KAYMAKAMLIK BELGELERİ DE PUANLAMAYA ALINMALIDIR

               Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik (EK-2) Değerlendirme Formu uyarınca,, MEB Eğitim Kurumları Yönetici adayları açısından hizmet puanına her takdir belgesi için 3 puan eklenmektedir. 

            04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (EK-1) Değerlendirme Formunda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan her takdirname için 2 puan verileceği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeye göre Kaymakamlarca verilen takdirnamelerin hizmet puanına etkisi bulunmamaktadır. 

 

Türk Eğitim Sen olarak MEB’e gönderdiğimiz yazıyla, MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine tabi kadrolar için de paralel bir düzenleme getirilerek, her takdir belgesi için 3 puan eklenmesi için gerekli değişikliklerin yapılması hususunda talepte bulunduk.   

 

İlgili Yazımız için Tıklayınız