KİLİS ŞUBE, “EĞİTİMDE KAN KAYBEDİYORUZ”

Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, bu yıl açıklanan YGS ve TEOG sonuçlarını değerlendirdi. Açıklanan sonuçlara göre Kilis ilinin başarısız olduğuna kaydeden Boybeyi, “YGS de birçok ilin gerisinde kalan Kilis, TEOG da ise Türkiye ortalamasının altındadır. Bu başarısızlıkların en büyük sebebi, tabii ki Kilis eğitiminin iyi yönetilememesidir.” dedi. Boybeyi açıklamasında şunları belirtti: “Bu yıl açıklanan üniversite (YGS) ve TEOG sınav sonuçlarına göre Kilis ilinin başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda üniversite ve TEOG sınavlarında Türkiye çapında derece yapan Kilis, bu yıl en başarısız illerden biridir. YGS de birçok ilin gerisinde kalan Kilis, TEOG da ise Türkiye ortalamasının altındadır. Bu başarısızlıkların en büyük sebebi, tabii ki Kilis eğitiminin iyi yönetilememesidir. Yıllardan beri eğitim camiası üzerinde büyük baskı oluşturan AKP siyaseti, ne yazık ki büyük yanlışlar yapmıştır. AKP siyaseti tek başına iktidarın verdiği şansı ne yazık ki ötekileştirme ve yandaş kayırmacılığı yaparak kötüye kullanmıştır. Bu sebeple olan ilimizin ve ülkemizin eğitim sistemine olmuştur. Bütün uyarılarımıza rağmen Kilis eğitiminde liyakat gözetilmemiştir. Hak etmeyen ve yöneticilik vasfı olmayan kişilerin, eğitim yöneticisi olması ile eğitim kurumlarımızda disiplin ile huzurun yerini bananecilik ve huzursuzluk almıştır. AKP yandaşı olmayan ve görevini layıkıyla yapmaya çalışan okul ve kurum müdürleri görevlerinden alınıp, yerlerine AKP yandaşı sendika üyeleri getirilince, eğitimde taşlar yerinden oynamış ve günümüzde ki başarısız sonuç ortaya çıkmıştır. Devlet memurluğu görevini unutup AKP siyasetine hizmeti görev bilenler ve AKP milletvekillerinin ardı sıra gezenler okul ve kurum müdürü olunca, Kilis eğitimi kan kaybetmiştir. Bu başarısızlık yüzlerce bilim adamı yetiştirmiş Kilis’e yakışmamaktadır. Geniş çaplı bir araştırma yapılarak bu başarısızlığın sorumluları bulunmalı, gereken ne ise yapılmalı, Kilis eğitimi ehil ellere verilmelidir. Bu yapılmazsa eğitimde ki başarısızlık ve kan kaybı artarak devam edecektir. Kilis eğitim konusunda genel olarak başarısız olmasına rağmen başarılı okullarımıza değinmeden geçemeyeceğim. Kilis genelinde hemen bütün liselerin üniversite sınavında ki başarısı geçen yıla göre düşerken, başarısını arttıran Mehmet Sanlı Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerini, okul müdürü Kemal Ayhan’ı, TEOG sınavlarında başarıları gözden kaçmayan ve Kilis’in lokomotifi olan Mercidabık Ortaokulunun değerli Müdürü Nazmi Korkmaz’ı ve bu okulumuzun öğrenci ve öğretmenlerini kutluyorum.”