MEB MEVZUATI - Genel Nitelikli Yazılar
Norm Kadro Uygulaması 05/04/2011 Tarih ve 23018 Sayılı Yazı
MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün Yönetici Atamaları ve Ücretleri İle İlgili Yazısı (15.01.2010)
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Anaokullarında Görev Yapan Kurucu Müdür Ve Vekil Müdürler/Müdür Yardımcıları İle Kadrolu Yöneticilerin Ek Ders Ücretleri İle İlgili Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Norm Kadro ile ilgili yazısı (08/06/2009)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğü'nün Destek Eğitim Odalarında Görevlendirilen Personelin Ek Dersleri Hakkındaki Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın ek derslerle ilgili yazısı (23/01/2009)
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Açılan Kurslarda Görev Yapan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yazısı
Sağlık Meslek Lisesi Yönetici ve Öğretmenlerin Ek Dres Ücreti İle İlgili Yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Ders ve Ek Ders Saatleri İle İlgili Yazısı(04/06/2008)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Ek Ders Ücreti İle İlgili Yazısı (12.05.2008 tarih ve 33077 Sayılı Yazısı)
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ( sevk alan öğretmen ve idarecilerin ek dersleri kesilecektiri) 10.05.2008
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Alan Değişikliği İle İlgili Yazısı (20.02.2008 tarih ve 12959)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün İl/İlçe Emrine Atanan Öğretmenler İle İlgili Yazısı (04.02.2008 Norm Kadro Fazlası ve Alan Değişikliği)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Alan Değişikliği İle İlgili Yazısı (31.01.2008 Tarih Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği)
Milli Eğitim Bakanlığının Vekalet ve Geçici Göreve Bağlı Ödemeler İlişkin Yazısı (08/03/2007)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Yöneticilerin Aylık Karşılığı Ders Görevleri İle İlgili Yazısı (11.12.2007)
MEGEP çerçevesinde Bölüm Şeflerinin Atanması İle İlgili Yazı
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ (26.8.2004/25565 )
Milli bayramlar, sevk ve ortalama yükseltme sınavlarında öğrenci gelmese de ücret ödeneceğine dair yazı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Doğum Sonrası Aylıksız İzin İle İlgili Yazısı (19.09.2007)
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Atölye ve Laboratuar Şeflerinin Ek Ders Ücreti İle İlgili Yazısı (20.11.2007)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Teknik Öğretmen Unvanı İle İlgili Yazısı (13.03.207)
Müdür Yardımcılarının Tan Gün Tam Yıl Ücreti Alamayacağı İle İlgili Yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 2007 Yılı Alan Değişikliği İle İlgili Yazısı (01.06.2007)
Derse Branş Öğretmeni Girdiğinde Ek Ders Ücreti Ödeneceğine Dair Yazı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Rehber Öğretmenlerin Belletici Olarak Görevlendirilemeyeceğine Dair Yazısı
Öğretmenlerden İl Dışında Tedavi Görenlerin Ek Ders Görevini Yapmış Sayılır mı?
Başka bir okulda belletici ve gözcü olarak görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücreti ile iligili yazı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenlerin Özel Dershanelerde Görev Alamayacaklarına Dair Yazısı
1- Öğretmenlere Dershanelerde Görev verilemez
2- Öğretmenlere özel okul, kurs ve etüt merkezlerinde ders verilebilir
3- Özel Okul öğretmenleri Dershanelerde görev alamaz


Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün İşletmelerde Mesleki Eğitimi İle İlgili Yazısı
Bir Yılda Alınacak Egzersiz Ücreti Okulun Toplam Ders Saatinin %8'ini Geçemez
06.10.2007 Tarih 26665 Resmi Gazetede Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.
Öğrencisi Olmayan Bölüm Şeflerinin Ek Ders Ücreti
Norm Kadro İle İlgili Yazı
Rehber Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yapılan Mesleki Eğitim Çalışmaları İle İlgili Yazı
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Belletici Öğretmenlik Görevi İle İlgili 27.06.2007 tarihinde yazı yayınladı.
 17/12/2007 tarihli 2007/91 Sayılı Genelge İle Yürürlükten Kaldırıldı.

İlgili Yazı İçin Tıklayınız.
16.12.2006 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Ek Ders Ücreti İle İlgili Yazı Yayınladı.
21.07.2007 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine .
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararıdır (Milli Bayram ve Ayaktan Tedavilerde)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Düzenlenen Seminerlerde Eğitim Görevlisi ve Kursiyer Olarak GörevlendirilenlerinEk Ders Ücretlerine İlişkin Yazı Yayınladı.
Başka Kurumlardan Gelenlerin Ek Ders Ücretleri İle İlgili Genelge
Milli Eğitim Bakanlığı Alan Değişikliği Konulu 21.06.2006 Tarih ve 2799 Sayılı Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının Müsabaka Günü Öğretmen, Öğrenci İzinleri ve Egzersiz Çalışmaları İle İlgili Yazısı
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün Kurucu Müdür ve Müdür Vekilliği Görevlendirmeleri İle İlgili Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Koordinatörlük Görevi İle İlgili 28.01.2004 tarih ve 8320 Sayılı Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Çalışma Saatleri İle İlgili Ankara Valiliğine Yazdığı Yazı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Ders Saati Ücretli Öğreticiler İle İlgili Yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Ücreti İle İlgili 2007/19 Genelgesi
Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Ders Dışı
Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar konulu 2006/97 sayılı genelge yayımladı.
16 Aralık 2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Bölüm Atölye ve Laboratuar Şeflikleri Normları İle İlgili Yazısı (01.02.2008)
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün İl İçi Görev Yeri Belirleme İle İlgili Yazısı (15/07/2005)
Ayda 4 Günü Geçmeyen Sevklerde Ücret Kesilemeyeceğine Dair MEB'in Yazısı (27/08/2009)
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okul ve Kurumların Norm Kadrolarının Güncellenmesi İle İlgili Yazısı
Hizmetlilerle ilgili mevzuatların ilgili kısımları
. 657 sayılı devlet memurları kanunu
VIII- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.
(Ek: 28.3.1988- KHK 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.
ORTAK HÜKÜMLER
A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.
.
Giriş
Yükselinebilecek
Öğrenim Durumu
Derece
Kademe
Derece
Kademe
İlkokulu bitirenler
15
1
7
son
Ortaokulu bitirenler
14
2
5
son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
14
3
5
son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
13
1
4
son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
13
2
4
son
Liseyi bitirenler
13
3
3
son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
12
2
3
son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
11
1
2
son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
10
1
2
son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler
10
2
2
son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler
10
2
1
son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler
10
3
1
son
b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.
12- a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.
b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.
B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.
1- Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
2- (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu Kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır.
E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmiş sayılır.
G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
Fazla Çalışma Ücreti:
Madde 178- (Değişik: 31.7.1970- 1327/66 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 2.6.1973- KHK 6/1 md.; 15.1.1974- KHK 9/3 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 29.11.1984- KHK 243/28 md.; 5.7.1991- KHK 433/3 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.5.1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/8 md.)
A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında:
a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),
b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,
hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.
B) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 14.2.1997 tarih ve E.1997/20, K.1997/32 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 3.4.1998- 4359/4 md.) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Liseler Yönetmeliği
HİZMETLİLER
Madde 41- Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında şu ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Okula alınacak hizmetlilerin, temiz, ahlaklı, sağlık durumları elverişli ve hastalıksız olmaları ve okuyup yazma bilmeleri şarttır.
b) Hizmetlilerin okul içinde, üst başlarının, el, ayak ve yüzlerinin temiz bulunmasına, tırnaklarının kesilmiş olmasına özen gösterilir. Erkek hademelerin saçlarının kesilmiş olması, kadınların saçlarının da derli toplu bulunması gereklidir.
c) Hizmetlilere temizlik işinin öğretilmesi ve kendilerinin okul, bina ve eşyasının korunması işine alıştırılmış olması gerekir.
d) Hizmetlilerden ödevine özürsüz olarak gelmeyenlerin gündelikleri verilmez. Ödevini iyi yapmayan hizmetliler önce uyarılır, dikkatleri çekilir; savsama ya da tembelliği devam eden hizmetlilerin bir günlükten 15 günlüğe kadar gündelikleri kesilir, ya da bu gibiler gerekirse işten çıkarılır. Kesilen gündelikleri usulüne göre Mal Sandığına yatırılır.
e) Hizmetliler okulda bulundukları sürece okul hekimi tarafından sık sık muayene edilir, bulaşıcı hastalıkları bulunanların, sakat oldukları anlaşılanların işlerine son verilir.
Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Hizmetliler ve görevleri
Madde 281– Hizmetliler:
a)  Bina, atölye ve tesisler ile eşyasının temizliğini yapar.
b) Isıtma, sıhhî ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir.
c)  Kuruma gelen çeşitli malzeme, araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
d) Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar.
e)  Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür.
f)   Mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur.
g) Çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yerine getirir.
h) Kurumun çevresinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar.
ı) Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri yürütür.
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Diğer Yardımcı Personel
Madde 91 — Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu)
 

Hizmetlinin Görevleri
Madde 26 — Hizmetlinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim merkezinin temizlik, bakım ve dağıtım işlerini yapmak,
b) Eğitim merkezi ile ilgili kendilerine verilen diğer görevleri yürütmek.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Hizmetli
Madde 33- Okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için bir hizmetli bulundurulur. Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri tarafından yürütülür.
Ancak hizmetli atanamaması/görevlendirilememesi durumunda, anaokullarında biri bayan olmak üzere en az iki hizmetli, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise her grup için bir hizmetli görevlendirilir.
Hizmetli;
a) Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını yapar.
b) Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
c) Okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.
d) Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışır.
e) Bekçinin bulunmadığı durumlarda dönüşümlü olarak gece nöbeti tutar.
f) Okul bahçesinin ve bahçe araç-gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili bahçıvanlık hizmetlerini yapar.
g) Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir.
Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulungdukları kurumların hizmetlileri tarfından yürütülür.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ
Fazla çalışma karşılığı verilecek izin
Madde 47- Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara (öğretmenler hariç), fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir.
İlköğretim Müfettişlerinin Liselerde Denetim Yapamayacağına Dair Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Yazısı
Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları ile ilgili açıklamalar
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.08.0.TTK.0.01.01/12225 24.11.2005

Konu: Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları İle İlgili Açıklamalar


 
.......................VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)


İlgi: 02.09.2005 tarih ve B,08,0TTK.0.01.01.01–2005/80 nolu Genelge


 

Bilindiği gibi ilköğretim 1- 5. sınıflar düzeyinde Hayat Bilgisi, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin yeni hazırlanan öğretim programları 2004–2005 Öğretim Yılında dokuz ilde 130 ilköğretim okulunda pilotlaması yapıldıktan sonra, 2005–2006 Öğretim Yılı'ndan itibaren ülke ölçeğinde uygulanmaya başlanmıştır. Pilot uygulama sürecinde programlar hakkında alınan geri bildirimler programlara yansıtılmış, programların düzeltilmiş, baskıları bütün ilköğretim okullarımıza gönderilmiş ve ilgi genelge ile de programın uygulanması İle İlgili usul ve esaslar okullara bildirilmiştir.

Başkanlığımıza gelen çeşitli başvuru ve değerlendirmelerden 1–5. sınıflar düzeyinde öğretim programlarının özellikle ölçme-değerlendirme uygulamalarında, yetersiz bilgilenmeden kaynaklanan bazı güçlüklerin yaşandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, uygulayıcıların yeniden bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. İlköğretim müfettişleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin Hayat Bilgisi, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmaları aşağıdaki açıklamalar doğrultusun da yürütmeleri gerekmektedir.

Buna göre;

1. Yeni öğretim programları öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan, onlara üst düzey becerileri kazandırmayı hedefleyen öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme stratejilerini esas almaktadır. Eğitim öğretim sürecinde yapılacak ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin de bu yaklaşıma uygun olması gerekmektedir. Her öğrencinin bilgi, beceri ve tutumlarını aynı şekilde sergileyemeyecekleri düşüncesiyle, onlara kendilerini ifade edebilecekleri, klasik ölçme araçları yanında, farklı fırsatlar sunulmalıdır. Bu fırsatlar aynı zamanda öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki üst becerilerini değerlendirmelerini de sağlayacaktır. Gözlem formları, posterler, performans ödevleri, projeler, öğrenci ürün dosyalan (portfolyo) ve bunları puanlamaya yardımcı olan kontrol listeleri ile dereceli puanlama anahtarları (rubric) vb, araçlar bu amaca hizmet edecektir. Öğretmenler, eğitim üğretim sürecinde yapacakları değerlendirme etkinliklerinde, şimdiye kadar kullandıkları kısa cevaplı, uzun cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli vb. sorulardan oluşan testleri kullanacakları gibi, yukarıda sıralanan değerlendirme etkinliklerini de kullanacaklardır.

2. İlköğretimde değerlendirmenin amaçları içinde yer alan öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve bunları gidermeye yönelik önlemlerin alınması, öğrenci başarısının değerlendirilmesinden önce gelmektedir. Ders kitaplarında verilen grup değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme, tutum ölçekleri vb. değerlendirme etkinliklerinin amacı, öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve iyileştirmesine yönelik tedbirlerin alınmasıdır Bu etkinlikler bilgi, beceri, değer ve davranış bakımından öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin performansına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirim vermek amacıyla ders kitaplarına konulmuştur. Bunların hangi sıklıkta uygulanacağı veya hangi kazanımların işlenmesinden sonra uygulanması gerektiği hususunda öğretmenlerin tereddüde düşmeleri halinde, tereddüt/eritti gidermek için okullara gönderilen 2005 tarihli program baskılarından veya ttkb.meb.gov.tr/ogretmen adresindeki internet ortamında yayımlanan program tablolarının "AÇIKLAMALAR” sütunundan yararlanılabilir.

3. Öğretmenler, eğitim öğretim sürecinde sınıfta yaptıkları öğrenme etkinliklerinin her birinin sonunda değerlendirme yapmak yerine, ünite/ tema ölçeğinde aralarında benzerlik, yakınlık, tamamlayıcılık ilişkisi bulunan birkaç kazanımla ilgili etkinliklerin uygulanmasından sonra ya da çok özet bir etkinliğin sonunda, programlarda önerilen değerlendirme etkinliklerinden uygun gördükleri bir veya birkaçını uygulayabilirler. Bu amaçla kitaplarda kullanmaları için önerilen öz değerlendirme, grup değerlendirme vb. formları kullanabilecekleri gibi bunlardan yararlanarak oluşturabilecekleri açık uçlu sorularla da öz değerlendirme, grup değerlendirme çalışmaları yapabilirler. Bu değerlendirme etkinlikleri yanında, öğrencilerin hazırlayacakları performans ödevleri ve proje/projeler ile öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki başarıları değerlendirilir. Öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde yapacakları ölçme ve değerlendirilme etkinliklerinde kullanabilecekleri araçların ve yöntemlerin özellikleri ile uygulama örneklerine "ilköğretim Matematik Dersi (1–5. Sınıflar) Öğretim Programı" kitabının "ilköğretim Okullun Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Çatışmaları ile İlgili Ortak Açıklamalar" bölümünde ve yukarda belirtilen internet adresinde yer verilmiştir.

4. Öğretmenlerin, öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki gelişimlerini belirlemek için kullanabilecekleri araçlardan birisi olan öğrenci ürün dosyaları, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bir bütün olarak kullanmalarını gerektiren çalışmaları, öğrencilerin bu çalışmayı ortaya koyarken gösterdiği çabaları ve dolayısıyla öğrencilerin gelişimini yansıtan bir değerlendirme aracıdır. Öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları performans ödevlerinden, projelerden ve diğer çalışmalardan kendi performanslarını en iyi yansıttıklarını düşündüklerini dosyaya alırlar. Her dönem boyunca dosyaya konulacak ürün sayısı 4–6 arası olmalıdır. Bunun için öğrencilerin 3–4 haftalık aralıklarla yaptığı çalışmalardan en iyi yaptığını düşündüklerini seçmeleri için öğretmen, öğrencilere fırsatlar sunar. Öğretmenin rehberliğinde öğrenciler de seçimlerini yaparlar. II. dönemde öğrenci, dosyasına performansını yansıtan yeni ürünler eklerken, isterse birinci dönemde yaptığı çalışmalardan tercih ettiğini de geliştirebilir. Ürün dosyasını değerlendirmek için eğer imkân varsa, yılsonunda öğrencinin o zamana kadar yaptığı çalışmalarından dosyasında bulundurduklarını velisine ve diğer arkadaşlarına kısa sunular şeklinde sunması sağlanabilir

5. Her yarıyılda nota dönüştürülmek üzere, her dersten asgari/azami kaç proje çalışması ve/veya performans ödevinin yapılacağı ve bunların karneye nasıl yansıtılacağına ilişkin düzenlemeler İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği çerçevesinde çalışılmakla olup, bu çalışmalar tamamlanınca ayrıca okullara duyurulacaktır. Ancak, söz konusu yönetmelikte gerekli yapısal düzenlemeler yapılana kadar öğretmenlerimiz sürece dayalı Ölçme etkinliklerini uygulamakla birlikte öğrencinin karnesine geçecek notu yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapacaklardır.


Bilgilerinizi ve gereğini önemle, ivedilikle rica ederim.


Prof. Dr ZİYA SELÇUK.

Bakan a.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

(kaynak: Memurlar.net)

Mutemetlik Ücreti Adı Altında Ücretlerden Yapılan Kesintiler
657 sayılı Kanunun, "Aylığın Ödeme Zamanı ve Esasları" başlıkları 164'üncü maddesinin son fıkrasında, personelin özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi konularında gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.14.1.2003 tarihinde Muhasebat Genel Müdürlüğünde yayımlanan 6 Sıra No'lu Tebliğ ile bu husus düzenlenmiş ve istisnalar dışında, maaş mutemetliğinin kamu görevi olmaktan çıkarıldığı açıklanmıştır. bu konudaki genelge ve yazılar dosyada mevcuttur.

winrar ile sıkıştırılmış (145 kb) dosyayı indirmek için buraya TIKLAYINIZ
Öğretmen evleri ve aidat ödeme hakkında bütün mevzuat
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin hak ve yükümlülükleri Anayasanın 128 inci maddesinin 2. fıkrası gereğince Kanunla düzenlenmelidir. Bu nedenle, "Öğretmen Evleri, Lokaller ve Eğitim Merkezi Sosyal Tesisler Yönetmeliği"nin bu konuya ilişkin 33. maddesi Danıştay tarafından iptal edilmiştir. İptal hükmü çerçevesinde, zorunlu olarak, öğretmenlerin aylıklarından öğretmen evlerine kesinti yapılması mümkün değildir.
bu konuda danıştay kararı, yazılar ve yorumlar dosyada mevcuttur.

winrar la sıkıştırılmış (52 kb) dosyayı indirmek için burayı TIKLAYINIZ
Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yörelerde İki Yıla Bir Kademe Uygulaması
Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yörelerde İki Yıla Bir Kademe uygulaması bilindiği üzere 657 sayılı devlet memurları kanununun 64. maddesi son fıkrasındaki; “ancak,72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil) bun yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz .” hükümleri dogrultusunda bu güne kadar çıkan bütün mevzuat yazı ve görüşler dosyada mevcuttur.

winrar la sıkıştırılmış (272 kb) dosyayı indirmek için burayı TIKLAYINIZ

Asker Öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'nin ödeme zamanı ile muvazzaf askerlik yükümlülüklerini öğretmen olarak yerine getirenlere ve öğretim yılının ilk ayını müteakip aylarda göreve başlayanlara bu ödeneğin ödenip ödenmeyeceği konusundaki bilgi ve belgeler.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
 

 

SAYI     : 201.4.MEV.D.BŞK.Hab.Şb.93/2478-120563                                                               ANKARA
KONU: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği                                                                          01.09.1993
 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 31 inci maddesine göre öğretmenlere her yıl ödenmesi gereken "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'nin ödeme zamanı ile muvazzaf askerlik yükümlülüklerini öğretmen olarak yerine getirenlere ve öğretim yılının ilk ayını müteakip aylarda göreve başlayanlara bu ödeneğin ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmış olup açıklama yapma gereği duyulmuştur.
 

418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile 657 sayıl Devlet Memurları Kanununa eklenen Ek 31 inci maddede; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fitten öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği verileceği hükme bağlanmakla birlikte tereddüt konusunu oluşturan hususlara ilişkin olarak açık bir hüküm bulunmamaktadır.
 

Bu itibarla, tereddüt konusu olan hususlara ilişkin olarak;
a)  Görev yeri değiştirilenlere ödeme günü olarak belirlenen tarihte bulundukları görev yeri
esas alınarak ödemede bulunulması,
b)  Görevden çekilme isteğinde bulunan ve 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesindeki
azami süre nedeniyle görevine devam edenlere söz konusu ödeneğin ödenmemesi,
c)  Ödeme günü görevde olup da daha sonraki bir tarihten geçerli olarak emeklilik
talebinde bulunanlara ödenmesi,
d)  Ölüm, emeklilik ve istifa halinde ise, önceden ödenen ödeneğin geri alınmaması
e)  Öğretim yılının başladığı ay içinde S57 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca vekil
olarak görevlendirilen öğretmenlerin de; öğretmen kadrosunda görevli olmaları ve fiilen öğretmenlik yapmaları nedeniyle söz konusu ödenekten yararlandırılması,
             f) Öğretimin başladığı ay içinde, ancak ödeme tarihi olarak tespit edilen tarihten sonra ataması yapılanlara söz konusu ödeneğin ödenmesi, sonraki aylarda ataması yapılanlara ise ödenmemesi gerekmektedir.
 

Diğer taraftan, IIII sayılı Askerlik Kanunu'nun 3358 sayılı Kanunla eklenen Geçici 22 nci maddesinde; er veya erbaş olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğretmenlerin istekleri
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
 

 

SAYI     : 201.4.MEV.D.BŞK.Hab.Şb.93/2478-120563                                                               ANKARA
KONU: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği                                                                          01.09.1993
 

üzerine hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığına ait okullarda tamamlayacağı, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre intibaklarının yapılacağı öğretmen olarak çalışacakları süre içerisinde maaş ve özlük haklarının kendi statüleri içinde Bakanlık bütçesinden ödeneceği hükme bağlanmış, "Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkındaki Yönetmelik ’in 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında ise; askerlik yükümlülüğüne başlamadan Bakanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile Devlet memuru olarak çalışanların önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarının, öğretmen olarak fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca ödeneceği belirtilmiş bulunmaktadır. Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce Bakanlığımız kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar askerlikleri süresince de Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bu kadrolarda görevlerine devam ettiklerinden, er öğretmenlikte de öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir. Buna karşılık, askerlik öncesi görevleri öğretmen olmayan personelin ise, bunlara daha önceki aylıklarının ödeneceği belirtildiğinden, eğitim ve Öğretim tazminatı ile öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
 

Bilindiği gibi, 03.08.1993 tarih ve 93/4701 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında da; Milli Eğitim
Bakanlığının önerisi doğrultusunda söz konusu ödeneğin ödeme tarihi 08.09.1993 olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.
 

Bu itibarla, söz konusu kararnamenin amir hükmü uyarınca 1993 yılı için öğrenim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi 08.09.1993 olarak belirlendiğinden, tespit edilen tarihten önce görevinden ayrılan öğretmenlere söz konusu ödeneğin ödenmesine imkân bulunmamaktadır.
 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 

BAKAN ADINA
Engin BAYRA
Genel Müdür
 

DAĞİTİM
-Merkez Teşkilatı Birimlerine
-Valiliklere
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
 

 

Sayı      : B.08.0.PGM.0.23.0l.02-30- 2897/52814                                            26 AĞUSTOS  2005
Konu    : Öğretim yılına hazırlık ödeneği
 

 

BATMAN VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
 

İlgi:      a) Batman Valiliğinin 22/08/2005 tarihli ve B.08.4.MEM.4.72.00.03.120/14895 sayılı yazısı.
b) Milli Eğitim Bakanlığının 01/09/1993 tarih ve 201.4.MEV.D.BŞK.Hab.Şb.93/2478-120563 sayılı yazısı.
 

İlinizde görev yapan öğretmenlerden aylıksız izin dönüşü göreve başlayanların, göreve başladıkları tarihin içinde bulunduğu öğretim yılı için öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.
 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32 nci maddesinde; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneceği hükme bağlanmıştır.
 

Bu çerçevede ilgililerin, her ne kadar öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihlerde aylıksız izinde olsalar da, bu ödeneğin öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç-gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına imkan sağlamak amacıyla ödendiği, aylıksız izin alan ilgililerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği öğretim yılı içerisinde görevlerine döndükleri ve aylıksız izinli oldukları sürelerde de özlük haklarının saklı tutulduğundan hareketle, aylıksız izin dönüşü göreve başladıkları tarihin içinde olduğu öğretim yılı için öngörülen söz konusu ödenekten yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.
            
Diğer taraftan, konu hakkında istemiş olduğunuz ilgi (b) yazının bir örneği de ekte gönderilmiştir.
 

Bilgilerinizi rica ederim.
 

Tahir KILIÇARSLAN
Bakan A.
Daire Başkanı
EK       :
 

İlgi (b) yazı (2 sayfa)

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 

SAYI     : B.08.4.MEM.4.72.00.03-120/15780                                                               06/09/2005
KONU  : Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği
 

 

……………………………….... MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                       BATMAN
 

 

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün, 26/08/2005 tarih ve 2897/52814
sayılı "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği" hakkındaki yazıları doğrultusunda;
aylıksız izne
ayrılan personelin özlük hakları saklı tutulduğundan hareketle, Öğretim yılına hazırlık
ödeneğinin ödendiği eylül ayında aylıksız izinli olmalarına karşın,
aynı öğretim yılı
içerisinde göreve başlayan öğretmenlerin söz konusu ödenekten yararlandırılmaları
gerektiği;
01/09/1993 tarih ve 2478/120563 sayılı yazılarında da; Askerlik yükümlülüğüne
başlamadan önce Bakanlığımız kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar
askerlikleri süresincede eğitim öğretim hizmetleri sınıfına ait bu kadrolarda görevlerine
devam ettiklerinden, er öğretmenlikte de öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi
gerekmektedir.
Denildiğinden, okulunuzda eskiden öğretmen olup, halen asker olan, askerlik
sonrası eğitim öğretim yılı içerisinde (Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan Ayları
dahil) göreve tekrar başlayanlar öğretim yırına hazırlık ödeneğinden yararlanmaları
gerekmektedir.                              
İlgili Bakanlık Emirleri ekte gönderilmiş olup, Müdürlüğünüzce, yukarıdaki yazı doğrultusunda hareket edilerek, öğretmenlerinizin isteklerinin bu çerçevede karşılanması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Mehmet ATALAY
Milli Eğitim Müdür Yrd.

Dağıtım : Gereği   :
Mrk. Lise Md.lüklerine
Mrk. İlköğretim Ok.Md.lüklerine
Eki        :
Ek-1 Yazı (2 Adet)
Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar
Norm Kadro ile ilgili tüm mevzuat
Norm Kadro ile ilgili tüm mevzuat titizlikle hazırlandı winrar la skıştırılmış (833kb) dosyayı indirmek için burayı TIKLAYINIZ
Alan Değişikliği yazısı 19 EKİM 2005 tarih ve 64853 sayılı
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.10.2- 653 / 64853                         19 EKİM 2005
Konu :Alan Değişikliği

İlgi : a) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kararı.
b) 05/10/2005 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.10.2-595/61137 sayılı yazımız.
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kararı’nda DeğişiklikYapılmasına İlişkin Karar.

Bilindiği gibi 2005 yılı alan değişikliği başvuruları, ilgi (b) yazıya göre alınmaktadır. Bu yazının1.1.maddesinin (b) bendinde; “Bakanlık atama alanı Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve İHL Meslek Dersleri olan öğretmen ve yöneticilerden bu sıralamaya göre Türkçe, İlköğretim Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanın normu ile ilişkilendirilmiş olanlar normunun ilişkilendirildiği eğitim kurumuna atanmak üzere alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu madde kapsamında yapılacak alan değişikliği 2005 yılı için geçerli olacaktır.” denilmektedir.

Bu çerçevede değerlendirilmek üzere; mezuniyeti Fizik, Kimya, Biyoloji ile Tarih ve Coğrafya olan öğretmenlerden ilköğretim okullarındaki Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği normuyla ilişkilendirilerek bu alanlarda görevini yürütenlerin normunun ilişkilendirildiği eğitim kurumuna atanmak üzere ilgi (c) Karar ile eklenen Geçici 6 ncı Madde hükmü doğrultusunda alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.Bu öğretmenlerimizin mağdur olmamaları için alan değişikliği başvuru süresi, 28/10/2005 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür