OKULLARDA GÜVENLİK SORUNU VE ÇETELEŞME ANKETİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜ AÇIKLADIK

         Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, okullarda güvenlik sorununu mercek altına almak amacıyla bir anket çalışması yaptı. Anketin ilk bölümünü daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kez de anketin ikinci bölümünü açıklıyoruz. Anket; 10 ilde ve 63 ilçede ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan 780 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Anket çalışmasının uygulandığı iller; Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Elazığ, Kars, Mersin, Ordu ve Yozgat’tır. Ankete katılanların yüzde 55,9’u erkek, yüzde 44,1’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların yüzde 36’sı meslek lisesi, yüzde 32,8’i genel lise, yüzde 31,2’si Anadolu lisesinde eğitim-öğretim görmektedir. Ankete katılanların yüzde 31,3’ü 9. sınıf, yüzde 35’i 10. sınıf, yüzde 33,7’si de 11. sınıf öğrencisidir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 20,4’Ü KENDİSİNİ OKULDA GÜVENDE HİSSETMİYOR, YÜZDE 33,8’İ DE KISMEN GÜVENDE HİSSEDİYOR

Ankete katılan öğrencilere kendilerini okulda güvenli hissedip, hissetmediklerini sorduk. Buna göre öğrencilerin yüzde 20,4’ü güvende hissetmediğini, yüzde 33,8’i kısmen güvende hissettiğini, yüzde 45,8’i de güvende hissettiğini belirtmiştir.

 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 82,7’Sİ OKULDA KAVGA, GÜRÜLTÜ, İTİŞME GİBİ DURUMLARIN YAŞANDIĞINI BELİRTİYOR

Okulda rahatsız edici; kavga, gürültü, itişme, olay v.b. durumların yaşanıp, yaşanmadığını sorduğumuzda, ankete katılan öğrencilerin yüzde 36,4’ü ‘evet yaşanıyor’, yüzde 46,3’ü ‘bazen yaşanıyor’, yüzde 17,3’ü de ‘hayır, yaşanmıyor’ cevabını vermiştir.

Okulda rahatsız edici; kavga, gürültü, itişme, olay v.b. durumların yaşanıp, yaşanmadığına ilişkin soruya ‘evet’ ve ‘bazen’ cevabı verenlere, “En sık yaşanan durum hangisidir?” diye sorduk. Buna göre yüzde 71,2’si ‘sataşma, küfürleşme, tehdit’ derken; yüzde 23,7’si ‘yumruklaşma şeklinde kavgalar’, yüzde 4,7’si ‘bıçaklı, silahlı kavgalar’ cevabını verdi.

Okulda rahatsız edici; kavga, gürültü, itişme, olay v.b. durumların yaşanıp, yaşanmadığına ilişkin soruya ‘evet’ ve ‘bazen’ cevabı verenlere, okulda yaşanan olayların nedenini sorduk. Buna göre yüzde 42,2’si ‘fiziki ve sözlü sataşma’, yüzde 31,6’sı ‘kız/erkek arkadaş yüzünden yaşanan kavgalar’, yüzde 20,6’sı ‘güç kullanmaya eğilimli gruplar/gruplaşmalar’, yüzde 5,6’sı da ‘zorla para isteme’ cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 36’SI OKULDA/OKUL ÇEVRESİNDE ZARARLI MADDE ALIŞVERİŞİNE TANIK OLMUŞ

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 36’sı okulda/okul çevresinde zararlı madde alışverişine tanık olduğunu, yüzde 64’ü tanık olmadığını belirtmiştir. Okulda/okul çevresinde zararlı madde alışverişine tanık olduğunu ifade edenlerin yüzde 84,6’sı sigara, yüzde 7,5’i uyuşturucu/uyarıcı/hap, yüzde 5,5’sı alkol, yüzde 2,4’ü de uçucu madde alışverişine tanık olduğunu söylemiştir.

 

 

 

 

 

 

Anket ile ilgili bazı notlar:

 

  • Okulda rahatsız edici; kavga, gürültü, itişme, olay vb. durumların en çok yaşandığı iller sırasıyla; Mersin yüzde 57, Elazığ yüzde 54,4, İstanbul yüzde 43,4, Ankara yüzde 31,4.
  • Okullarda daha çok sataşma, küfürleşme, tehdit şeklinde kavgalar yaşanırken; Mersin (yüzde 14,6), İstanbul’da (yüzde 9,3) Yozgat (yüzde 5,2) ve Kars (yüzde 4,8) illerinde bıçaklı, silahlı kavgaların diğer illere göre belirgin bir şekilde yüksek oranlarda yaşandığı ifade edilmektedir.
  • Okulda kendini güvende hissedenlerin düşük olduğu ortaöğretim kurumlarının bulunduğu iller; İstanbul yüzde 38,9, Kocaeli yüzde 28,7, Mersin yüzde 25,4, Denizli yüzde 23,5, Yozgat yüzde 23,3. Güvenilirliği yüksek ortaöğretim kurumlarının bulunduğu il ise yüzde 86,7 ile İzmir’dir.

 

 

 

Okulda güvende hissetme

Toplam

 

İl adı

Evet

Hayır

Kısmen

 

Ankara

64,3

14,3

21,4

100,0

Denizli

45,9

23,5

30,6

100,0

Elazığ

38,0

11,4

50,6

100,0

İstanbul

38,1

38,9

23,0

100,0

İzmir

86,7

 

13,3

100,0

Kars

65,2

8,7

26,1

100,0

Kocaeli

37,9

28,7

33,3

100,0

Mersin

37,3

25,4

37,3

100,0

Ordu

42,6

8,5

48,9

100,0

Yozgat

35,6

23,3

41,1

100,0

Toplam

45,8

20,4

33,8

100,0

 

 

 

·         Meslek Liseleri ile Genel Liselerde Anadolu Liselerine göre daha sıklıkla olaylar yaşanmaktadır. Anadolu Liselerinde “Sataşma, küfürleşme, tehdit şeklinde kavgalar” öne çıkarken, Meslek ve Genel Liselerde “Yumruklaşma şeklinde kavgalar” ile “Bıçaklı, silahlı kavgalar” daha sıklıkla yaşandığı ifade edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Okulda sıklıkla yaşanan olaylar

Toplam

 

Okul türü

Yumruklaşma şeklinde kavgalar

Sataşma, küfürleşme, tehdit şeklinde kavgalar

Bıçaklı, silahlı kavgalar

Diğer

 

Meslek Lisesi

26,4

68,6

5,0

 

100,0

Genel Lise

23,5

71,4

5,1

 

100,0

Anadolu Lisesi

20,4

74,5

3,8

1,3

100,0

Toplam

23,7

71,2

4,7

,3

100,0

 

·         Büyük oranda Genel Lise ve Anadolu Liselerinde Sigara alışverişi öne çıkarken, Meslek Liselerinde diğer okul türlerine göre oldukça yüksek oranda “Uyuşturucu/uyarıcı/hap” zararlı madde alışverişi yaşandığı ifade edilmektedir.

 

Okul türü

Tanık olunan zararlı madde alışverişi

Toplam

 

Sigara

Alkol

Uçucu madde

Uyuşturucu/uyarıcı/hap

 

Meslek Lisesi

78,3

3,8

2,8

15,1

100,0

Genel Lise

88,5

4,6

3,4

3,4

100,0

Anadolu Lisesi

88,4

8,1

1,2

2,3

100,0

Toplam

84,6

5,4

2,5

7,5

100,0

 

Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi: “Anket sonuçları okullarda ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenler ve idareciler güvenlik konusunda hassas olsa da, okullarda güvenlik sınırlı imkânlarla sağlanmaya çalışılmakta, bu durum okullarda yaşanan olayların önüne geçmeye yeterli olmamaktadır. Okullarda öğrenciler arasında hiç yaşanmaması gereken fiziki, sözlü saldırıların hatta bıçaklı, silahlı kavgaların olması, güç kullanmaya eğilimli öğrenci gruplarının bulunması eğitim kurumlarının içinde bulunduğu durumu net olarak ortaya koymakta ve gençlerimizin geleceği açısından kaygı duymamıza yol açmaktadır. Öte yandan bir başka dikkat çeken sonuç ise okulda/okul çevresinde zararlı madde alışverişine tanık olan öğrencilerin oranının yüzde 36 olmasıdır. Bu durum endişelerimizi daha da artırmaktadır. Ailelerin, öğretmen ve okul idarecileriyle bu anlamda işbirliği içinde olması büyük önem taşımaktadır. Okullar ne yazık ki güvenli alanlar olmaktan giderek uzaklaşmaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak, okullarda yaşanan olaylara karşı ciddi tedbirler alınması gerektiğine inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı başını kumdan çıkararak, ilgi alanını okullara kaydırmalı, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır.”

 

 

İndex İçin Tıklayınız

Bölüm-Tablo, Grafik Yorumu İçin Tıklayınız

Bölüm-Çapraz Tablolar İçin Tıklayınız

Bölüm-Sonuç ve Öneriler İçin Tıklayınız

 

 

ANKETİMİZİN İKİNCİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLER

AKŞAM

SABAH

TAKVİM

TAKVİM

ORTADOĞU

ORTADOĞU

GÜNLÜK EVRENSEL

 

 

ANKETİMİZİN İLK BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLER

 HABERTÜRK

 BUGÜN

 BUGÜN

 AKŞAM

 VATAN

 CUMHURİYET

 HÜRRİYET ANKARA

 HÜRRİYET ANKARA

 TÜRKİYE

 YENİ ASYA

 ŞOK

 ANAYURT

 ANAYURT

 BAŞKENT

 EGE TELGRAF

 SABAH

 YENİÇAĞ

 MİLLİYET ANKARA  

 MİLLİYET ANKARA