KADIN KOMİSYONLARI TOPLANTISI YAPILDI

Toplantı Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. Bir önceki dönemde sendikamızın Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği görevini yürüten Firdes IŞIK, Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi YALAV ve Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Fethi KURT’un konuşmalarının ardından söz alan Genel Başkan İsmail KONCUK da katılımcılara hitab etti.
Sendikal gelişmeler ve çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendiren Genel Başkan Koncuk, önümüzdeki dönem için yapılması gerekenlere de dikkat çekti. Türk Eğitim-Sen’in eğitim hayatımız ve ülkemiz için büyük öneme sahip bir görevi yerine getirdiğini belirten Koncuk konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Sendikamız, siz değerli arkadaşlarımızın da büyük katkılarıyla ülkemizin en muteber sivil toplum kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. Türk Eğitim-Sen artık eğitim ve eğitim çalışanları sözkonusu olduğunda ilk akla gelen referans bir kuruluş olmuştur. Bütün kamuoyu şu gerçeği çok iyi bilmelidir ki; Türk Eğitim-Sen, ciddi, tarafsız, sorumlu, ilkeli ve gerçek sendikacılığın tek adresi ve milli bir direnç merkezi olarak muteber bir sivil toplum kuruluşudur. Bakın son olarak TRT Kürtçe yayına başlıyor, fakat kimseden ses çıkmıyor, bizim dışımızda. Devletin televizyonundan gaflet saçılıyor bunun karşılığında; başta hükümet çevreleri olmak üzere, besleme basın kuruluşları ve sözde sendikalar toplumsal tepkiyi bastırmak için vatandaşı yanlış ve yalan bilgilerle yönlendirmeye çalışıyorlar. İşte bu son olay da göstermiştir ki, siyasi ve sosyal rant hesabı gütmeden ilkeli mücadelesini sürdüren çok fazla kuruluş kalmamıştır. Bunların başında da Türk Eğitim-Sen gelmektedir. Dolayısıyla sendikamızın her dönem diri ve güçlü kalabilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmesi gerekmektedir. Bu süreçte siz bayan çalışanların da katkısı büyük önem taşımaktadır. Hizmet kolumuzda çalışanların neredeyse yarısını bayanlar oluşturmaktadır. Fakat bu oran üye ve yönetici profilimize olduğu gibi yansımamaktadır. Bu durumu teşkilatımızın bir eksiği olarak kabul ediyoruz. Sendikamızı % 50 eksik güçle çalışmaktan kurtarmalı, bayan eğitim çalışanı arkadaşlarımızı sürece dahil etmeliyiz. İnanıyorum ki; bunu başardığımızda hem sendikamız ve camiamız hem de ülkemiz için daha büyük hizmetlere imza atacağız.”
Genel Başkanın konuşmasından sonra İletişim Uzmanı Birol VURAL tarafından “Profesyonel İletişim ve Beden Dilini kullanma” konusunda katılımcılara uygulamalı bir seminer verildi. Toplantının ikinci gününde de Hamdi BOYACI tarafından kadın komisyonları üyelerinin katkılarıyla “Beyin Fırtınası” çalışması yapıldı. Önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacak fikirlerin ortaya çıkarılmasını amaçlandığı çalışmada sendika üyelerine yönelik hizmetlerin niteliği ve üye sayısının artırılması ile bayanların sendikal sürece daha etkin katılabilmesi için yapılması gerekenler tespit edilmeye çalışıldı.