SENDİKAL MEVZUAT - Genelgeler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2012/26 Sendika Üyeliği İle İlgili Genelge (11/072012)
Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler İle İlgili Başbakanlık Genelgesi (2010/2)
Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler İle İlgili 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi (03/07/2009 Tarih ve 27277 Sayılı R.G)
2003/37 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
06.06.2002 Tarih ve 2002/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
05.08.1999 Tarihli 1999/44 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
20.11.1997 Tarih ve 1997/70 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2004/73 Milli Eğitim Bakanlığı Sendikal Faaliyetler İle İlgili Genelge (11/07/2012 Tarih ve 2012/26 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı.)
2004/9 Sayılı Maliye Bakanlığı Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri İle İlgili Genelge
2005/14 Başbakanlık Genelgesi Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler.
Sendikal Faaliyetler Hakkında Başbakanlık Genelgesi