MEB GÖRSEL SANATLAR DERSİ İLE İLGİLİ YAZIMIZA CEVAP VERDİ

            Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz 14.10.2010 tarihli yazıda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı uyarınca 2010-2011 eğitim-öğretim yılında uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerine göre Görsel Sanatlar dersinin ilköğretim kurumlarında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada 1 saat, ortaöğretim kurumlarında ise seçmeli ders olarak okutulmasının, bu dersten beklenen faydanın sağlanması açısından yeterli olmadığını belirterek, Görsel Sanatlar ders saatinin ilköğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıflarında da haftada 2 saate çıkarılması ve ortaöğretim kurumlarında bu dersin zorunlu ders haline getirilmesini talep etmiştik.

            MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından sendikamıza gönderilen 26.10.2010 tarihli cevabi yazıda, ilköğretim kurumlarının 1-5. sınıflarına konan serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak resim, müzik ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunulabileceği, 6-8. sınıflarda ise seçmeli dersler arasında bulunan sanat etkinlikleri dersinde resim alanı üzerinde yoğunlaştırılmış etkinlikler yapılabileceği, ortaöğretim kurumlarında, 2009-2010 öğretim yılında görsel sanatlar dersi, görsel sanatlar/müzik/beden eğitimi adı altında ortak zorunlu seçmeli ders iken, 2010 öğretim yılında görsel sanatlar/müzik adı altında zorunlu seçmeli ders olarak kabul edilerek seçilme oranının artırıldığı, daha sonraki çalışmalarda görüşlerimizin değerlendirileceği bildirilmiştir. 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN DERS SAATİ ARTIRILMALIDIR

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız