1228 STK`DAN `TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRI`

   

Aralarında Türkiye Kamu-Sen, Aydınlar Ocağı ve TÜRKAV’ın da bulunduğu 1228 Sivil Toplum Kuruluşunun destek verdiği “Türk Milletine Çağrımızdır” açıklaması düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’da katıldı.

“Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı ve Şehitler Haftasında, Türkiye Cumhuriyetini Milli Mücadele ile kurarak, Milli Egemenliğimizi tesis eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” sözleri ile başlayan ve Türk milletine çağrı’da bulunulan açıklamada, son günlerde ülkemizin içinde bulunduğu ağır sorunlara dikkat çekildi.

Yaşanan gelişmeler etrafında görüş ve endişelerin dile getirildiği açıklamada, “Milli Egemenlikten asla taviz verilmeyeceği, Milli ve Üniter devlet yapısından vazgeçilmeyeceği, Türk milletinin etnik guruplara ayrıştırılmasına müsaade edilemeyeceği ve Başkanlık sisteminin asla kabul edilmeyeceği” gibi bir çok konuda görüş bildirildi.

Bildiriyi Sivil Toplum Kuruluşları adına Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse okudu.

 

“TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRIMIZDIR” AÇIKLAMASININ TAM METNİ AŞAĞIDADIR

TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRIMIZDIR !

Türkiye Cumhuriyetini Millî Mücadele ile kurarak, Millî Egemenliğimizi tesis eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimiz ile bölücü terör örgütünün katlettiği şehit kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bize tevdi ettikleri kutsal emanetleri, sonsuza kadar yaşatmaya azimli ve kararlı olduğumuzu bir defa daha ilân ediyoruz.

Aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları olarak bizler, ülkemizin içine sürüklendiği ağır sorunlar karşısında kamuoyunu aydınlatmayı gerekli ve zaruri görüyoruz. Bu bakımdan; görüş, endişe ve duruşumuzu kamuoyuna sunmayı millî bir görev biliyoruz.

Bu inanç ve düşüncelerle:

Türk Milletine ait olan Millî Egemenliğimizi, hiçbir şekilde devretmeyeceğimizi ve asla paylaşmayacağımızı,

Türk Devletinin, “Millî ve Üniter” yapısından vazgeçmeyeceğimizi; ülkeyi böleceği açık olan “çok ortaklı” veya “özerk bölgeli” ya da “çok kültürlülüğe” dayalı bir rejim şeklini asla kabul etmeyeceğimizi,

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve sahibi olan “Türk Milleti” adının Anayasadan çıkartılarak egemenliğimizin yok edilmesini; Anayasamızdan, Devletimizin kimliğini belirleyen ilk 3 madde ile 6’ncı, 66’ıncı ve 42/9’uncu maddelerin kaldırılmasını asla kabul etmeyeceğimizi,

Türk Milletinin etnik gruplardan biriymiş gibi gösterilmesini reddettiğimizi, eşitlik temelinde kaynaşmış millî sosyolojik bir varlık olan aziz Milletimizin bütünlüğünü kararlılıkla ve daima savunacağımızı,

Hukuk devletinden; hukukun üstünlüğünden, bağımsız ve tarafsız yargıdan, kuvvetler ayrılığı ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi,

Çok partili demokratik rejimi geliştirerek yaşatacağımızı; tarihi ve siyasi gerçeklerimize uymayan ve ülkemizi dikta rejimine sürükleyeceği kaçınılmaz olan “Başkanlık” sistemini kabul etmeyeceğimizi,

Bölücü ve kanlı terör örgütü ile vatanımızın bütünlüğünün, milletimizin birliği ve devletimizin bağımsızlığının, pazarlık konusu yapılmasını; sözde “çözüm sürecine” kurban edilmesini asla kabul etmeyeceğimizi,

Egemenliğimize, kamu düzenine, vatandaşın canına ve malına kasteden bölücü teröre karşı çok yönlü tedbir alınmamasını, “çatışmasızlık” aldatmacasıyla bazı bölgelerimizde “fiili durum” yaratılmasına seyirci kalınmasını; Türk millî iradesinin düşmanı bölücü örgüt uzantılarının TBMM’de temsil edilmesini şiddetle kınadığımızı ve ısrarla tel’in edeceğimizi ilân ediyoruz.

Bu açıklama bir Demokratik Sivil Toplum Hareketidir; amaç Sathı Müdafaadır; O satıh da bütün vatandır.

 

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN AKLISELİMİNE SAYGIYLA SUNUYORUZ.