TÜCCAR DEVLET BÜTÇESİNİ PROTESTO EYLEMİ

TBMM önünde yapılan eylemde Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalar tarfından bütçe protesto edildi.

Kamu çalışanları “Memur sizinle rezil oluyor, memur sandıkta hesap soracak, Meclis yan gelip yatma yeri değildir” sloganları attılar.

Yapılan açıklamada;
2007 ve öncesinde hazırlanan bütçeler ve buna bağlı olarak çıkarılan kanunlarla;
*Cari açık 1,5 milyar dolardan yıllık 32,6 milyar dolara yükselmiştir.
*Dış ticaret açığı 15,5 milyar dolardan 44,5 milyar dolara çıkmıştır.
*Dolaylı vergilerin payı % 66’dan % 73’e yükselmiştir.
*Vatandaşlarımızdan toplanan vergiler % 160 oranında artmış ama kurumlar vergisi 10 puan, gelir vergisinin en üst oranı ise 5 puan düşürülmek suretiyle 2007 yılı için şirket sahiplerinden ve yüksek gelirlilerden alınacak 9 milyar YTL vergiden vazgeçilmiştir.
*Reel faizlerin enflasyona oranı 3 kat artmıştır.
*Buna bağlı olarak sıcak para miktarı 8 milyar dolardan 60,8 milyar dolara yükselmiş ve ülkemiz sıcak para ve faiz cenneti haline gelmiştir.
*Ülkemiz 59. Hükümet döneminde 130 milyar dolar borçlanmıştır.
*Türk Telekom, Tüpraş gibi yıllık cirosu 20 milyar doları geçen kuruluşlarımız satılıp, sadece 18 milyar dolar özelleştirme geliri elde edilmiştir.
*Yalnızca borçlanma ve özelleştirmeden gelen gelirlerden dolayı 148 milyar dolar kaynak oluşturulmuştur.
*Ancak bu dönemde yalnızca 26 milyar dolar yatırım yapılmış, geriye kalan 122 milyar dolar ise vatandaşlarımıza yönlendirilmemiştir.
*Milli gelirin iki katına çıktığı belirtilmesine rağmen yatırımlara ayrılan pay % 27 oranında azalmıştır.
*Bu dönemde milli gelirden kamu çalışanlarına ayrılan pay % 13,5 oranında azalmıştır.
*Milli gelirdeki artıştan dar gelirli ve ücretliler hak ettiği payı alamamıştır.
*IMF ile üzerinde anlaşmaya varılan 5. niyet mektubu ile birlikte 2007 yılının temel ekonomik hedefleri de şekillenmiştir.
2007 yılı bütçesinin şifrelerini  IMF’ye verilen niyet verilen niyet mektubunda gizlidir.
2007 yılında ülkemizde alınacak ekonomik tedbirlerin ve uygulamaların taahhüt edildiği niyet mektubunda, emekli maaşlarının enflasyona endekslenmesinden, kamuda istihdama, özelleştirmelerden, sağlık hizmetlerine kadar bir çok konuda IMF’ye verilen tavizler bulunmaktadır.


Yapılan açıklamada; niyet mektubunda kamu harcamalarının kısılması için özellikle sağlık harcamalarının kontrol altına alınacağı vurgulanarak, önümüzdeki dönemde sağlık harcamalarının vatandaşın sırtına yükleneceği, verilen niyet mektubunda 2007 yılında memurlara aslında reel olarak sıfır zam yapıldığının itiraf edildiği vurgulandı.

Özelleştirmelere dikkat çekilerek, bu çerçevede Halkbank’ın satışının Mayıs 2007 sonuna kadar gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bu da kamuda işten çıkarılanlara, özelleştirme mağdurlarına, tayinler nedeniyle parçalanan ailelere yenilerinin ekleneceğini göstermektedir denildi. Bu durumu kabul etmeyeceğimiz ve her platformda da karşı olduğumuz söyleyerek,  Siyasi iradenin bu haksız  uygulamaların hesabını vermek zorunda kalacağı bildirildi. AKP hükümeti ile IMF’nin el birliği yaparak kamu çalışanlarını bitirme, sosyal devleti yok etme ve vatandaşı ezmeyi amaçlayan politikalarının bir uzantısı olan niyet mektubu ve buna bağlı olarak hazırlanan 2007 yılı bütçesi; bu haliyle ülkemizin bütçesi olmaktan çıkmış, tüccar zihniyetli IMF’nin bütçesi olduğu haykırıldı.