MEB MEVZUATI - Bültenler
Resmi Yazışma kuralları bülteni
Bu bültende Resmi Yazışma kuralları ile ilgili mevzuat ve açıklamalara yer verilmiştir. Bülten'in hazırlanmasındaki amaç, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.Bu sebeple, daha önce gönderilen genelge, genel açıklama ve münferit yazılarda yer verilen hususların yanı sıra bu Bülten'deki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bülteni görmek için tıklayınız.(575 Kb pdf dosyası)
Millî Eğitim Bakanlığı İntibak Bülteni

Bu bültende intibakla  ilgili mevzuat ve açıklamalara yer verilmiştir. Bülten'in hazırlanmasındaki amaç, Devlet memurlarının intibak haklarıyla ilgili tereddütlerin mahallinde çözüme kavuşturulması ile uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.Bu sebeple, intibakla ilgili olarak daha önce gönderilen genelge, genel açıklama ve münferit yazılarda yer verilen hususların yanı sıra bu Bülten'deki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bülteni görmek için tıklayınız

İntibak Bülteni İçin Tıklayınız (26/10/2011)

Millî Eğitim Bakanlığı İzin Bülteni
Bu bültende İzin ile ilgili mevzuat ve açıklamalara yer verilmiştir.Bülten'in hazırlanmasındaki amaç, Devlet memurlarının izin haklarıyla ilgili tereddütlerin mahallinde çözüme kavuşturulması ile uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.Bu sebeple, izinlerle ilgili olarak daha önce gönderilen genelge, genel açıklama ve münferit yazılarda yer verilen hususların yanı sıra bu Bülten'deki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bülteni görmek için tıklayınız
Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Disiplin Bülteni
Bu bültende Sicil ve Disiplinle ilgili mevzuat ve açıklamalara yer verilmiştir. Bülten'in hazırlanmasındaki amaç, Devlet memurlarının Sicil ve Disiplinle ilgili tereddütlerin mahallinde çözüme kavuşturulması ile uygulamada birlik ve beraberliğin Bu sebeple, Sicil ve Disiplinle ilgili olarak daha önce gönderilen genelge, genel açıklama ve münferit yazılarda yer verilen hususların yanı sıra bu Bülten'deki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.


İlgili bülteni görmek için tıklayınız