MEB'İN ÖĞRENİM ÖZRÜNÜ YOK SAYAN ANLAYIŞINA DAVA AÇIYORUZ

 

        03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 35. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “ve öğrenim” ibaresi ve Aynı Yönetmeliğin 38. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik değişikliği ile öğrenim özrü tamamen mevzuattan çıkarılmıştır.

         Bilindiği üzere, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle ve T.C. Anayasası’nın 42. Maddesi ile eğitim-öğretim hakkı güvence altına alınmıştır. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda da, öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olduğu, eğitim-öğretim görevinin nitelikli öğretmenler tarafından yerine getirilebilmesi için öğretmenlerin kendini geliştirebilmesi açısından gerekli kolaylığın sağlanmasının kanun koyucu tarafından hedeflendiği görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da geçmiş dönemlerde yapmış olduğu  Çalıştaylarda, öğretmenlerin temel olarak sahip olması gereken nitelikler ve beceriler arasında özellikle kendini geliştirmeye dönük olmalarının hedeflendiği raporlarla kayıt altına alınmıştır.

 

Buna karşılık, Bakanlığın önce 2012 Ağustos ve 2013 Şubat ayında çıkarılan Kılavuzlarda öğrenim özrüne yer vermemesi, Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davada, Danıştay tarafından bu eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmuş olmasına karşılık bu kez de Yönetmelikten öğrenim özrünü komple çıkarması anlaşılabilir bir durum değildir. Milli Eğitim Bakanlığı bu düzenleme ile hem yürürlükte olan üst hukuk normlarını alenen çiğnemekte, hem de Milli Eğitimin temel amaç ve hedeflerine aykırı hareket etmektedir. Adı Milli Eğitim olan bir Bakanlığın kendi çalışanlarının eğitimlerinin özrüne engeller koyması insan aklını zorlayan, anlaşılmaz bir çelişkidir. 

 

Türk Eğitim-Sen olarak, Bakanlığın bu insan haklarına aykırı ve hukuk tanımaz  düzenlemesine karşı sessiz kalabilmemiz mümkün değildir. Öğretmenlerimizin telafisi imkansız mağduriyetler yaşamasına sebebiyet verecek olan bu düzenlemeye karşı dava açma hazırlığımız tamamlanmış olup, Pazartesi günü konu Danıştay nezdinde yargıya taşınacaktır. 

 

  İL EMRİ VE ÖĞRENİM ÖZRÜ İLE İLGİLİ SENDİKAMIZIN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

 

ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRME DUYURU TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ 

 
ÖZÜR TAYİNLERİNDE ÖĞRENİM ÖZRÜ VE İL EMRİ MUTLAKA BULUNMALIDIR

GENEL BAŞKAN MEB MÜSTEŞARINI ZİYARET ETTİ


ÖĞRENİM ÖZRÜ TAYİNLERİ YAPILACAK


İL EMRİ GERİ GELMELİDİR


AYARINI BOZDUĞUNUZ KANTAR, GÜN GELİR SİZİ DE TARTAR

AYAĞA KALKIN SAYIN AVCI AYAĞA KALKIN!


SAYIN NABİ AVCI'YI GÖREN DUYAN VAR MI?


ÖĞRENİM ÖZRÜ KARARIMIZ İDARİ YARGININ ÖNÜNÜ AÇTI


ÖĞRENİM ÖZRÜ İLE İLGİLİ OLUMLU BİR KARAR DAHA


ÖĞRENİM ÖZRÜ MAĞDURLARININ MAĞDURİYETİ ACİLEN GİDERİLMELİDİR


ÖĞRENİM ÖZRÜ MAĞDURLARINA MÜJDE


NABİ AVCI'YA SUNDUĞUMUZ RAPOR


GENEL BAŞKAN KONCUK, MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI’YI ZİYARET ETTİ


SAYIN BAKAN ÖZÜR GRUBUNDA CESUR ADIMLAR ATMALIDIR


ÖĞRENİM ÖZRÜ VE İL İÇİNE HAK VERMEYEN UYGULAMAYI YARGIYA TAŞIDIK


MEB’İN ŞUBAT'TA ÖZÜR GRUBU ATAMA YAZISI YAYINLANDI ANCAK….


ŞUBAT AYINDA ÖĞRENİM ÖZRÜ TAYİNLERİ DE YAPILMALIDIR


ŞUBAT AYINDA ÖZÜR GRUBU TAYİNLERİNİN YAPILMASI İÇİN BİLLBOARDLARA İLAN VERDİK


SAYIN DİNÇER, EŞ DURUMU ATAMASI NE OLDU?


BİR YALANCI SENDİKACI, TEYYO


GENEL BAŞKAN; BAŞBAKANIN YÜREĞİNİ TİTRETMEYE GELDİK


TÜRK EĞİTİM-SEN YÜZLERCE ÖZÜR GRUBU MAĞDURU İLE MEB'İ İNLETTİ


MAĞDURİYETLERİN SON BULMASI İÇİN MEB ÖNÜNDE OLALIM


ÖĞRENİM VE İL EMRİ HAKKI GASPEDİLEMEZ


TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN NİKÂHLI, SURVİVOR YARIŞMALI, KEPLİ, CÜBBELİ EYLEM


TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN KASKLI, SOPALI BASIN TOPLANTISI


ÖMER DİNÇER YANDAŞI BİLE BIKTIRDIN


GENEL BAŞKAN KONCUK: SAYIN BAKAN; BİR DEĞİL, DEFALARCA İNCİTTİNİZ

TÜRK EĞİTİM-SEN ÖZÜR GRUBU MAĞDURLARI İÇİN PRANGALI, BALYOZLU EYLEM YAPTI