BAŞBAKAN SAMİMİ İSE AKP TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRSİN!

                                           

 

Anayasanın 66. Maddesinde, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” şeklinde ifadesini bulan milli kimlik tanımının, “etnik ayrımcı” bir yaklaşım olduğunu iddia eden Başbakan ve AKP iktidarı; her fırsatta, bunun yerine Türkiyelilik ya da Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı tanımının kullanılması gerektiğini savunuyordu.

Nitekim AKP, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na verdiği son teklifte de mevcut kimlik tanımını kaldırmış ve sadece vatandaşlık hukukunu belirterek, aidiyeti Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı olarak vurgulamış durumda.

Devletimizin hüviyetini ifade eden milli kimlik yok!

Anayasa’nın ruhu yok, kimliği yok, karakteri yok!

Binlerce yıllık tarihi geçmiş, ödenmiş bedeller, tarihe iz bırakmış onlarca medeniyet ve kurulmuş onlarca Devlet de; aslında gerçekliği olmayan ve Fransız La Fontaine’in  hayal gücünden süzülerek gelmiş masallardanmış…

İnandığınız ile yazdıklarınız ve söyledikleriniz bir değilse; çakılırsınız bir yerlerinizin üstüne!

Eğer takiyyeci iseniz;

Eğer yalan söylerken yüzünüz kızarmıyorsa ve hedefinize ulaşmak için gerektiğinde herşeyi feda edebilecek bir cibilliyete sahipseniz;

Daha önceleri de milli kimlik tanımı konusunda sayın Başbakanın ve partisinin tenakuzlarına dikkat çekilmişti.

“Tüzük-4.1 - AK PARTİ; Türk Milleti”nin en önemli yönetim kazanımının, Cumhuriyet olduğuna

Tüzük-4.11- AK PARTİ; aileyi Türk toplumunun temeli kabul eder.”

YİNE AKP’NİN PARTİ PROGRAMININ DEĞİŞİK YERLERİNDE 10 KEZ “TÜRK” İBARESİ GEÇİYOR:

Partimiz Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmanın en önemli vasıtası olarak algılar ve bunu toplumsal barışın bir unsuru olarak görür.

Uluslararası bilgi birikimi ve tecrübenin transferinde önemli rol oynayan yabancı sermayenin, Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacağına inanır.

Üretimde kalitenin ve verimliliğin artırılması için Türk firmalarının uluslararası kalite standartlarında üretim yapmasını özendirecektir.

Yurt dışında ‘Türk ürünü’ imajının yaygınlaştırılması için firmaları teşvik edecektir.

Bilim ve teknoloji atılım projesi; katma değeri yüksek yeni ürün, hizmet ve sistemleri Türk ekonomisine ve sanayisine kazandıracak biçimde hayata geçirilecektir.

Madde-VI-DIŞ POLİTİKA

Orta-Doğu’da akan kan, tüm dünya kamuoyunu olduğu gibi bu bölge ile yakın kültürel ve tarihi ilişkileri olan Türk halkını da üzmekte ve endişeye sevk etmektedir.

Türk dış politikasının geleneksel Atlantik ve Avrupa boyutlarının yanında, Avrasya eksenli bir politikanın da geliştirilmesi yolundaki çabaları sürdürecektir.

Görüyor musunuz?

Gerek parti tüzüğünde ve gerekse parti programında defalarca kez dile getirilen TÜRK ibaresi; ülkemizdeki bir etnisitenin adına değil; bu topraklar üzerinde yaşayan insanların üst kimliğine ve Devletimizin hüviyetine işaret etmektedir.

Fakat şimdiki tutumları gösteriyor ki;

Ya da Sayın Erdoğan farkında olmadan, birileri, mevcut tüzüğü ve programı AKP’ye itelemiş!

Ya da Sayın Başbakan, ne versem yiyorlar nasıl olsa, anlayışında.

Allah ıslah etsin mi diyelim;

Hayırlısı…