TÜRK EĞİTİM-SEN MEVZUATI - Yönetmelikler
TÜRK EĞİTİM-SEN TEMSİLCİLER YÖNETMELİĞİ

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız (word pdf

TÜRK EĞİTİM-SEN SEÇİM YÖNETMELİĞİ

                          İlgili yönetmelik için tıklayınız (pdfword)

TÜRK EĞİTİM-SEN EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLER YÖNETMELİĞİ

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız (word pdf)

TÜRK EĞİTİM-SEN DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız (word pdf)

TÜRK EĞİTİM-SEN DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız  WORD  PDF)

TÜRK EĞİTİM-SEN PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Eski)

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız (word pdf)

TÜRK EĞİTİM-SEN PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Yeni)

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız  (word pdf)

TÜRK EĞİTİM-SEN KADIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ
YAZIŞMALARDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK