MEB TAŞRA YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

 

04.07.2013 tarih ve 28697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin hukuka, mevzuata ve hakkaniyete uygun görmediğimiz maddelerini Türk Eğitim-Sen olarak yargıya taşıdık. Dava dilekçemizle kapsam Başlıklı 2. Maddesinde “il milli eğitim müdürü” ibaresinin yer almaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Temel İlkeler Başlıklı 5/c maddesinin, Uygulama Esasları Başlıklı, 8. Maddesinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkının tanınmaması yönündeki eksik düzenlemenin, 8/2. Maddesinin ve 8/3. Maddesinin, Mazeretlere Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 9/3. Maddesinin, Atama Yapılamayacak Yerler başlıklı 11. Maddesinin, İlk Defa Yapılacak Yer Değişikliği başlıklı Geçici 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için Danıştay nezdinde dava açtık.

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız