MÜD. BŞYRD.LIĞNIN USULSÜZ DÜŞÜRÜLMESİNE YARGIDAN RED…

 

Türk Eğitim-Sen üyesi adına açılan davada, Kırıkkale İdare Mahkemesinin 2013/255 E., 2013/384 K. Sayılı ve 25.06.2013 tarihli kararı ile; tek binada iki farklı kurum kodu ile hizmet veren okulların tek müdüre bağlı olarak eğitime devam etmesi sebebiyle müdür başyardımcılığı normunun, toplamda üç ve daha fazla müdür yardımcısı olması nedeniyle verilebileceği hükmolunmuştur.

 

İlgili karar için tıklayınız