MEB MEVZUATI - Genelgeler
2013 M.E.B. Genelgeleri

 

SN

KONU

GENELGE NO

GENELGE METNİ

1

Özürlü Devamsızlık

2013/14

Genelge için tıklayınız 

2012 M.E.B. Genelgeleri

 

SN

KONU

GENELGE NO

GENELGE METNİ

13

Genelge

2012/46

İglili Genelge İçin Tıklayınız 

12

Görevlendirme/Atama

2012/44

İlgili Genelge İçin Tıklayınız

 11

 Seçmeli Dersler

2012/37 

İlgili Genelge İçin Tıklayınız  

 10

e-Okul Bilgi Değişiklikleri  

2012/35 

İlgili Genelge İçin Tıklayınız  

 09

 Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma

2012/28 

İlgili Genelge İçin Tıklayınız 

 08

 Sendika Üyeliği

2012/26 

İlgili Genelge İçin Tıklayınız  

07

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

2012/24  

İlgili Genelge İçin Tıklayınız

06

2012 SBS ve PYBS Uygulaması

2012/23 

İlgili Genelge İçin Tıklayınız

05

12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar

2012/20

İlgili Genelge İçin Tıklayınız

04

Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere 2012 Yılında Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında 

2012/19

İlgili Genelge İçin Tıklayınız

03

2012 SBS/PYBS İş ve İşlemleri

2012/12

İlgili Genelge İçin Tıklayınız

02

Okul ve Arsa Tahsisi

2012/10

İlgili Genelge İçin Tıklayınız

01

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri

2012/09

İlgili Genelge İçin Tıklayınız

2011 M.E.B. Genelgeleri

SN

KONU

GENELGE NO

GENELGE METNİ

11

Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması

GENELGE 2011/55

İlgili Genelge İçin Tıklayınız 

10

İlk Ders

GENELGE 2011/51

İlgili Genelge İçin Tıklayınız. 

09 

Aşamalı Devamsızlık Yönetimi

GENELGE 2011/47

 İndirmek İçin Tıklayınız

 

08

Okul Öncesi Eğitiminin Yaygınlaştırılması

GENELGE 2011/44

İndirmek İçin Tıklayınız.

07

Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi

GENELGE 2011/37

İndirmek İçin Tıklayınız. 

06

Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması İle İlgili 2011/35 sayılı Genelgesi

GENELGE 2011/35

İndirmek İçin Tıklayınız. 

05

Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitimler

GENELGE 2011/25

İndirmek İçin Tıklayınız. 

04

Bakanlık Taşınır Malları

GENELGE 2011/24

İndirmek İçin Tıklayınız. 

03

Mesleki Teknik Eğitim Farkındalığının Oluşturulması ve Tercih Edilir Hale Getirilmesi

GENELGE 2011/23

İndirmek İçin Tıklayınız. 

02

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün Özürlü Devamsızlık İle İlgili 2011/10 Sayılı Genelgesi

GENELGE 2011/10

İndirmek İçin Tıklayınız. 

01

Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarında Görevlendiricek Öğretmenler

GENELGE 2011/04

İndirmek İçin Tıklayınız. 

2010 M.E.B Genelgeleri
SN KONU GENELGE NO GENELGE METNİ
33 Tereddüt Edilen Hususlar GENELGE 2010/68

İndirmek İçin Tıklayınız. 

32 Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması GENELGE 2010/60

İndirmek İçin Tıklayınız. 

31 Zorunlu Yer Değiştirmeler GENELGE 23/06/2010-31131

İndirmek İçin Tıklayınız. 

30 İlk Ders GENELGE 2010/53

İndirmek İçin Tıklayınız. 

29 Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Okul/Kurumlarına Öğrenci Kayıtları  GENELGE 2010/52

İndirmek İçin Tıklayınız. 

28 Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar GENELGE 2010/49

İndirmek İçin Tıklayınız. 

27 Yabancı Uyruklu Öğrenciler GENELGE 2010/48

İndirmek İçin Tıklayınız. 

26 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün Sınav İle İlgili Genelgesi GENELGE 2010/45

İndirmek İçin Tıklayınız. 

25 Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci İle İlgili Genelge GENELGE 2010/44

İndirmek İçin Tıklayınız. 

24 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel İle İlgili Genelge GENELGE 2010/43

İndirmek İçin Tıklayınız. 

23 Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Uygulamaları GENELGE 2010/40

İndirmek İçin Tıklayınız. 

22 Ayakta Tedavi İşlemleri GENELGE 2010/41

İndirmek İçin Tıklayınız. 

21 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alan/Dala Geçiş ve Teknik Lise Kayıtları GENELGE 2010/37

İndirmek İçin Tıklayınız. 

20 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Çalıma Takvimi GENELGE 2010/32

İndirmek İçin Tıklayınız. 

19 Yetki Devri GENELGE 2010/20

İndirmek İçin Tıklayınız. 

18 Yapılacak Çalışmalar ve Uygulanacak Hususlar GENELGE 2010/31

İndirmek İçin Tıklayınız. 

17 Yönetici Atama GENELGE 18.05.2010/25756

İndirmek İçin Tıklayınız. 

16 Genel Liselerin Anadolu Lisesine Dönüştürülmesi GENELGE 2010/30

İndirmek İçin Tıklayınız. 

15 Sınıf Öğretmenleri GENELGE 2010/28

İndirmek İçin Tıklayınız. 

14 Nöbet Görevi GENELGE 2010/25

İndirmek İçin Tıklayınız. 

13 Taşımalı İlköğretim Uygulaması GENELGE 2010/26

İndirmek İçin Tıklayınız. 

12 Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler GENELGE 2010/24

İndirmek İçin Tıklayınız. 

11 2010 PYBS/SBS İş ve İşlemleri GENELGE 2010/21

İndirmek İçin Tıklayınız. 

10 Enerji Yöneticisi Görevlendirme GENELGE 2010/18

İndirmek İçin Tıklayınız. 

09 2010 Yılı Konaklama Ücretleri GENELGE 2010/16

İndirmek İçin Tıklayınız. 

08 Özürlü Devamsızlık GENELGE 2010/17

İndirmek İçin Tıklayınız. 

07 Okullarda Yemek Hizmetleri GENELGE 2010/15

İndirmek İçin Tıklayınız. 

06 Başarı Tespit Sınavı GENELGE 2010/10

İndirmek İçin Tıklayınız. 

05 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri GENELGE 2010/12

İndirmek İçin Tıklayınız. 

04 Kamu Hizmet Standardları GENELGE 2010/07

İndirmek İçin Tıklayınız. 

03 Türk Cumhuriyetleri İle Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenlerle İlgili Genelge GENELGE 2010/09

İndirmek İçin Tıklayınız. 

Ek İçin Tıklayınız.

02 Banka Promosyonu GENELGE 2010/08

İndirmek İçin Tıklayınız. 

01 Yönerge Değişikliği GENELGE 2010/01
2005 VE ÖNCESİ MEB GENELGELERİ
SN  KONU  GENELGE NO  GENELGE METNİ 
14 4207 sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili sigara genelgesi GENELGE 2005/90
13 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Değişikliğinin Uygulanması GENELGE 2005/77
12 27.12.2004 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Süt İzni ile ilgili Genelgesi GENELGE 2004
11 Özel Akşam Liselerine ilişkin Genelge GENELGE 2005/91
10 İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı GENELGE 2005/109
9 Görevden Çekilme Devlet Memurluğundan Çıkarılma GENELGE 2005/63
8 Görevlendirmelerde Bir yılda İki Ayı Geçemeyeceğine,2-Sendika Yöneticilerinin Basın Açıklamaları Sebebi İle Disiplin Soruşturması Yapılamayacağına Dair Karar,3-Sendikanın Faaliyetlerine Katılacakların İdari İzinli Sayılacaklarına Dair Başbakanlık Genelge GENELGE 2005/14
7 2004/73 Milli Eğitim Bakanlığı Sendikal Faaliyetler İle İlgili Genelge

 (11/07/2012 Tarih ve 2012/26 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı.)

GENELGE 2004/73

 6

1702 ve 4357 sayılı Kanunların uygulanması (26/07/2012 tarih ve 2012/28 Nolu Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı)

 GENELGE 2004/70

İndirmek İçin Tıklayınız

5 Özelleştirilen Kurumlardan Atananların Ek Ders Ücreti (Başka Kurumlardan Gelenlerin Ek Ders Ücreti) GENELGE 2003/76
4 Vekaleten Görevlendirileceklerin O Göreve Asaleten Atanacaklarda Aranılan Şartları Taşımaları Gerektiğine Dair Genelge GENELGE 2003/50
3 Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında genelgesi GENELGE 1989/1
2  Eğitim Kurumları Yönetici atama genelgesi GENELGE 2004/91
1  Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Genelgeler GENELGE 1998/127
GENELGE 1999/50
2006 MEB GENELGELERİ
SN KONU GENELGE NO GENELGE METNİ 
15Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar Konulu 2006/97 Sayılı GenelgesiGENELGE 2006/97İndirmek İçin Tıklayınız.
14Öğretmen GörevlendirilmesiGENELGE 18/10/2006İndirmek İçin Tıklayınız.
13Hizmet Sınıfı Değiştirenlerin AdaylığıGENELGE 07/04/2006İndirmek İçin Tıklayınız.
12Eğitim Kurumlarında Hükümlü ÇalıştırılmasıGENELGE2 7/10/2006İndirmek İçin Tıklayınız.
11Aylıkla ÖdüllendirmeGENELGE 12/04/2006İndirmek İçin Tıklayınız.
10Yönetici Atama GENELGE 2006/82İndirmek İçin Tıklayınız.
9Yönetici AtamaGENELGE 2006/80İndirmek İçin Tıklayınız.
8Yönetici AtamaGENELGE 2006/71İndirmek İçin Tıklayınız.
7Yönetici AtamaGENELGE15/08/2006İndirmek İçin Tıklayınız.
6Milli Eğitim Bakanlığı Affedilen Disiplin Cezaları Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Genelge Yayınladı GENELGE 2006/68İndirmek İçin Tıklayınız.
5Zorunlu Yer DeğiştirmelerGENELGE 2006/66İndirmek İçin Tıklayınız.
4Sözleşmeli Öğretmenlere İlişkin 2006 / 58 Nolu GenelgeGENELGE 2006/58İndirmek İçin Tıklayınız.
3Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Etik Davranış İlkeleri ile ilgili genelgesiGENELGE 2006/44İndirmek İçin Tıklayınız.
2 Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Eğitim Kurumları Yöneticileri ile ilgili genelgesiGENELGE 2006/42İndirmek İçin Tıklayınız.
1Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme ve Müdürlük İçin Düzey Belirleme Sınavı GENELGE 2006/41İndirmek İçin Tıklayınız.
1Bilişim Teknolojileri HizmetleriGENELGE 2006/37İndirmek İçin Tıklayınız.
2007 MEB GENELGELERİ
SNKONUGENELGE NOGENELGE METNİ
48Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesine İlişkin Genelge
GENELGE 2007/
47Belletici Öğretmen GörevlendirilmesiGENELGE 2007/91
46Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesiGENELGE 2007/88
45Okul Öncesi EğitimiGENELGE 2007/89
44Bilişim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen SeçimiGENELGE 2007/87
43Sözleşmeli Öğretemen GörevlendirilmesiGENELGE 2007/86
42Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Özel Eğitim Giderlerinin KarşılanmasıGENELGE 2007/85
41Eğitim Kurumları YöneticileriGENELGE 2007/84
40Ortaöğretime Geçiş SistemiGENELGE 2007/81
39Öğrenci ve Öğretmenlerin Terörle İlgili Eylem ve Gösterilere KatılmamasıGENELGE 2007/78
38Halk Eğitimi FaaliyetleriGENELGE 2007/77
37Yargı KararlarıGENELGE 2007/75
36e-Okul UygulamasıGENELGE 2007/74
35Modüler Eğitim ve Öğretim ProgramlarıGENELGE 2007/73
34Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İle Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor BayramıGENELGE 2007/71
332007-2008 Öğretim Yılı İstatistik BilgileriGENELGE 2007/69
32Üniversiteyi Kazanan ÖğrencilerGENELGE 2007/67
31Küresel Isınma GENELGE 2007/66
30 İzci Ünite Tescili, Yıllık Planları ve Liderlik KurslarıGENELGE 2007/65
29 Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı GENELGE 2007/62
28Turizm Eğitim MerkezleriGENELGE 2007/58
27Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri GENELGE 2007/57
262006-2007 Ders Kesimi ve 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2007/55
252007-2008 Öğretim Yılında Yatılı Öğrencilerle İlgili AçıklamaGENELGE 2007/54
24Taşımalı İlköğretimGENELGE 2007/53
232007 OKS Tercih ve Yerleştirme İşlimleri GENELGE 2007/50
22e-kayıtGENELGE 2007/45
21Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci AlımıGENELGE 2007/43
20Spor Liselerine Öğrenci AlımıGENELGE 2007/42
19Eğitim Kurumları Yönetici Atama YönetmeliğiGENELGE 2007/41
182007 Yılı Konaklama ÜcretleriGENELGE 2007/38
172+2,3+1 Lisans Tamamlama Programına BaşvurularGENELGE 2007/34
16Yönetici AtamaGENELGE 2007/32
15Öğrenci Yaz Dönemi Kılık KıyafetleriGENELGE 2007/37
14Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme ÇalışmalarıGENELGE 2007/30
13Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve Kılavuzu GENELGE 2007/28
124734 Sayılı Kanun'un 62'nci Maddesinin (1)Bendinin UygulanmasıGENELGE 2007/26
11İnceleme ve Soruşturma GörevlendirmeleriGENELGE 2007/25
10Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak ÖğrencilerGENELGE 2007/22
9Taşınır Mal YönetmeliğiGENELGE 2007/24
8Özel Eğitim Okulu/Kurumlarında Kılık ve KıyafetGENELGE 2007/20
7Ek Ders ÜcretiGENELGE 2007/19
62007 OKS/DPY-B SinavlarıGENELGE 2007/18
5Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kılık ve KıyafetGENELGE 2007/10
4İletişim Araçlarının Okullarda KullanımıGENELGE 2007/08
3Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Sınıflarının Halka Açılması İle İlgili Genelge Yayınladı.GENELGE 2007/04
2Yurt Dışında Görevlendirilecek ÖğretmenlerGENELGE 2007/03
1Hizmet İçi Eğitim FaaliyetleriGENELGE 2007/01
2009 M.E.B. Genelgeleri
SN KONU GENELGE NO GENELGE METNİ
30 SBS Sonuçlarının Değerlendirilmesi GENELGE 2009/86

 İndirmek İçin Tıklayınız

29 Yurt Dışı Okutmanlık Sınavı GENELGE 2009/86

 İndirmek İçin Tıklayınız

Ek 1-4 ve 6 İçin Tıklayınız

Ek 5 İçin Tıklayınız

28 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün İlköğretim Kurumları Standartları İle İlgili 2009/83 Sayılı Genelgesi GENELGE 2009/83
27 Telafi Eğitimi GENELGE 2009/80
26 Okulların Tatil Edilmesi GENELGE 2009/82
25 Domuz Gribi GENELGE 2009/79
24 Fen ve Anadolu Liselerine Öğretmen Atamaları GENELGE 2009/77
23 Eğitim Kurumları Yöneticileri GENELGE 2009/73
22 Meslek Kursları İle Geliştirme ve Uyum Kursları GENELGE 2009/69
21 Okul Öncesi ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanması GENELGE 2009/65
20 Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Uygulaması GENELGE 2009/59
19 Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması GENELGE 2009/53
18 Ortaöğretimde Okullaşma GENELGE 2009/52
17 Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı GENELGE 2009/51
16 2009 Seviye Belirleme Sınav Uygulaması GENELGE 2009/48
15 Mecburi Öğretim Çağındaki Çocuklar GENELGE 2009/46
14 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2009/40
13 Özürlü Devamsızlık GENELGE 2009/39
12 Proje ve Performans Görevleri GENELGE 2009/37
11 Taşımalı İlköğretim Uygulaması GENELGE 2009/33
10 Eğitim Kurumları Yöneticileri GENELGE 2009/36
09 Davranış Puanları İle İlgili Yargı Kararı GENELGE 2009/35
08 BT Formatör Öğretmenler GENELGE 2009/
07 Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı
GENELGE 2009/31
06 E-Kayıt Uygulaması GENELGE 2009/30
05 Taşımalı İlköğretim Uygulaması
GENELGE 2009/29
04 Milli Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi GENELGE 2009/24
04 AR-GE ve Projeler koordinasyon Ekipleri GENELGE 2009/15
03 Türk Cumhuriyetleri İle Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler GENELGE 2009/11
02 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılının Başlaması GENELGE 2009/10
01 2009 Yılı Harcamaları Hakkında GENELGE 2009/5
2008 M.E.B. Genelgeleri
SN KONU GENELGE NO GENELGE METNİ
54 Proje Tabanlı Beceri Yarışması GENELGE 2008/86
53 Taşra Teşkilatı TKY Uygulamaları GENELGE 2008/85
52 Yurt Rışı Okutmanlık Sınavı GENELGE 2008/84
51 Okul Servis Taşımacılığı GENELGE 2008/82
50 Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması GENELGE 2008/81
49 Usta Öğreticiler GENELGE 2008/80
48 SBS Sonuçlarının Değerlendirilmesi GENELGE 2008/77
47 e-Okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması GENELGE 2008/76
46 Başarı Değerlendirme ve Seviye Tespit Sınavları İle Eğitim Araçları GENELGE 2008/75
45 Eğitim Kurumları Yöneticileri GENELGE 2008/74
44 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini Planlama ve Uygulama Prensipleri GENELGE 2008/73
44 İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamaları GENELGE 2008/69
43 Enerji Verimliliği GENELGE 2008/70
42 Çalışmaların birleştirilmesi ve AR-GE Birimi Kurulması GENELGE 2008/68
41 Tazminat Takibi GENELGE 2008/65
40 2008-2009 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri  GENELGE 2008/63
39 Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler GENELGE 2008/62
38 Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları GENELGE 2008/60
37 Eğitim Kurumları Yöneticileri GENELGE 2008/55
36
MEB TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci
GENELGE 2008/52
35
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Uygulaması
GENELGE 2008/51
34
Eğitim Kurumları Yöneticileri
GENELGE 2008/50
33
kardeş Okul Projesi
GENELGE 2008/48
32
İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Çalışmaları
GENELGE 2008/45
31
Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Değişikliği
GENELGE 2008/44
30
2008-2009 Öğretim Yılında Yatılı Öğrencilerle İlgili Açıklamalar
GENELGE 2008/43
29 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2008/42
28 E-Taşınır Modülünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar GENELGE 2008/41
27
Beş Türk Cumhuriyetinde Bulunan Eğitim Müşavirlikleri Kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı
GENELGE 2008/40
26 Okuma Yazma Öğretimi Kampanyası GENELGE 2008/39
25 OKS Tercih ve Yerleştirme İşlemleri İle SBS Sınav Güvenliği GENELGE 2008/38
24 Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamada Öğrenci Kaydı GENELGE 2008/37
23 Sorumluluk Sınavları GENELGE 2008/36
22 5727 sayılı Kanun'un Uygulanması GENELGE 2008/35
21 İlköğretim Kurumları 8'inci Sınıf Öğrencileri GENELGE 2008/34
20 Ortaöğretim Kurumları Son Sınıf Öğrencileri GENELGE 2008/33
19 Temiz Sular Temiz Türkiye Kampanyası GENELGE 2008/32
18 Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı GENELGE 2008/31
17 Zil Seslerinin Oluşturduğu Çevresel Gürültü GENELGE 2008/30
16 Yaz Dönemi Öğrenci Kılık Kıyafetleri GENELGE 2008/29
15 Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı GENELGE 2008/28
14 Spor Liselerine Öğrenci Alımı GENELGE 2008/27
13 Bağış, Yardım ve Hibeler GENELGE 2008/25
12 Disiplin Sorusturmasında Tevhid (26/07/2012 tarih ve 2012/28 Nolu Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı) GENELGE 2008/24
11 Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı GENELGE 2008/22
10 Ortaöğretim Kurumları ve Eğitim Kurumlarının Onarımı GENELGE 2008/18
09 Mesleki Eğitim Girişim Programları GENELGE 2008/17
08 YİBO'lardan Mezun Olacak Öğrenciler GENELGE 2008/21
07 5727 Sayılı Kanunun Uygulanması (Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlanmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun) GENELGE 2008/16
06 İmar Planlarıyla Ayrılan Okul Alanlarının Tespit Edilmesi GENELGE 2008/14
05 İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinlikleri GENELGE 2008/12
04 2008 Yılı Konaklama Ücretleri GENELGE 2008/10
03 Okul Ormanları GENELGE 2008/05
02 Türk Cumhuriyetleri İle Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenler
GENELGE 2008/04
01 2008 OKS/DPY-B/SBS Sınavları
GENELGE 2008/01