4/C LİLERİN TOPLU SÖZLEŞME PRİMİ KESİLEMEZ

Bilindiği üzere 6111 Sayılı Kanun’un 118. Maddesiyle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 4. madde uyarınca, kamu görevlileri sendikalarına üye olan kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 45 TL. toplu sözleşme primi ödenmektedir.

Sendikamıza, 31.12.2011 tarihinde sözleşme süresi sona eren ve 10.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 2011/2543 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği sözleşmeleri yenilenen 4/C’li personele, Ocak 2012 tarihinde ödenmesi gereken toplu sözleşme priminin ödenmeyeceğine dair bilgiler ulaşmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak Maliye Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, kamu sendikalarına üye olan 4/C’li personele Ocak 2012 ayında ödenmesi gereken toplu sözleşme primlerinin ödenmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)