EK-2 İLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI!!!

Dava neticesinde Danıştay 2. Dairesi; Değerlendirme Formunun Yöneticilik Hizmetleri Bölümünün 1., 3. ve 5. satırında yer alan 0.84, 0.96 ve 1.08 puanların yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Danıştay’ın bu kararı ile yeniden bir değerlendirme yapılacağı kuşkusuzdur. Değerlendirme yapılırken Valiliklerin dikkatli hareket etmeleri gerekmektedir. Çünkü verilen puanlar yapılan atama açısından etkili olmamış ise atamanın iptal edilmemesi gerekmektedir, bu karar neticesinde bütün yönetici atamalarının iptali hukuken mümkün değildir.

Aynı şekilde müdür yardımcısı olabilmek için sınava girmiş ve bu sınavdan almış olduğu puan ile yönetici olarak atananlar açısından herhangi bir iptal işleminin olmaması gerekmektedir.

Danıştay, görevlendirme ve vekâleten yürütülen yöneticilikler için verilen puanlar ile asaleten yürütülen yöneticiliğe verilen puanlar arasındaki farkı cüzi bulmuştur. Danıştay 2. Dairesinin bahsi geçen kararı MEB Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği ile ilgili değildir. Kararda sadece Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formunun bazı ibarelerinin yürütmesi durdurulmuştur.

Bu karar üzerine Bakanlığın yargı kararına uygun sendikaların görüşleri doğrultusunda acilen yeni bir değerlendirme formu düzenlemesi gerekmektedir. Sendikamız olayı yakından takip etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.