İKTİDARIN İCRAATLARINI SAVUNMAK SENDİKACILIK DEĞİLDİR.

KONCUK: MEMUR İNİM İNİM İNLERKEN,  İKTİDARIN İCRAATLARINI SAVUNMAK SENDİKACILIK DEĞİLDİR.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2015 Nisan ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Nisan 2015 fiyatlarına göre yapılan araştırmada; çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.096,64 TL olarak hesaplanırken, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.276,86 Lira olarak belirlendi.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %1,37 oranında arttığını gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre %0,81 oranında yükseldi ve 1.616,61 Lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2015 yılı Nisan ayında 1.697,43 Lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Nisan 2015 verilerine göre günlük 35,416 TL olduğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.062,48 TL olarak hesaplandı. Nisan 2015 itibarı ile ortalama 2.297,84 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %46,24’ünü oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Nisan 2015 ortalama maaşının %27,63’üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %73,9’unu yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının % 26,1’i kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Nisan 2015 maaşından geriye yalnızca 599,74 TL kaldı.

KONCUK: MEMUR İNİM İNİM İNLERKEN,  İKTİDARIN İCRAATLARINI SAVUNMAK SENDİKACILIK DEĞİLDİR.

2015 yılı Nisan ayı Asgari Geçim endeksi verilerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Son dört ayda enflasyon yüzde 4,7 yükseldi. Memurlara verilen yüzde 3 zam enflasyon karşısında bile 1,7 eridi. 4 ay içerisinde ailenin gıda harcamaları yüzde 12,3 zamlandı. Memur maaşının yarısını yalnızca gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor. 4 kişilik ailenin insanca yaşayabilmesi için gerekli en düşük harcama miktarı 173,2 lira arttı.

Buna karşın memurlar ve kamu çalışanları altı ay için yalnızca ortalama 70 lira zam aldılar. Yani memur maaşları 4 ayda ortalama 103 lira eridi. Üstelik Temmuz ayında enflasyondan kaynaklı kayıpları da karşılanmayacak. Hal böyle iken, memurların haklarını savunsun diye toplu sözleşme masasında yetkilendirilen sözde sendikalar, iktidarın icraatlarını methetmekle meşgul; iktidarı aklamakla görevlendirilmiş gibi hareket etmektedir.” dedi.

Türkiye  Kamu-Sen’in gerçekleştirdiği 6 Aralık -4 Nisan ve 1 Mayıs mitinglerini hatırlatan Genel Başkan, “6 Aralık’ta 20 bin, 4 Nisan’da 50 bin kişiyle Ankara’da sıkıntılarımızı ve taleplerimizi haykırdık. 1 Mayıs’ta Adana’da iktidarı bir kez daha uyardık. Eylemlerimize katılımların bu derece yoğun olması, kamu görevlilerinin tepkilerinin giderek arttığını ortaya koyuyor. İktidar seçim öncesinde şapkayı önüne koymalı ve kamu görevlilerinin yıllardır yaşadığı bu mağduriyete bir son vermelidir.  Açıklanan bu rakamlar yalnızca memurlarımızın değil, emekli, işçi, asgari ücretli gibi bütün çalışan kesimlerin büyük bir ekonomik acziyet içerisine düşürüldüğünü göstermektedir. Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var ve bu toplu sözleşme ile 2016 ve 2017 maaş zamları belirlenecek. Bu dönemde, memurlarımızın sarı sendikalara itibar etmemesi ve kendilerini 2012 yılından beri sürekli zarara uğratan, maaşlarının erimesine  neden olan sendikalardan uzak durmaları için artık son günler gelmiştir. 15 Mayıs itibari ile,  yetki süreci tamamlanacaktır. Bu bakımdan aldığı zamdan memnun olmayan, maaşım eridi, alım gücüm düştü diyen, tüm kamu çalışanlarını duyarlı olmaya ve gerçek sendikalara destek vermeye davet ediyorum.” Dedi.