KEY'DE ÖDENECEK PARA BELLİ OLDU

Hak sahiplerinin listelerinin tasfiye halindeki Emlak Bankasına bildirildiği tarih olan 29 şubat itibariyle, Emlak Konut GMYO'nun net aktiflerinin değeri, 2 milyar 928 milyon YTL olarak belirlendi. Bunun yüzde 61'i olan 1 milyar 786 milyon YTL, hak sahiplerine nema ve anapara olarak ödenecek.

Buna göre hak sahiplerine, 2 aylık süre uzatımına gidilmemesi halinde, Mayıs sonundan itibaren Emlak Konut GMYO'nun belirleyeceği plan çerçevesinde anapara ve nema ödemesi yapılacak. Hak sahiplerinin alacağı konut edindirme yardımı, sistemde kaldığı süreye göre belirlenecek.

Ancak 1999 yılı sonu itibariyle anapara ve neması toplamı söz gelimi 300 YTL olan bir hak sahibi, Emlak Konut GMYO'nun net aktiflerinin değerindeki artış ve KEY haksahiplerinin şirket sermayesindeki yüzde 60,96'lık (yaklaşık yüzde 61) pay dikkate alınarak, 4,51 değerleme katsayısı ile çarpılarak elde edilen rakam olan, 1353 YTL KEY parası alabilecek. Bu rakam, kişinin sistemde kaldığı süreye, kişi adına yatırılan anaparaya göre değişecek.

Hak sahiplerine ilişkin kesin liste, Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY Birimi tarafından bu ay sonuna kadar Emlak Konut GMYO'ya bildirilecek.

Bu sürenin, bir defaya mahsus olmak üzere '2 aya kadar' uzatılması mümkün. Ancak çalışmaların süre uzatımına gidilmeyecek şekilde tamamlanması öngörülüyor. Bu durumda, 30-31 Mayıs'ta listelerin bildirilmesi halinde Emlak Konut GMYO; nakit ödemeler için ödeme planı ve süresi belirleyecek. Nakit ödemeler için ayrıca, Ziraat Bankası ile de protokol yapılacak.

Tasfiyeye ilişkin kanuna göre, hak sahiplerinin KEY ana para tutarları, 1 Ocak 1987 ile 29 Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönem için (tasfiye işlemleri süren) Emlak Bankasının 6 aylık vadeli mevduat faizi ile nemalandırılmıştı. Nemalandırmada, 29 Aralık 1999'dan sonraki dönem için ise ilgili kuruluşların hak sahiplerinin listelerini tasfiye halindeki Emlak Bankası'nın KEY Birimi'ne bildirme süresi sonu olan 29 Şubat'taki Emlak GMYO'nun net aktif değeri dikkate alınacak.

Buna göre, 29 Şubat 2008 itibariyle Emlak Konut GMYO'nun net aktif değerinin (KEY hesaplarının temsil eden) yüzde 60,96'sının, tasfiye halindeki Emlak Bankası tarafından KEY hesaplarına mahsuben ayni sermaye olarak Emlak Konut GMYO'ya devredilen taşınmaz karşılığı olan 395 milyon 751 bin 717 YTL'ye oranı esas alınarak nema hesaplanacak.

Emlak GMYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin'in verdiği bilgiye göre, 29 Şubat 2008 yılı itibariyle şirketin net aktiflerinin değeri, 2 milyar 928 milyon YTL olarak belirlendi. Bunun yüzde 61'i, 1 milyar 786 milyon YTL'si KEY sahiplerinin payını temsil ediyor. Yani KEY ödemelerinde kullanılabilecek tutar.

KEY hak sahiplerinin payının, 29 Aralık 1999'dan 29 Şubat 2008 döneminde 4,51 kat değerlendiği belirlenirken, hak sahiplerinin alacakları KEY tutarının hesaplanmasında 4,51'lik değerleme katsayısı kullanılacak.

Her bir hak sahibinin Emlak Konut GMYO'nun sermayesinin yüzde 61'i içindeki payı, hak sahibinin 29 Aralık 1999 itibariyle nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29 Aralık 1999 itibariyle nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirlenecek.

KEY tutarı tahsil edilmiş, ancak Emlak Bankası'na aktarılmamış olan hak sahiplerine ise, karşılığı Hazine tarafından Emlak Konut GMYO'ya aktarıldıktan sonra, nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılacak.

Mevzuat uyarınca, listelerin Emlak Bankası KEY Birimi'ne son bildirme tarihi olan 29 Şubat 2008'den sonra KEY hesabı nemalandırılmıyor.

Kaynak: Memurlar.net