ARALIK AYI ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ AÇIKLANDI

 

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı 2013 Aralık ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre dört kişilik ailenin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan en düşük miktarı ifade eden “Asgari Geçim Haddi”, 3 bin 702 lira 33 kuruşa yükseldi.

Araştırmaya göre Aralık 2012’de 3 bin 523 lira 62 kuruş olan “Asgari Geçim Haddinin” son bir yılda 178,71 TL arttığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada bir memurun 657 sayılı Kanuna uygun bir şekilde görevini sürdürmesi ve sosyal hayattaki yerini alabilmesi için gerekli olan en düşük tutar olan “Yoksulluk Sınırı”, 1.853 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Bir kişinin sosyal yaşam içerisinde hayatını sürdürebilmesi için gerekli en düşük miktar olan “Açlık Sınırı” ise Kasım ayına göre %0,81 artarak 1.426 lira 65 kuruş oldu.

“Ailenin Aylık Ortalama Gıda Harcaması” 865,67 TL; “Kira Tutarı” ise 579,47 TL olarak hesaplandı. Bir ailenin yalnızca gıda ve barınma harcamaları toplamı 2013 yılı Aralık ayında 1.434,14 Lira olarak tahmin edildi.

Buna göre bir memur, Aralık ayında ortalama maaşının %71,55’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur, gıda ve kira için 1.426 TL ödedikten sonra maaşından arta kalan 570,16 TL ile ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. 

Asgari Geçim Araştırması sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: “Ocak ayı itibariyle memurlarımız, alacakları maaşın yalnızca 123 TL zamlandığı gerçeğiyle yüz yüze kalacaktır. 2014 yılında 123 lira dışında aile ve çocuk yardımı, ikramiye, ek gösterge, fazla çalışma ücreti ve tazminatlarda hiçbir iyileşme yok. Kamu çalışanlarını ve emeklilerimizi üzerinde düşünmeden, 2 günde, yangından mal kaçırırcasına attıkları imza ile ekonomik çıkmaza sürüklemişlerdir.

Ülkemizde yaşanan olaylar adım adım yaklaşan bir ekonomik krizin göstergesidir. Yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte ekonomik sarsıntı izlerini göstermiş; dolar ciddi bir şekilde yükselmiş, borsa çökmüştür. Bu olumsuz ekonomik gelişmeler karşısında memurlar, bütün bir yılı 123 liralık zam ile geçirmek zorunda bırakılmıştır. Ekonomik durumun iyiye gittiğinin iddia edildiği zamanlarda bile memur maaşının enflasyon karşısında erimesi söz konusu iken; yaşanan bu ekonomik sarsıntıdan sonra memur ikinci bir darbe daha almış ve 2014 yılına hem enflasyona hem ekonomik krize karşı yenik başlamıştır. Benzine, yakıta, gıdaya gelen zamlar, dövizin yükselişi karşısında memur maaşları kuşa dönmüştür. Yaşanan siyasi sıkıntıların acısını da vatandaşlarımız çekmektedirler. Bu ortamda kamu çalışanlarının kendi hak ve menfaatleri için çok ciddi mücadele vermesi gerekmektedir.”  dedi.