MEB MEVZUATI - Kanunlar
Türkiye Maarif Vakfı Kanunu (28/06/2016)
(6528) Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (14/03/2014 tarih ve 28941 sayılı R.G)
(KHK/652) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (14/09/2011 tarih ve 28054 sayıl R.G)
(6111) (Kamuoyunda Torba kanun olarak bilinen) Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel Sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun

 İlgili Kanun İçin Tıklayınız (25/02/2011 Tarih ve 27857 (Mükerrer) Resmi Gazete)

Güncel Hali İçin Tıklayınız 

(5984) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Eğitim Müfettişliği)
(5580) Özel Öğretim Kurumları Kanunu
(5450) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle
Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yatılı Burslu Öğr.Okutma ve Sosyal Yardım Hk.Kanun
(6581) Azınlık Okulları Türkçe-Kültür öğrt.Hk.Kanun
(4357) İlkokul Öğ.Terfi,Taltif Hk.Kanun
(4306) Egitime Katkı Payı Alınması Hk.Kanun
(430) Tevhidi Tedrisat Kanunu
(3797) MEB Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun
(3423) Milli Egt.Bakanlığına bağlı Mes.ve Tek.ögrt.Okulları DÖSE hk.kanun
(3308) Mesleki Eğitim Kanunu
(2893) Türk Bayragı Kanunu
(2698) Okul Pansiyonları Kanunu
(222) İlköğretim ve Eğitim Kanunu
(1739) Milli Eğitim Temel Kanunu
(1702) İlk-orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeler hk.kanun
(1353) Türk harflerinin kabul ve tatbiki hk.kanun