GENEL MEVZUAT - Yönetmelikler
Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği (5 Mayıs 2012 tarih ve 28283 sayılı R.G)
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (29.10.2011 tarih ve 28099 Sayılı R.G)
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik (03/09/2010 Tarih ve 27691 Sayılı R.G)
Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Kamu Konutları Yönetmeliği
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
Devlete ve Kişilere Memurlarca verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği(15 Haziran 2011 Tarih ve 27965 Sayılı Resmi Gazetede Yürürlükten Kaldırıldı)
Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği (15 Haziran 2011 Tarih ve 27965 Sayılı Resmi Gazetede Yürürlükten Kaldırıldı)
Birden Fazla Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı (02/02/2015)

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız

                                                                     İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız