MEB MEVZUATI - Yönetmelikler
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

21.06.2018 Tarihli Yönetmelik İçin Tıklayıınz 

22.04.2017 Tarihli Yönetmelik İçin tıklayınız (21.06.2018 Tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle  yürürlükten kaldırılmıştır.)

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız (06/10/2015 tarih ve   29494 sayılı Resmi Gazete)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.  İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınz   10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı R.G.

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik (3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete)
MEB İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazete)

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız (20/09/2015 tarih ve 29481 sayılı resmi Gazete Yapılan değişikliklerle birlikte)

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (24/05/2014 tarih ve 29009 Sayılı R. G.)
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik (04/07/2013 Tarih ve 28697 Sayılı R.G)
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (07/10/2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazete)
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik (12/10/2013 tarih ve 28793 Sayılı Resmi Gazete)
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (4/08/2013 tarih ve 28728 Sayılı R.G) (Yürürlükten kaldırıldı)
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği (18/05/2012 tarih ve 28296 sayılı R.G)
Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik(08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı R.G)
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı R. G.)
Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği (09/02/2012 Tarih ve 28199 R.G.)
Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik (16/12/2011 Tarih: 28144 Sayılı R.G)
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik (16/07/1999 Tarih ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik Ve Bale İlköğretim Okulu İle Müzik Ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği (18 Eylül 2010 : 27703 Sayılı R.G.)
Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği (21/05/2010)
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik (13.8.2009/27318) (28 Şubat 2013 Tarihli ve 28573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Yöretmelikle Yürürlükten kaldırılmıştır)
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (06/05/2010)

                     İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız (word)

Yönetmelik linki için tıklayınız

Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği (07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği" ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (15/08/2009)
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı R.G.)
Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği (07/10/2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazetede yürürlükten kaldırıldı)

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız (16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği''nin 18'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Yönetmelik İçin Tıklayınız

Yönetmelik Değişikliği İçin Tıklayınız

 

Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler liseleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
Meslekî Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği (07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede Yürürlükten Kaldırıldı )
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği (07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede Yürürlükten kaldırıldı)
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği (07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede Yürürlükten kaldırıldı)
22.08.2007 Tarihli Resmi Gazete'de Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
24.08.2007 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
21.08.2007 Tarih ve 26620 Sayılı resmi Gazete'de Yayınlanan türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.08.2007 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)’tan: Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alımı Sınavı %50 KPSS %50
Atama Alanından Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılacağına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik (TD:2507-2521)
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
07 Haziran 2006 Tarih ve 26191 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
MEB Döner Sermaye İşletmeleri Üretim Teşvik Primi Dağıtım Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar