TÜRK EĞİTİM SEN'DEN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE MEKTUP

TÜRK EĞİTİM - SEN ARTVİN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Sayın : ………………………..
Değerli meslektaşımız, bildiğiniz gibi mensubu bulunduğumuz Milli Eğitim camiası ülke genelinde 650000’i aşkın çalışanı ile oldukça büyük bir kurumsal yapıya ve bir o kadar da çözümü mücadele gerektiren sorunlar yumağına sahiptir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan yaklaşık 50 bin sözleşmeli öğretmenden biri olarak sizi zor ve başarılması gereken bir mücadele bekliyor. Çünkü aynı eğitimi aldığınız, aynı okulu bitirdiğiniz ve aynı dersleri verdiğiniz meslektaşlarınızdan farklı tutulmaktasınız. Kendinizi tam bir güvencede göremediğinizi, görevde eşit, haklarda geri bırakıldığınızı biliyoruz.
Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasındaki ayrımcılığı görev yaptıkça daha iyi fark edeceksiniz. Kadrolu öğretmenlerle sözleşmeliler arasındaki farklardan bazıları şunlardır:
Sözleşmeli öğretmenin il içi ve Özür Durumu hariç, il dışı tayin hakkı yoktur. Eş durumu atamaları eşlerinin çalıştıkları kurumun yüzlerce kilometre uzağına yapılmaktadır.
Sözleşmelilere (geçici görev yolluğu hariç) YOLLUK verilmemektedir.
Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK kesintisi yapılmaktadır.
Sözleşmeli öğretmenler yönetici veya müfettiş olamazlar.
1 yıllık sözleşmeli öğretmen ile 25 yıllık sözleşmeli öğretmen aynı maaşı alır.
Sözleşmeli öğretmenlerin eş, çocuk ve doğum yardımları yoktur.
Sözleşmeliler, sözleşmede yer aldığı halde maaşlarını her ayın 15 inde alamamaktadır.
Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları konusunda tam bir belirsizlik hakimdir.
Adaylık eğitimine katılan sözleşmelilerin adaylığının kalkması söz konusu değildir.
Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl ocak ayında yenilenmektedir. Yani Sigorta dâhil her sene çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. Tam iş garantileri konusunda endişe verici bir durum söz konusudur.
Sözleşmeli bir öğretmenin emekli olma ve emekli tazminatı alma hakkı belirsizdir.
Sözleşmeli öğretmenin yurt dışı öğretmenliğe başvuru hakkı yoktur.
Her sözleşme döneminde sözleşme bedeli veya başka adlar altında kesinti yapılmaktadır.
Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler maaş derecesine etki etmemektedir.
Sözleşmeli öğretmenlik atama değil bir görevlendirmedir.Bu konuyu sayın Bakan bizzat kendisi basın açıklaması yaparak dile getirmiştir.
Sözleşmeli öğretmenler hiçbir şekilde görevde yükselme yönetmeliği ve Yönetici atama yönetmeliğinden yararlanamamaktadır. İdarecilik hakları yoktur.
Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak görev yapamamaktadırlar.
Sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri farklıdır.
Eminiz ki sıraladığımız bu olumsuzluklara , sorunları bire bir yaşayan sizler daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Değerli meslektaşımız, Türkiye’nin eğitim alanında en büyük ve tek yetkili sendikası, TÜRK EĞİTİM-SEN olarak, sözleşmelilerin sorunlarıyla başından beri yakıdan ilgilenmekte ve etkili mücadele vermekteyiz.
Verdiğimiz mücadele sonucu sözleşmelilerle ilgili elde ettiğimiz kazanımlardan bazıları şunlardır:
Türk Eğitim-Sen’in açtığı dava sonucu ; Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin genelgedeki ( Madde 13 – c bendi ) '' Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir “ ifadesini Danıştay 12. Dairesinin 2006/ 3643 Esas Sayılı kararı ile , iptal ettirerek sizleri ciddi anlamda iş güvencesine kavuşturdu.
MAHKEME KARARINA BAKINIZ
4/C olarak atananların, 4/B kapsamına alınması böylece tam yıl maaş almalarının sağlanması.
Sendikal mücadele sonucu sözleşmelilerin eğitime başlama ödeneğini almaları sağlandı.
Yaşanılan sıkıntılar sendikamız aracılığıyla yazılı ve görsel medya başta olmak üzere bir çok platformda gündeme taşınmış, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çok yazışma yapılmış ve hükümetle yapılan toplu görüşmelerde önemli düzeyde kazanımlar elde edilmiştir.
Becayiş konusu toplu görüşmelerde çözülmüş, ancak uygulama henüz başlamamıştır
Sözleşmelilerin göreve başladığı andan itibaren sendikaya üye olma hakkı kazanıldı.
Sendikamız, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel , mesleki hak ve menfaatlerini korumak , geliştirmek için oluşturulan 150.000 üye , 95 şubesi ile Türkiye’nin eğitim alanında en büyük ve tek YETKİLİ SENDİKASIDIR. Böylesine devasa bir gücün içerisinde yer almak üyelerimize mesleki ve kişisel anlamda çok ciddi bir güven ve güç vermektedir.
Bunlara ilave olarak eğer, Türk Eğitim-Sen üyesi iseniz;
Hiçbir ücret ödemeden ferdi kaza sigortasıyla sigortalanırsınız.
İdari davalarında avukatlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
Türk Eğitim-Sen bütün Türkiye de 150.000 üyesiyle oluşturduğu kan bankasından
faydalanabilirsiniz.
Türk Eğitim-Sen’in İl Disiplin ve İl MEM Disiplin Kurulu’nda temsilcileri vardır.
Bütün illerimizdeki şube ve temsilcilikler sizlerin yardımınıza hazırlar.
Ankara’da sendikamızın misafirhanesinde kalabilirsiniz.
Unutmayınız;
Kazanılmış ve kazanılacak daha birçok hak var. Kazanılması gereken en önemli hak bütün sözleşmelilerin kadroya alınması, sözleşmeli köleliğe son verilmesidir. Bunu, Türk Eğitim-Sen’de gücümüzü birleştirerek birlikte başarabiliriz
TÜRK EĞİTİM-SEN üyesi olmakla zorda kaldığınız her an yardımınıza koşacakgüçlü bir örgüt, ekonomik ve özlük haklarınızın geliştirilmesi için sürekli mücadele eden, sizlere her zaman sahip çıkacak olan güçlü bir kurumun mensubu olmanın huzurunu bulacaksınız.
Haklarımızı almak ve geliştirmek için güçlü olmamız, "güç" olmamız gerek. Bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız gerek.
İşverenimiz olan hükümetler karşısında güçlü olmanın yolu, en az onlar kadar örgütlü olmaktan, tepkisini göze alamayacakları kadar büyük, eşzamanlı hareket edebilen bir kitle olmaktan geçer. Doğru yerde ÖRGÜTLENMEK, ortak çıkarlar temelinde, ortak hedefler için birleşmek demektir.
Binlerden, yüz binlerden oluşan örgütlü çalışanlar, hak ettiğini alabilecek YENİLMEZ BİR GÜÇTÜR. Fakat sen yoksan hep bir eksiktir, hep biraz zayıftır.
TÜRK EĞİTİM-SEN, on altı yılı aşkın mücadele dolu şerefli geçmişinde, çok zorlu ortamlara ve çok büyük engellere rağmen, kendisini, genel olarak hayatını bilgisi, becerisi ve emeği ile kazanan büyük kitlelerde hak arama bilincini yaygınlaştırmada ve haklarını aramada elde etmiş olduğu olağanüstü başarısı ile ispat etmiştir.
Temsilcisi olduğu Eğitim İşkolu’nda ilkokuldan üniversiteye varıncaya dek, öğretmeni, akademisyeni, memuru, hizmetlisi ile tüm eğitim, öğretim ve bilim camiası mensuplarının haklarını aramada da en ön safta, en yüksek azim ve en büyük fedakârlıklarla en etkili mücadeleyi yürütmüştür ve yürütmeye devam etmektedir.
Türk eğitim-Sen olarak Artvin’de ve Türkiye’de yetkili sendikayız. Gücümüzü üyelerimizden alıyor ve onlar için kullanıyoruz.
Mesleki geleceğimiz ve onurlu bir hak mücadelesi için
TÜRKİYE’NİN SENDİKASI TÜRK EĞİTİM-SEN’de sizleri aramızda görmek dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

Kaynak:kamudanhaber.com