SENDİKAL MEVZUAT - Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri
4/C'li Sendika Yöneticilerinin Aylıksız İzne Ayrılabilecekleri ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı Görüşü
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının Sendikal Mevzuat İle İlgili Görüşleri
Sendikaların Yapacağı Toplantılarda Şube Başkanlarının İzinli Sayılması Gerektiğine Dair Devlet Personel Daire Başkanlığının Yazısı
Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin de Sendika Üyesi Olabilecekleri ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı Görüşü