KONFEDERASYONLAR BAKAN FARUK ÇELİK’LE BİRARAYA GELDİ


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in daveti üzerine,  Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kunbuzoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı  İsmail Koncuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, KESK  Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tonbul saat 14:00’da Bakanlık binasında bir araya gelerek anlaşmaya varılan 14 başlık üzerinde çalışma yapmışlardır.

Bu maddeler şunlardır:

2005 yılından sonra göreve başlayan personele 1 derece verilmesi,

“Yardımcı hizmetler sınıfına” dahil personele ek gösterge verilmesi

Yüz kızartıcı suçlar hariç disiplin cezalarının affedilmesi,

Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

En az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara yıllık izin verilmesi,

399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personel ile 4/C li geçici personelin izin sürelerinin memurlara paralel şekilde yeniden düzenlenmesi,

Kamuda memuriyet dışında ve özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel statüsünde ki kadın kamu görevlilerine daha az gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmesi,

Nöbetçi memur uygulayan kurumlardan bu uygulamanın kaldırılması,

Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden kesilen işsizlik sigortası priminin kesilmemesi,

İş kazası riskine maruz kalanlara karşılık sorumluluk taşıyanlar ile mali işlerden sorumlu olan kamu görevlilerine rücu edilen tazminatlara karşılık kurum tarafından mali sorumluluk sigortasının yaptırılması,

4046 sayılı kanun hükümleri uyarınca araştırmacı kadrosuna atanan personelin öğrenim durumları itibariyle ibraz etmiş oldukları unvanlara istekleri halinde atanmalarına imkan sağlaması,

Adaylık süresi içinde uyarma veya kınama cezası alan aday memurların adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişkilerinin kesilmesinin önlenmesi,

KİT (PTT) Başmüdürlerinin il müdürü düzeyine getirilmesi

 

Bu maddelerle ilgili Konfederasyon Başkanlarının görüşleri alınırken, Genel Başkanımız İsmail Koncuk bu maddelerle ilgili mutabakat sağlandığını hepsinin hayata geçmesi gerektiğini ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e “4/B ve 4/C lerin kadroya alınmasına daha öncesinde oldukça sıcaktınız, ancak şu an bu konuda daha soğuk durduğunuzu görüyorum. Bunun sebebi Maliye Bakanlığı mıdır?” diye sordu. 

Bakan Faruk Çelik ise  Genel Başkanımızın sorusuna “böyle bir şey yok” diyerek cevap verse de 4/B ve 4/C lilerin kadroya alınmasına yönelik bir ışık yakmadı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 4/C lilerin aile ve çocuk yardımını hala alamadığını ifade ederek, 2011 yılında Hükümetin verdiği bu sözü hala yerine getirmediğini ve yapılan bu düzenlemede 4/C lilerin bu haklarına yer verilmesi gerektiğini belirtti. 

Konfederasyon temsilcileri toplantıdan ayrılırken, Bakan Faruk Çelik ve bürokratların 14 maddeye ilişkin, hangileri kabul edilebilir, hangileri kabul edilemez üzerine yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Umut ediyoruz ki, daha önce verilen sözler yerine getirilir ve bu 14 maddeyle  4/C lilerin aile ve çocuk yardımlarından faydalanması ve bir an önce kadroya alınmaları mümkün hale getirilir.

Türkiye Kamu-Sen olarak toplantı sonucunu takip ederken, çıkacak sonuçları kamu çalışanları ile paylaşmayı sürdüreceğiz.

 

     TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ

 NOT:Çalışma Bakanlığında Faruk Çelik ve bürokratların toplantısının da sona erdiği, sendikamıza yetkililerin verdiği bilgiye göre bu maddelerle ilgili olarak Başbakanlıkta çalışmaların, Maliye Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla devam edeceği, çıkacak sonucun Konfederasyonlar ve kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilmiştir.