıştığı kurumdan başka kuruma atamaları yapılmıştır. Yapılan işleme bakıldığında muhakkiklerin hepsi, soruşturma esnasında hem öğretmenler hem de öğrenciler üzerinde baskı oluşturmaya (mobbing) çalışmış ve suç işlemiştir. Öğretmen H.K.’ya ifadesini almaya başlamadan önce tanık iken vereceğin ifadeye göre sanık olabilirsin diye tehditte bulunmuştur. Not değişikliğini okul müdürü kendi yaptığını ifadesinde söylüyor. Not kayıtları incelendiğinde ilk yazılan notlar ile 3.kez yazılan notlar arasında not değişikliği yoktur. Olsa bile öğretmenlerin ve müdür yardımcısının asla sorumlulukları yoktur. Z.D. ve A.D. isimli muhakkiklerin yaptığı soruşturmada bu konuda soruşturması yapılmış disiplin cezası verilmiş öğretmenleri soruşturma yetkisi de yoktur. Bunu kendi soruşturma raporunda da belirtmiş olmasına rağmen H. K.ve A.A. hakkında yer değişikliği teklifinde bulunuyor. Kendisinin bu olayda suçlu gördüğü disiplin yönünden kademe ilerlemesi cezası teklif ettiği M. B. hakkında getirmiyor. Bunun nedeni: öğretmenlerin sendika üyeliklerine göre farklı davranıyor ona göre teklifte bulunuyor. Z.D ve A.D. hakkında idari ve adlı soruşturmanın yapılarak gerekli cezaların verilmesini istiyoruz. Ayrıca bu raporları iyi incelemeden ara rapor düzenleyen maarif müfettişleri Ş.D. ve İ.T. hakkında da soruşturma yapılarak gerekli cezaların verilmesi beklemekteyiz.”      

                                                                                                                                                                                                                            TALAT EFE

                                                                                                                                                                                                                        ŞUBE BAŞKANI