KİLİS ŞUBE: MEMURA SİYASET HAKKI MI VERİLDİ?

Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, bazı memurların siyasetin en önünde gittiğini söyleyerek, “Memura siyaset hakkı mı verildi?” diye sordu. Boybeyi şunları kaydetti: “Bilindiği gibi ülkemizde devlet işlerini yapan memurlar 657 sayılı devlet memurları kanununa göre çalışırlar. Memurlar devlet işlerini yürütürken amirleri tarafından yönetilir ve sadece amirlerinden emir alırlar. Bir ilde memurların en üst amiri o ilin valisi olup, bütün memurlar valiye bağlıdır. Devlet memurları siyaset yapamazlar, siyasi faaliyetlere katılamazlar, herhangi bir siyasi partinin lehinde veya aleyhinde eylemde bulunamazlar. Aksine hareket eden devlet memurları hakkında çeşitli şekillerde disiplin işlemi uygulanır. Bu gerçekler bilindiği halde, bazı memurların siyasetin en önünde gittiğini üzülerek görüyoruz. Kabul edilmelidir ki; memurlar siyasi bir düşüncesi bile olsa önceleri etik olarak siyasete uzak dururlardı. Ancak şimdilerde siyasetçilerin peşinden ayrılmaz oldular. Bunun en büyük sebebi son yıllarda her hangi bir makam ve mevkiye gelmek için liyakatin değil, siyasetçilere yağcılığın esas alınmasıdır. Özellikle son anayasa oylamasında il müdürleri, müfettişler, bazı okul ve kurum müdürleri, hatta memurlar kuyruk gibi siyasetçilerin peşine takıldılar. Bu manzara bizi hayrete düşürdü. Acaba bu memurlar devlet memuru mu yoksa siyasetçi mi anlayamadık? Hiçbir memurun bunu yapmaya hakkı olmadığına inanıyoruz. Devleti temsil eden bir memur bu duruma düşmemeli, memurlar hiçbir siyasi partiye taraf olmamalıdır. Memurluk mesleğini bu şekilde basitleştirmeye hiçbir memurun hakkı yoktur. Memur memurluğunu bilmelidir. Siyasetçi de siyasetçiliğini… Şimdi soruyoruz; iktidardaki siyasetçinin ardı sıra gezip, yağcılık yapan il müdürü ya da kurum müdürü bütün siyasi partilere eşit mesafede olabilir mi? İktidarda ki siyasetçinin ardı sıra gezen bir müfettiş adil bir şekilde soruşturma yapabilir mi? Acaba memurlara siyaset hakkı verildi de bizim mi haberimiz yok? Böyle bir durum kabul edilemez. Siyasetçilerin ardı sıra gezen memurlar kanunlarımıza göre suç işliyorlar. Bu suçu işleyenler gerektiği gibi uyarılmalıdır. Bu rezalet bir an önce bitmeli, memurlar devlet memuru gibi davranmalıdır. Yetkililerimizin bu konuda gerekenleri yapmasını diliyorum. MHP’nin salon toplantısına katıldı diye Osman Boybeyi’yi Şanlıurfa ya sürgün eden ama şimdi memurları peşine takarak, memurlarla siyaset yapan ikiyüzlü siyasileri ve kuyruk gibi siyasilerin arkasına takılan memurları kınıyorum. Siyasetçi siyasetini ,memur da memurluğunu yapmalıdır. “