YÜKSEK ÖĞRETİM MEVZUATI - Yönetmelikler
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (11/10/2011 Tarih ve 28081 Sayılı R.G)
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28/06/2009)
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Doçentlik Sınavı Yönetmeliği (31/01/2009 tarih ve 27127 sayılı R.G.)
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(16/09/2008 Tarih ve 26999 Sayılı R.G.)
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26.05.2007 Tarih ve 26533 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.05.2007 tarih ve 26519 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
22.02.2007 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
05.09.2006 Tarih 26280 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Akademik Kadrolara
Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda Ya Da Açıktan
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar
İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız.26.01.2007 Tarih ve 26415 Sayılı Resmi Gazetede Değişiklik Yapıldı.

Değişiklik Yapılan Yönetmelik İçin Tıklayınız.
05.09.2006 Tarih 26280 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği (06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete)
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği
YÖK Yönetici, Öğretim Elamanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
31.03.2006 Tarihinde yayınlanan Türk Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim Elamanı Değişimine İlişkin Yönetmelik