YUSUF TEKİN VE BEKLENTİLER

MEB Müsteşarı M.Emin Zararsız gitti yerine Yusuf Tekin geldi.M. Emin Zararsız ile ilgili Türk Eğitim Sen, bir çok haber yaparak, diyalogdan ve eğitim çalışanlarından çok uzak bir tavır içinde olduğunu belirterek M. Emin Zararsız’ı eleştirmişti.

Yeni Müsteşar Yusuf Tekin’in gelmesi üzerine eğitim çalışanları tekrar olumlu beklenti içerisine girmiş görünmektedir. Her ne kadar henüz İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak’ın yerine bir atama yapılmamasına rağmen, yine de eğitim çalışanlarında bir umut uyanmıştır. Bilindiği üzere, eğitimci olmayan İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak’ta eğitim çalışanlarına yakın durmamakta, onları anlamaktan uzak tavırlar sergilemektedir.

Sayın Yusuf Tekin, eğitim çalışanlarını ilgilendiren yönetmelikleri yayınlamadan önce tartışmaya açmakta, eğitim çalışanları ve sendikaların görüşlerini istemektedir. Bu yaklaşım, şu ana kadar takdir toplamakta ve buna bağlı olarak eğitim çalışanları yeni beklentiler içine girmektedir.

Sayın Yusuf Tekin’in soran, soruşturan bu yaklaşımını takdir etmemek mümkün değildir, ancak sormak, insanların fikirlerini almak ne kadar önemliyse, oluşan genel kabul ve kanaatleri hayata geçirmek çok daha önemlidir. Elbette her kişinin beklentilerine cevap verebilmek mümkün değildir ama ortaklaşmış genel talepleri dikkate almak çok önemlidir.

Bu sebeplerle, Sayın Yusuf Tekin’in oluşmuş genel kabul ve beklentilere yaklaşımı, bundan sonraki süreçte kendisi ve MEB ile ilgili kanaatleri ya olumluya çevirecek ya da var olan olumsuz kanaatleri güçlendirecektir.

Genel kabullerden biri de, yönetici atamada mülakat problemidir. Yönetmelikte okul müdürlerinin atamasında mülakat sistemi düzenlenmiş, ancak eğitim çalışanlarının, neredeyse tamamı, mülakatın, torpili getireceği  kaygısını ifade etmiştir. Bir malum sendika dışında, tüm sendikalar da mülakatın yanlış olacağını belirten raporlar göndermiştir. Malum sendika, yönetmelik konusunda görüşlerini kamuoyuna açıklamadığı için hangi konularda talepler ortaya koymuştur, bunu bilmiyoruz. Kapalı kapılar ardında iş yapma hastalığı tüm benliğini sarmış olan malum sendikanın, el altından da olsa mülakat sistemini desteklediğini, bazı şube başkanlarına mülakata karşı imiş gibi açıklamalar yaptırarak kamuoyunun tepkisini azaltmaya çalıştığını tüm eğitimciler fark etmektedir. Bu malumların ucube yönetmeliği dava etmediğini de herkes bilmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak, Sayın Yusuf Tekin’den beklentilere uygun davranmasını istiyoruz. Çözülecek onca problem bulunmaktadır. Söz konusu problemlerin hepsinin çözümü bulunabilir. Sayın Müsteşar, diyalogdan yana olan tavrını sürdürmeli ancak sadece sormak değil, gelen cevaplara da uygun tavır sergileyerek samimiyetini göstermelidir. Yönetici atamada MÜLAKAT konusundaki kararı, SAYIN Yusuf TEKİN için hayati öneme sahiptir.Unutulmasın ki; yapmak zor, bozmak kolaydır.

Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ