ÖĞRETMEN VE DİĞER EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARINA, BURSLULUK SINAVINDA AYRILAN KONTENJAN VE YILLIK GELİR MİKTARI ARTIRILMALIDIR

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının çocuklarına %5 oranında kontenjan ayrılmaktadır. Bu sınava girebilmek için ise ön şart; ailenin gelir düzeyine göre fert başına düşen yıllık gelir tutarının Bakanlığınızca her yıl belirlenen limitin altında kalması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve asıl amacı yoksul ve başarılı öğrencilere maddi bir katkı sağlamak olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında yoksul olma kriteri özellikle öğretmen çocukları için söz konusu olamamaktadır. Sınava girebilmek için ön koşul olarak aranan fert başına düşen yıllık gelir miktarından dolayı, özellikle öğretmen çocukları bu sınırın üzerinde kaldığı için sınava başvuru yapamamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nca bu uygulamadan vazgeçmeli, tüm eğitim çalışanlarının çocuklarının bursluluk imkânlarından faydalanabilmesi için düzenleme yapmalıdır. Her ikisi de çalışan anne ve babası öğretmen olan ailelerin çocuk sayısı az ise fert başına düşen yıllık gelir miktarı belirlenen limitin üzerinde kalmaktadır. Bu durumda olan öğretmen çocuklarının da sınava girebilmesi için öğretmenlere mahsus limit miktarının yükseltilmesi veya bakanlığınız kadrolarında çalışan tüm eğitim çalışanları bu limitten muaf tutulmalıdır. Kamuoyunda, gelir beyan etmeyen veya gelirini düşük gösteren meslek gruplarının çocuklarının burs aldıkları ve yurtlara kayıt yaptırdıkları da unutulmamalıdır.

Ayrıca, bursluluk sınavına ilişkin yönetmelikte öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının çocuklarına tanınan %5’lik kontenjan miktarının da artırılması gerekmektedir. Kamu kurumları içerisinde çalışan sayısı bakımından en çok çalışan personelin Milli Eğitim Bakanlığı’nda bulunduğu ve bu sayının bir milyon civarında olduğu dikkate alındığında Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının çocukları için ayrılan bu %5’lik kontenjan miktarının da artırılması gerekecektir.

Bu bağlamda; Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında;

1-Bursluluk sınavında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının çocukları için ayrılan %5 ‘lik kontenjan miktarının artırılması,

2-Sınava girebilmek için ön şart olarak aranan fert başına düşen yıllık gelir miktarının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının çocukları için yükseltilmesi veya öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının bu şarttan muaf tutulması gerekmektedir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.