GENEL MEVZUAT - Genelgeler
MALİYE BAKANLIĞI GENELGELERİ
SN  KONU  GENELGE NO  GENELGE METNİ 
10

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması

11/03/2011 tarih ve 2974 sayılı

 İndirmek İçin Tıklayınız.

Ek1 ve Ek 2 İçin Tıklayınız

Ek3 İçin Tıklayınız 

9 611 Sayılı Kanun

2550

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 
8 Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması     İndirmek İçin Tıklayınız.
 
7 Yurtdışı Aylıkları
 115906   İndirmek İçin Tıklayınız.

6 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 Üncü Maddesi  Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Resmi Gazetede Yayımlandı
    İndirmek İçin Tıklayınız.
5 Diş Tedavileri 12139   İndirmek İçin Tıklayınız.
4 Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler GENELGE 2008   İndirmek İçin Tıklayınız.
3 2008 Ocak Ayı Harcamaları GENELGE SIRA NO:1   İndirmek İçin Tıklayınız.
2 2004/9 Sayılı Maliye Bakanlığı Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri İle İlgili Genelge GENELGE 2004/9   İndirmek İçin Tıklayınız.
1 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Ek Ödeme ve Diğer Düzenlemeler İle İlgili 13.04.2006 tarihli Genelgesi 5473 Sayılı Kanun Hükümlerine ilişkin Genelge   İndirmek İçin Tıklayınız.
BAŞBAKANLIK GENELGELERİ
SN  KONU  GENELGE NO  GENELGE METNİ 

 17

Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler

 2010/26

 İndirmek İçin Tıklayınız

16

Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler

 2010/2

 İndirmek İçin Tıklayınız

15 Yaz Kıyafeti Uygulaması  2007/14 İndirmek İçin Tıklayınız.
14 Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler  2010/26 İndirmek İçin Tıklayınız.
13  Baka Promosyanları  2010/17 İndirmek İçin Tıklayınız.
12  Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler  2010/2 İndirmek İçin Tıklayınız.
11  Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler  2009/12 İndirmek İçin Tıklayınız.
10  Kamu Personeli Uygulama Genelgesi  2008/1 İndirmek İçin Tıklayınız.
9  Banka Promosyonları  2008/18 İndirmek İçin Tıklayınız.
8  4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması  2008/6 İndirmek İçin Tıklayınız.
7  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri  2008/5 İndirmek İçin Tıklayınız.
6  Banka Promosyonları  2007/21 İndirmek İçin Tıklayınız.
5 Disiplin Cezalarının Affı ile ilgili Başbakanlık Genelgesi GENELGE 2006/1 İndirmek İçin Tıklayınız.
4 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Konulu 2002/25 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikleler ile ilgili Başbakanlık Genelgesi GENELGE 2006/19 İndirmek İçin Tıklayınız.
3 Disiplin Cezalarının Affı ile ilgili Başbakanlık Genelgesi GENELGE 2006/1 İndirmek İçin Tıklayınız.
2 2005/14 Başbakanlık Genelgesi Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler. GENELGE 2005/14 İndirmek İçin Tıklayınız.
1 Sendikal Faaliyetler Hakkında Başbakanlık Genelgesi &GENELGE 2003/37 İndirmek İçin Tıklayınız.