MEMURU AÇLIĞA MAHKUM EDENLER BU VEBALİN ALTINDA KALACAKTIR

GENEL BAŞKAN:"MEMURU AÇLIĞA MAHKUM EDEN TOPLU SÖZLEŞMEYE, İMZA ATANLAR BU VEBALİN ALTINDA KALACAKTIR"

 Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2013 Temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2013 Temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Temmuz 2013 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.800,42 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.600,6 Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre % 0,67 oranında azaldığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,22 oranında artmış ve 1.388,46 Lira olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2013 yılı Temmuz ayında 1.381,26 Lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Temmuz 2013 verilerine göre günlük 27,27 TL olduğu belirlenmiştir. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 818,1 TL olmuştur. Temmuz 2013 itibarı ile ortalama 2.001,49 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %40,87’sini oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Temmuz 2013 ortalama maaşının %28,14’üne denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %69,01’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının % 30,99’u kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Temmuz 2013 maaşından geriye yalnızca 620,26 TL kalmıştır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi: “ Geçen yıl Temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin asgari geçimi için gereken miktar 3.372,48 TL iken, 2013 yılında 228,12 TL artmış 3.600,6 TL’ye yükselmiştir. Geçtiğimiz günlerde imzalanmış olan Toplu Sözleşmede memura 2014 yılı için seyyanen net 123 TL zam verilmiştir. Yangından mal kaçırır gibi imzalanan Toplu Sözleşme, yanlış hesaplara kurban gitmiştir. Verilen zammın seyyanen olması sebebiyle, memur ve memur emeklileri 2014 yılında zam enflasyon farkı da alamayacaktır. Her geçen gün et, süt, peynir gibi zorunlu gıda maddelerine zam yapılırken memurun alacağı 123 TL’lik zam, şimdiden apaçık bir şekilde enflasyona yenik düşmüştür. En son açıklanan yoksulluk sınırı bunun en açık göstergesidir. Bir yıl içinde yoksulluk sınırındaki artış 228 TL’yi bulmuşken, memur maaşlarına 123 TL zam yapılmasının mantıklı bir izahı yoktur. Bununla beraber, 2014 seçim yılı olacağından enflasyon oranlarının beklenenden yüksek oranlarda seyretmesi muhtemel olup, bu durumunda memur ikinci kez yıkıma uğratılmış olacaktır. Memurlarımızı açlığa ve yoksulluğa teslim eden bu Toplu Sözleşmeye imza atanlar, bu vebalin altında kalacaktır.” dedi.