OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİM YAPILMASINA RAĞMEN ÖĞRETMEN İHTİYACI ÇOK BÜYÜK! ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 69 BİN 326, NORM KADRO AÇIĞI 109 BİN 616.

PEDAGOJİK FORMASYONU OLMAYAN İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNLARI, AÇIK ÖĞRETİM MEZUNLARI BU ÜLKEDE ÖĞRETMENLİK YAPIYOR!

Türk Eğitim-Sen olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Türkiye’de ücretli öğretmenlerin sayısını araştırdık. Her yıl yaptığımız bu araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlar yine çarpıcı. Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine, Eylül ayından itibaren de seyreltilmiş sınıflarda sadece belli kademelerde yüz yüze eğitim yapılmasına rağmen, 81 İl Valiliğinden gelen rakamlara göre ülkemizde ücretli öğretmen sayısı 69 bin 326’dır.

İSTANBUL’DA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI, 21 BİN 375’TİR. BÖYLECE İSTANBUL EN YÜKSEK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISINA SAHİP İLİMİZDİR.

En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip il bu yıl da İstanbul’dur. İstanbul’da ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375’e yükselmiştir. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaptığımız araştırmada İstanbul’da görev yapan ücretli öğretmen sayısı 20 bin 902 idi. Dolayısıyla bir yıl içinde İstanbul’da ücretli öğretmen sayısındaki artış 473 oldu.  

İstanbul’u, 4 bin 437 ile Ankara, Ankara’yı da 2 bin 891 ile Bursa takip etmektedir.  Ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu diğer iller ise şunlardır: İzmir 2 bin 442, Kocaeli 2 bin 65, Şanlıurfa 2 bin 42, Antalya 1.742, Gaziantep 1.734, Diyarbakır 1.417, Van 1.376, Tekirdağ 1.211, Mersin 1.186, Adana 1.180,  Konya 1.169, Hatay 1.060.

69 BİN 326 ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN 7 BİN 777’Sİ ÖN LİSANS MEZUNUDUR.

Bu araştırmada en dikkat çekici noktalardan birisi ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarıdır. Öğretmenlerin ehil, bilgi birikimi yüksek, eğitimin kalitesini artıracak donanımda olması beklenirken, ne yazık ki ücretli öğretmen görevlendirmesinde zaman zaman bu kriterler aşılabilmektedir. Öyle ki 69 bin 326 ücretli öğretmenin sadece 28 bin 154’ü eğitim fakültesi mezunudur. İki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren, dolayısıyla pedagojik formasyona sahip olmayan, öğretmenlik bilgi ve becerisinden uzak ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 81 ilde 7 bin 777’dir. Eğitim fakültesi hariç lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı ise 33 bin 395’dir.

İstanbul’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 4 bin 135’i eğitim fakültesi, 13 bin 388’i lisans, 3 bin 852’si ön lisans mezunudur. Ankara’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 2 bin 279’u  eğitim fakültesi, 1.893’ü lisans, 265’i ön lisans mezunudur. İzmir’de görev yapan ücretli öğretmenlerin 666’sı eğitim fakültesi, 1.441’i lisans, 335’i ön lisans mezunudur. Antalya’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 768’i eğitim fakültesi, 723’ü lisans, 251’i ön lisans mezunudur. Van’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 723’ü eğitim fakültesi, 557’si lisans, 96’sı ön lisans mezunudur. Yine Denizli’de görev yapan ücretle öğretmenlerin 260’ı eğitim fakültesi, 299’u lisans, 93’ü ön lisans mezunudur.

ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK KARS’TA ÇALIŞTIRILAN 2 ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN İKİSİ DE ÖN LİSANS MEZUNU! OYSA ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANI UZMANLIK GEREKTİRİYOR.

Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde dahi ön lisans mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı Bursa’da 66, İzmir’de 60, Ankara’da 58’dir.

Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı bazı illerimizde eğitim fakültesi mezunu ya da lisans mezunu ücretli öğretmenlerden fazladır. 

İstanbul’da ücretli zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapan ücretli öğretmenlerin 1.568’i ön lisans mezunu iken, sadece 471’i eğitim fakültesi mezunudur. İstanbul’da görev yapan ücretli zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenlerinin 2 bin 635’i lisans mezunudur. Kars’ta da şöyle nahoş bir durum söz konusudur: Kars’ta zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren bir tane bile eğitim fakültesi ve lisans mezunu ücretli öğretmen yokken, 2 tane ön lisans mezunu ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Böylesi önemli bir alanda Kars’ta görev yapan 2 ücretli öğretmeninin ikisinin de ön lisans mezunu olması dikkat çekicidir.

81 İLDE NORM KADRO AÇIĞI TAM TAMINA 109 BİN 616.

81 il valiliğinden gelen verilere göre ise ülkemizde norm kadro açığı uzaktan eğitime geçilmesine rağmen 109 bin 616’dır. Buna göre bazı illerimizde norm kadro açıkları şu şekildedir: Adana’da 2 bin 74 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 1.180’dir. Afyonkarahisar’da 1.283 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 446’dır. Ankara’da norm kadro açığı 4 bin 975 iken, ücretli öğretmen sayısı 4 bin 437’dir. Bursa’da norm kadro açığı 4 bin 774 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 891’dir. İstanbul’da 34 bin 387 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375’tir. Manisa’da norm kadro açığı 1.953 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.022’dir. Kocaeli’nde 2 bin 794 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 65’tir. Konya’da 2 bin 164 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 1.169’dur. Şanlıurfa’da norm kadro ihtiyacı 3 bin 481 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 42’dir.  Tekirdağ’da norm kadro ihtiyacı 1.898 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.211’dir.  Diyarbakır’da norm kadro ihtiyacı 1.885 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.417’dir. Van’da norm kadro ihtiyacı 2 bin 110 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.376’dır. Görüldüğü üzere birçok ilimizde ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacını bile kapatmamaktadır. Bu da ülkemizde öğretmen açığının boyutlarını gözler önüne sermektedir. Hemen hemen tüm illerimizde öğretmen açığı kadrolu öğretmenlerin branş dışında derse girmeleriyle de kapatılmaktadır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, pandemi koşullarına rağmen ücretli öğretmen sayısının 69 bin 326 olduğuna vurgu yaparak, herhangi bir önlem alınmazsa ücretli öğretmenliğin asal istihdam haline geleceğini bildirdi.

Geylan şunları kaydetti: “Bilindiği gibi ülkemizde 16 Mart 2020 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime ara verildi, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle de EBA TV üzerinden canlı ders anlatımıyla uzaktan eğitime geçildi. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte de okullarda belli zaman aralıklarında kademeli eğitim mümkün olabildi. Yani okullar tüm sınıflar itibariyle açılmadı. Buna rağmen ülkemizde görevlendirilen ücretli öğretmen sayısının 69 bin 326 olduğunu tespit ettik. Şayet pandemi koşulları olmasaydı, tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitim yapılabilseydi, demek ki ücretli öğretmen sayımız belki de 100 bini aşacaktı. Yine aynı durum norm kadro açığında da görülmektedir. Ülkemizde norm kadro ihtiyacının 109 bin 616 olması, hatta bu açığın bazı illerde ücretli öğretmen sayısının dahi üzerinde olması öğretmen açığımızın 20 bin atama ile giderilemeyeceğini göstermektedir.

Peki kimdir ücretli öğretmenler? Kadroda açık bulunması durumunda ders karşılığı görevlendirilen öğretmenlerdir. Dolayısıyla ücretli öğretmenler, girdiği ders başına ücret almaktadır yani haftalık 10 saat derse giriyorsa ücreti aylık 40 saat üzerinden ödenmektedir. Dolayısıyla ücretli öğretmenlerin ay sonunda aldığı maaş asgari ücreti bile bulmamaktadır. Bu öğretmenler, hiçbir hak ve güvenceye sahip değillerdir. Okulun ihtiyacı yoksa ücretli öğretmen ile yolları ayrılır. Şunu da söyleyelim: Bu öğretmenlerin eğitim fakültesi mezunu olması ya da pedagojik formasyona sahip olması da önemli değildir. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, açık öğretim mezunları da okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapabilmektedir. Bu durum da hem eğitimin kalitesini, hem de öğretmenlik mesleğinin standardını düşürmektedir.  Koşullar böyleyken, yapılması gereken öğretmen açığını ücretli öğretmen görevlendirmesiyle değil, kadrolu atama ile gidermektir.

Oysa Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapması gereken ücretli öğretmen alımını tamamen kaldırmak, tüm öğretmenleri kadrolu olarak atamaktır. Hem ücretli öğretmen sayısı hem gelecek dönemde telafi programlarının yapılması hem de haziran ayında emekli olacakları dikkate aldığımızda öğretmen açığımızın aslında 109 bin 616 rakamının çok üzerinde olduğu görülecektir. Bu nedenle sağlıklı bir planlama dahilinde öğretmen atamaları yapılmalı ve öğretmen açığı mutlaka kapatılmalıdır. MEB bu koşullarda 2021 yılı için 20 bin değil, en azından ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapmalıdır. 2021 yılı için talebimiz, ek 60 bin ilave öğretmen ataması yapılmasıdır.”

 

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN
2020-2021 YILLARI ÜCRETLİ GÖREVLENDİRİLEN  ÖĞRETMEN SAYILARI
  (MERKEZ VE İLÇELER DAHİL)    
Eğitim Fakültesi Mezunu Sayısı Lisans Mezunu Sayısı (Eğitim Fakültesi Hariç) Önlisans Mezunu Sayısı   Toplam Norm Kadro İHTİYACI  ADANA  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  48 13 23 84 70 SINIF ÖĞRETMENİ  186 67 0 253 40 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  46 49 0 95 298 BRANŞ ÖĞRETMENİ  358 352 38 748 1666 TOPLAM  638 481 61 1180 2074 ADIYAMAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  40 0 1 41 4 SINIF ÖĞRETMENİ  139 28 1 168 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  17 3 0 20 51 BRANŞ ÖĞRETMENİ  47 39 1 87 412 TOPLAM  243 70 3 316 467 AFYONKARAHİSAR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  52 11 5 68 43 SINIF ÖĞRETMENİ  58 61 0 119 69 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  24 24 0 48 102 BRANŞ ÖĞRETMENİ  56 136 19 211 1069 TOPLAM  190 232 24 446 1283 AĞRI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  71 0 0 71 24 SINIF ÖĞRETMENİ  197 201 0 398 188 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  15 12 0 27 89 BRANŞ ÖĞRETMENİ  67 120 0 187 874 TOPLAM  350 333 0 683 1175 AKSARAY OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  23 1 0 24 4 SINIF ÖĞRETMENİ  40 0 0 40 15 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  12 18 0 30 40 BRANŞ ÖĞRETMENİ  50 40 0 90 236 TOPLAM  125 59 0 184 295 AMASYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  10 6 1 17 2 SINIF ÖĞRETMENİ  23 10 0 33 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  1 1 0 2 97 BRANŞ ÖĞRETMENİ  53 20 8 81 65 TOPLAM  87 37 9 133 164 ANKARA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  32 6 8 46 33 SINIF ÖĞRETMENİ  521 221 3 745 187 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  516 557 58 1131 1438 BRANŞ ÖĞRETMENİ  1210 1109 196 2515 3317 TOPLAM  2279 1893 265 4437 4975 ANTALYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  51 39 10 100   SINIF ÖĞRETMENİ  181 43 7 231   ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  207 182 30 419   BRANŞ ÖĞRETMENİ  329 459 204 992   TOPLAM  768 723 251 1742 1727 ARDAHAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  2 0 4 6 8 SINIF ÖĞRETMENİ  22 6 0 28 13 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 0 0 0 0 BRANŞ ÖĞRETMENİ  15 22 14 51 223 TOPLAM  39 28 18 85 244 ARTVİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  8 6 3 17 13 SINIF ÖĞRETMENİ  21 18 0 39 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  9 9 10 28 67 BRANŞ ÖĞRETMENİ  20 38 14 72 129 TOPLAM  58 71 27 156 209 AYDIN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  43 3 4 50 15 SINIF ÖĞRETMENİ  34 8 0 42 4 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  67 78 9 154 239 BRANŞ ÖĞRETMENİ  105 123 55 283 643 TOPLAM  249 212 68 529 901 BALIKESİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  38 3 9 50 41 SINIF ÖĞRETMENİ  52 16 0 68 63 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  92 42 10 144 353 BRANŞ ÖĞRETMENİ  120 155 29 304 720 TOPLAM  302 216 48 566 1177 BARTIN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  7 7 0 14 5 SINIF ÖĞRETMENİ  18 2 0 20 14 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  5 11 6 22 78 BRANŞ ÖĞRETMENİ  12 46 5 63 146 TOPLAM  42 66 11 119 243 BATMAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  32 4 12 48 7 SINIF ÖĞRETMENİ  147 59 1 207 48 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  32 7 0 39 57 BRANŞ ÖĞRETMENİ  146 22 7 175 590 TOPLAM  357 92 20 469 702 BAYBURT OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 0 0 3   SINIF ÖĞRETMENİ  17 2 0 19   ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  4 2 0 6   BRANŞ ÖĞRETMENİ  22 10 5 37   TOPLAM  46 14 5 65 120 BİLECİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  17 4 15 36 65 SINIF ÖĞRETMENİ  20 10 0 30 4 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  33 22 5 60 151 BRANŞ ÖĞRETMENİ  40 39 18 97 351 TOPLAM  110 75 38 223 571 BİNGÖL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  21 3 7 31 6 SINIF ÖĞRETMENİ  54 61 4 119 40 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  19 15 0 34 59 BRANŞ ÖĞRETMENİ  38 73 9 120 225 TOPLAM  132 152 20 304 330 BİTLİS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  23 0 58 81   SINIF ÖĞRETMENİ  158 62 1 221   ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  7 2 0 9   BRANŞ ÖĞRETMENİ  74 30 11 115   TOPLAM  262 94 70 426 612 BOLU OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 5 2 10 11 SINIF ÖĞRETMENİ  28 19 0 47 23 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  20 35 7 62 118 BRANŞ ÖĞRETMENİ  46 80 11 137 355 TOPLAM  97 139 20 256 507 BURDUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  10 7 0 17 0 SINIF ÖĞRETMENİ  9 0 0 9 2 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  23 3 0 26 85 BRANŞ ÖĞRETMENİ  14 67 0 81 169 TOPLAM  56 77 0 133 256 BURSA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  52 30 7 89 141 SINIF ÖĞRETMENİ  266 172 4 442 54 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  226 573 66 865 1406 BRANŞ ÖĞRETMENİ  416 1014 65 1495 3173 TOPLAM  960 1789 142 2891 4774 ÇANAKKALE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  18 2 4 24 18 SINIF ÖĞRETMENİ  40 12 1 53 10 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  39 67 13 119 216 BRANŞ ÖĞRETMENİ  58 106 23 187 267 TOPLAM  155 187 41 383 511 ÇANKIRI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  4 1 0 5 8 SINIF ÖĞRETMENİ  33 15 0 48 19 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  13 12 2 27 70 BRANŞ ÖĞRETMENİ  9 19 4 32 162 TOPLAM  59 47 6 112 259 ÇORUM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  0 0 7 7   SINIF ÖĞRETMENİ  49 0 0 49   ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  10 19 0 29   BRANŞ ÖĞRETMENİ  33 43 2 78   TOPLAM  92 62 9 163 231 DENİZLİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  36 5 5 46 24 SINIF ÖĞRETMENİ  33 15 0 48 43 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  76 75 17 168 439 BRANŞ ÖĞRETMENİ  115 204 71 390 975 TOPLAM  260 299 93 652 1481 DİYARBAKIR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  47 38 68 153 190 SINIF ÖĞRETMENİ  290 200 133 623 920 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  20 35 18 73 85 BRANŞ ÖĞRETMENİ  420 130 18 568 690 TOPLAM  777 403 237 1417 1885 DÜZCE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  31 4 17 52 37 SINIF ÖĞRETMENİ  41 23 0 64 13 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  28 58 38 124 151 BRANŞ ÖĞRETMENİ  34 80 0 114 467 TOPLAM  134 165 55 354 668 EDİRNE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  17 9 11 37 29 SINIF ÖĞRETMENİ  47 17 1 65 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  22 19 5 46 122 BRANŞ ÖĞRETMENİ  70 38 10 118 260 TOPLAM  156 83 27 266 411 ELAZIĞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  17 7 21 45 45 SINIF ÖĞRETMENİ  49 46 2 97 74 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  6 9 1 16 58 BRANŞ ÖĞRETMENİ  63 75 8 146 476 TOPLAM  135 137 32 304 653 ERZİNCAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  6 3 6 15 0 SINIF ÖĞRETMENİ  35 21 1 57 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 0 0 0 0 BRANŞ ÖĞRETMENİ  35 44 8 87 203 TOPLAM  76 68 15 159 203 ERZURUM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  40 7 17 64 29 SINIF ÖĞRETMENİ  154 73 6 233 103 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  23 17 1 41 64 BRANŞ ÖĞRETMENİ  152 202 24 378 675 TOPLAM  369 299 48 716 871 ESKİŞEHİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  9 5 4 18 14 SINIF ÖĞRETMENİ  21 12 1 34 14 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  24 21 0 45 84 BRANŞ ÖĞRETMENİ  75 134 18 227 385 TOPLAM  129 172 23 324 497 GAZİANTEP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  137 11 64 212 118 SINIF ÖĞRETMENİ  785 105 0 890 478 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  54 17 0 71 181 BRANŞ ÖĞRETMENİ  307 162 92 561 2270 TOPLAM  1283 295 156 1734 3047 GİRESUN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  20 1 0 21 10 SINIF ÖĞRETMENİ  34 16 1 51 32 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  42 9 6 57 32 BRANŞ ÖĞRETMENİ  57 31 8 96 90 TOPLAM  153 57 15 225 164 GÜMÜŞHANE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  4 0 0 4 0 SINIF ÖĞRETMENİ  32 3 0 35 9 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  4 1 0 5 16 BRANŞ ÖĞRETMENİ  20 21 4 45 131 TOPLAM  60 25 4 89 156 HAKKARİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 2 31 36 14 SINIF ÖĞRETMENİ  120 34 0 154 110 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  2 9 0 11 37 BRANŞ ÖĞRETMENİ  90 98 9 197 411 TOPLAM  215 143 40 398 572 HATAY OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  91 12 1 104 39 SINIF ÖĞRETMENİ  304 68 0 372 170 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  75 67 2 144 113 BRANŞ ÖĞRETMENİ  241 163 36 440 1545 TOPLAM  711 310 39 1060 1867 IĞDIR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  12 0 12 24 21 SINIF ÖĞRETMENİ  83 16 1 100 61 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  14 10 0 24 78 BRANŞ ÖĞRETMENİ  44 7 8 59 286 TOPLAM  153 33 21 207 446 ISPARTA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  26 4 1 31 28 SINIF ÖĞRETMENİ  48 24 0 72 57 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  33 14 1 48 121 BRANŞ ÖĞRETMENİ  120 67 5 192 537 TOPLAM  227 109 7 343 743 İSTANBUL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  228 134 418 780 1222 SINIF ÖĞRETMENİ  869 2925 125 3919 2753 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  471 2635 1568 4674 6351 BRANŞ ÖĞRETMENİ  2567 7694 1741 12002 24061 TOPLAM  4135 13388 3852 21375 34387 İZMİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  52 36 22 110 44 SINIF ÖĞRETMENİ  203 132 3 338 86 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  135 519 60 714 781 BRANŞ ÖĞRETMENİ  276 754 250 1280 1504 TOPLAM  666 1441 335 2442 2415 KAHRAMANMARAŞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  63 4 1 68 26 SINIF ÖĞRETMENİ  199 12 0 211 108 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  87 11 0 98 138 BRANŞ ÖĞRETMENİ  151 46 5 202 1003 TOPLAM  500 73 6 579 1275 KARABÜK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  6 1 0 7 1 SINIF ÖĞRETMENİ  4 4 0 8 3 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  4 13 0 17 52 BRANŞ ÖĞRETMENİ  21 30 1 52 102 TOPLAM  35 48 1 84 158 KARAMAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  9 1 5 15 15 SINIF ÖĞRETMENİ  32 15 1 48 48 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  27 19 1 47 47 BRANŞ ÖĞRETMENİ  23 37 9 69 69 TOPLAM  91 72 16 179 179 KARS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  5 14 19 38 38 SINIF ÖĞRETMENİ  31 79 5 115 115 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 0 2 2 2 BRANŞ ÖĞRETMENİ  44 112 7 163 163 TOPLAM  80 205 33 318 318 KASTAMONU OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  10 1 1 12 0 SINIF ÖĞRETMENİ  37 10 0 47 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  29 18 4 51 101 BRANŞ ÖĞRETMENİ  20 35 14 69 178 TOPLAM  96 64 19 179 279 KAYSERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  18 2 1 21 0 SINIF ÖĞRETMENİ  123 18 0 141 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  126 46 0 172 298 BRANŞ ÖĞRETMENİ  215 263 6 484 1191 TOPLAM  482 329 7 818 1489 KIRIKKALE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 0 1 4 14 SINIF ÖĞRETMENİ  9 5 0 14 7 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  14 27 36 77 110 BRANŞ ÖĞRETMENİ  25 50 14 89 320 TOPLAM  51 82 51 184 451 KIRKLARELİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  38 10 38 86 89 SINIF ÖĞRETMENİ  52 22 1 75 39 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  28 35 22 85 146 BRANŞ ÖĞRETMENİ  78 56 11 145 376 TOPLAM  196 123 72 391 650 KIRŞEHİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  1 1 0 2 2 SINIF ÖĞRETMENİ  2 3 0 5 5 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 2 0 2 2 BRANŞ ÖĞRETMENİ  10 8 0 18 18 TOPLAM  13 14 0 27 27 KİLİS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  19 0 4 23 29 SINIF ÖĞRETMENİ  65 9 0 74 92 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  2 15 0 17 23 BRANŞ ÖĞRETMENİ  75 21 0 96 130 TOPLAM  161 45 4 210 274 KOCAELİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  109 19 65 193 175 SINIF ÖĞRETMENİ  195 226 0 421 141 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  121 348 39 508 653 BRANŞ ÖĞRETMENİ  360 531 52 943 1825 TOPLAM  785 1124 156 2065 2794 KONYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  46 17 6 69 33 SINIF ÖĞRETMENİ  193 78 2 273 123 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  144 43 3 190 265 BRANŞ ÖĞRETMENİ  234 376 27 637 1743 TOPLAM  617 514 38 1169 2164 KÜTAHYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  36 7 2 45 24 SINIF ÖĞRETMENİ  40 17 0 57 14 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  86 44 10 140 223 BRANŞ ÖĞRETMENİ  60 72 21 153 437 TOPLAM  222 140 33 395 698 MALATYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  6 3 4 13 9 SINIF ÖĞRETMENİ  30 23 0 53 20 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  5 35 0 40 71 BRANŞ ÖĞRETMENİ  92 68 11 171 179 TOPLAM  133 129 15 277 279 MANİSA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  47 21 19 87 63 SINIF ÖĞRETMENİ  135 42 2 179 112 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  123 159 15 297 533 BRANŞ ÖĞRETMENİ  159 269 31 459 1245 TOPLAM  464 491 67 1022 1953 MARDİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  75 4 24 103   SINIF ÖĞRETMENİ  308 39 0 347   ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  16 12 12 40   BRANŞ ÖĞRETMENİ  120 73 12 205   TOPLAM  519 128 48 695 1196 MERSİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  39 4 1 44 26 SINIF ÖĞRETMENİ  151 9 0 160 103 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  244 76 0 320 617 BRANŞ ÖĞRETMENİ  493 103 66 662 1503 TOPLAM  927 192 67 1186 2249 MUĞLA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  37 7 21 65 13 SINIF ÖĞRETMENİ  95 56 0 151 37 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  47 72 23 142 289 BRANŞ ÖĞRETMENİ  88 171 45 304 817 TOPLAM  267 306 89 662 1156 MUŞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  12 21 21 54 30 SINIF ÖĞRETMENİ  111 202 21 334 145 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  3 10 0 13 37 BRANŞ ÖĞRETMENİ  49 89 8 146 633 TOPLAM  175 322 50 547 845 NEVŞEHİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  13 8 0 21 7 SINIF ÖĞRETMENİ  16 12 0 28 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  21 30 0 51 103 BRANŞ ÖĞRETMENİ  22 45 3 70 116 TOPLAM  72 95 3 170 226 NİĞDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  15 2 2 19 18 SINIF ÖĞRETMENİ  26 20 1 47 32 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  26 30 6 62 71 BRANŞ ÖĞRETMENİ  35 17 6 58 412 TOPLAM  102 69 15 186 533 ORDU OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  21 2 1 24 14 SINIF ÖĞRETMENİ  49 23 0 72 33 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  99 23 1 123 195 BRANŞ ÖĞRETMENİ  55 44 13 112 283 TOPLAM  224 92 15 331 525 OSMANİYE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  19 0 0 19 12 SINIF ÖĞRETMENİ  49 1 0 50 50 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  21 14 0 35 110 BRANŞ ÖĞRETMENİ  41 71 8 120 648 TOPLAM  130 86 8 224 820 RİZE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  9 3 4 16 12 SINIF ÖĞRETMENİ  32 10 0 42 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  21 76 15 112 171 BRANŞ ÖĞRETMENİ  31 66 18 115 223 TOPLAM  93 155 37 285 406 SAKARYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  39 15 11 65 64 SINIF ÖĞRETMENİ  122 67 2 191 108 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  68 188 40 296 392 BRANŞ ÖĞRETMENİ  209 203 3 415 907 TOPLAM  438 473 56 967 1471 SAMSUN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  11 2 16 29 15 SINIF ÖĞRETMENİ  48 30 0 78 23 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  2 24 0 26 121 BRANŞ ÖĞRETMENİ  107 35 16 158 350 TOPLAM  168 91 32 291 509 SİİRT OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  9 5 56 70 62 SINIF ÖĞRETMENİ  120 84 67 271 111 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  10 3 0 13 10 BRANŞ ÖĞRETMENİ  83 52 11 146 377 TOPLAM  222 144 134 500 560 SİNOP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  4 2 0 6 6 SINIF ÖĞRETMENİ  15 6 0 21 9 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  25 28 1 54 106 BRANŞ ÖĞRETMENİ  16 29 6 51 159 TOPLAM  60 65 7 132 280 SİVAS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  21 3 8 32 0 SINIF ÖĞRETMENİ  68 36 2 106 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  32 11 1 44 86 BRANŞ ÖĞRETMENİ  49 55 1 105 182 TOPLAM  170 105 12 287 268 ŞANLIURFA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  66 69 78 213 93 SINIF ÖĞRETMENİ  736 377 8 1121 554 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  58 10 2 70 150 BRANŞ ÖĞRETMENİ  372 247 19 638 2684 TOPLAM  1232 703 107 2042 3481 ŞIRNAK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  16 5 77 98 47 SINIF ÖĞRETMENİ  184 170 48 402 195 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  7 8 0 15 50 BRANŞ ÖĞRETMENİ  63 103 2 168 698 TOPLAM  270 286 127 683 990 TEKİRDAĞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  17 27 23 67 136 SINIF ÖĞRETMENİ  105 168 2 275 194 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  71 243 47 361 395 BRANŞ ÖĞRETMENİ  134 336 38 508 1173 TOPLAM  327 774 110 1211 1898 TOKAT OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  10 2 0 12 15 SINIF ÖĞRETMENİ  35 0 1 36 35 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  12 9 1 22 103 BRANŞ ÖĞRETMENİ  71 53 6 130 645 TOPLAM  128 64 8 200 798 TRABZON OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  31 6 4 41 22 SINIF ÖĞRETMENİ  56 7 2 65 26 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  64 129 2 195 229 BRANŞ ÖĞRETMENİ  113 157 8 278 329 TOPLAM  264 299 16 579 606 TUNCELİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  0 1 4 5 2 SINIF ÖĞRETMENİ  24 3 0 27 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 4 0 4 13 BRANŞ ÖĞRETMENİ  4 14 5 23 7 TOPLAM  28 22 9 59 22 UŞAK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  4 2 0 6 0 SINIF ÖĞRETMENİ  17 3 0 20 1 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  12 14 2 28 57 BRANŞ ÖĞRETMENİ  40 42 12 94 174 TOPLAM  73 61 14 148 232 VAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  55 112 45 212 81 SINIF ÖĞRETMENİ  449 201 19 669 376 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  28 80 6 114 105 BRANŞ ÖĞRETMENİ  191 164 26 381 1548 TOPLAM  723 557 96 1376 2110 YALOVA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 2 4 9 28 SINIF ÖĞRETMENİ  24 13 1 38 1 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  24 44 10 78 116 BRANŞ ÖĞRETMENİ  46 59 10 115 223 TOPLAM  97 118 25 240 368 YOZGAT OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  9 0 0 9 7 SINIF ÖĞRETMENİ  34 1 0 35 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  7 5 0 12 64 BRANŞ ÖĞRETMENİ  10 19 1 30 290 TOPLAM  60 25 1 86 361 ZONGULDAK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  14 5 3 22 12 SINIF ÖĞRETMENİ  26 8 1 35 0 ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  29 81 4 114 207 BRANŞ ÖĞRETMENİ  55 40 10 105 226 TOPLAM  124 134 18 276 445   GENEL TOPLAM  28154 33395 7777 69326 109616

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ GÖREVLENDİRİLEN  ÖĞRETMEN SAYILARI 
(MERKEZ VE İLÇELER DAHİL) No   
Eğitim Fakültesi Mezunu Sayısı Lisans Mezunu Sayısı (Eğitim Fakültesi Hariç) Önlisans Mezunu Sayısı   Toplam Norm Kadro İHTİYACI  1 ADANA  638 481 61 1180 2074 2 ADIYAMAN 243 70 3 316 467 3 AFYONKARAHİSAR 190 232 24 446 1283 4 AĞRI 350 333 0 683 1175 5 AKSARAY 125 59 0 184 295 6 AMASYA 87 37 9 133 164 7 ANKARA 2279 1893 265 4437 4975 8 ANTALYA 768 723 251 1742 1727 9 ARDAHAN 39 28 18 85 244 10 ARTVİN 58 71 27 156 209 11 AYDIN 249 212 68 529 901 12 BALIKESİR 302 216 48 566 1177 13 BARTIN 42 66 11 119 243 14 BATMAN 357 92 20 469 702 15 BAYBURT 46 14 5 65 120 16 BİLECİK 110 75 38 223 571 17 BİNGÖL 132 152 20 304 330 18 BİTLİS 262 94 70 426 612 19 BOLU 97 139 20 256 507 20 BURDUR 56 77 0 133 256 21 BURSA 960 1789 142 2891 4774 22 ÇANAKKALE 155 187 41 383 511 23 ÇANKIRI 59 47 6 112 259 24 ÇORUM 92 62 9 163 231 25 DENİZLİ 260 299 93 652 1481 26 DİYARBAKIR 777 403 237 1417 1885 27 DÜZCE 134 165 55 354 668 28 EDİRNE 156 83 27 266 411 29 ELAZIĞ 135 137 32 304 653 30 ERZİNCAN 76 68 15 159 203 31 ERZURUM 369 299 48 716 871 32 ESKİŞEHİR 129 172 23 324 497 33 GAZİANTEP 1283 295 156 1734 3047 34 GİRESUN 153 57 15 225 164 35 GÜMÜŞHANE 60 25 4 89 156 36 HAKKARİ 215 143 40 398 572 37 HATAY 711 310 39 1060 1867 38 IĞDIR 153 33 21 207 446 39 ISPARTA 227 109 7 343 743 40 İSTANBUL 4135 13388 3852 21375 34387 41 İZMİR 666 1441 335 2442 2415 42 KAHRAMANMARAŞ 500 73 6 579 1275 43 KARABÜK 35 48 1 84 158 44 KARAMAN 91 72 16 179 179 45 KARS 80 205 33 318 318 46 KASTAMONU 96 64 19 179 279 47 KAYSERİ 482 329 7 818 1489 48 KIRIKKALE 51 82 51 184 451 49 KIRKLARELİ 196 123 72 391 650 50 KIRŞEHİR 13 14 0 27 27 51 KİLİS 161 45 4 210 274 52 KOCAELİ 785 1124 156 2065 2794 53 KONYA 617 514 38 1169 2164 54 KÜTAHYA 222 140 33 395 698 55 MALATYA 133 129 15 277 279 56 MANİSA 464 491 67 1022 1953 57 MARDİN 519 128 48 695 1196 58 MERSİN 927 192 67 1186 2249 59 MUĞLA 267 306 89 662 1156 60 MUŞ 175 322 50 547 845 61 NEVŞEHİR 72 95 3 170 226 62 NİĞDE 102 69 15 186 533 63 ORDU 224 92 15 331 525 64 OSMANİYE 130 86 8 224 820 65 RİZE 93 155 37 285 406 66 SAKARYA 438 473 56 967 1471 67 SAMSUN 168 91 32 291 509 68 SİİRT 222 144 134 500 560 69 SİNOP 60 65 7 132 280 70 SİVAS 170 105 12 287 268 71 ŞANLIURFA 1232 703 107 2042 3481 72 ŞIRNAK 270 286 127 683 990 73 TEKİRDAĞ 327 774 110 1211 1898 74 TOKAT 128 64 8 200 798 75 TRABZON 264 299 16 579 606 76 TUNCELİ 28 22 9 59 22 77 UŞAK 73 61 14 148 232 78 VAN 723 557 96 1376 2110 79 YALOVA 97 118 25 240 368 80 YOZGAT 60 25 1 86 361 81 ZONGULDAK 124 134 18 276 445   GENEL TOPLAM  28154 33395 7777 69326 109616